Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
A tudományos módszertan története
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám: 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadók: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor , meghívott elõadó
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

A tudományos módszertan története
Heti 2 órás kurzus, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék,
Zemplén Gábor, meghívott előadó

 

.
HELYE: ÉT 0.81 IDEJE: kedd 18.15-19.45
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:

A jegyszerzés feltétele a félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozat kiváltható szóbeli vizsgával.

 
Tematika:

A kurzus nem kronologikusan, hanem tematikusan dolgozza fel a tudományos módszertan történetét, vagyis a tudomány néhány alapvető metodológiai vonatkozását kívánja áttekinteni egy történeti perspektívából. A fontosabb vizsgált témák címszavakban:

 

  • Modell- és elméletalkotás: az elméleti konstrukciók realista/instrumentalista felfogása, magyarázó/egyesítő elméletek, előrejelzés és magyarázat, a természeti törvény fogalma
  • Elmélet és tapasztalat viszonya: induktív/deduktív tudományideálok, verifikáció és falszifikáció, a tapasztalat mint elméletkritika versus az elmélet mint tapasztalatkritika
  • Kvantifikáció és mérés: a matematika különböző használati módjai, számok és geometria, a Természet Könyve, a statisztikus forradalom
  • Kísérletek: kísérleti és matematikai tradíció, exploratív/elmélettesztelő kísérletek, döntő kísérletek, gondolatkísérletek, a kísérleti hiba
  • Tudomány és technológia: a természetes és a mesterséges tudása, szemlélődő/alakító megismerés, a Természet uralma, a cél-eszköz viszonyok problémái
  • Módszertani egység vagy sokféleség: a módszer mint demarkációs kritérium, forradalmak és gondolkodási stílusok, etnometodológiai-feminista-stb. kritikák

Irodalom:


Hirek, információk:
Az órák PowerPoint bemutatói:

1. Elméletek, modellek 1. - Elmélet és valóság viszonya: Realizmus vs. instrumentalizmus
2. Elméletek, modellek 2. - Természeti törvény és magyarázat
3. Elméletek, modellek 3. - Redukció és egyesítés
4. Az elmélet és tapasztalat viszonya 1. - Indukció, dedukció, és egyéb nyalánkságok
5. Az elmélet és tapasztalat viszonya 2. - Igazolás, cáfolás
6. A tapasztalat és a matematika 1. - A világ mértéke     [3 Mb]
7. A tapasztalat és a matematika 2. - A véletlentől a statisztikus világig
8. Kísérletek a tudományban 1. - Kínzás, megismerés, feltárás, stabilizálás, stb.
9. Kísérletek a tudományban 2. - Gondolatkísérletek (nemcsak) a tudományban
10. Elméletek a tudományos módszerről: A tudományfilozófiai tudományfejlődés-elméletek
 

Információk a vizsgáról:

A vizsgák időpontjai:

május 24 (hétfő) 15.00-18.30
június 14 (hetfő) 10.00-13.00
június 15 (kedd) 9.00-18.00
június 24 (csütörtök) 15.00-19.00
július 1 (csütörtök) 9.00-13.00

Helyszín: Vagy a 6.54 terem, vagy ha foglalt, akkor gyülekező a 6.60 előtt.

Eljárás: A hallgatóknak a vizsga kezdetén meg kell jelenniük. A "tételsor" minden vizsgán más lesz. A tételek közül a hallgatók választhatnak ("kedvenc témakör") -- egy-egy tétel tipikusan egy vagy két óra anyagára fog vonatkozni. A többi majd alakul valahogy.

Utolsó felfrissítés: 2004. június 23..