M. C. Escher: Still Life with Reflecting Sphere

Jelentkezni absztrakttal 
2002. jan. 5.-ig lehetett.
Információ: Ropolyi László,

ELTE Tudománytörténet és
Tudományfilozófia Tanszé
k1117 Bp., Pázmány Péter s. 1.
tel/FAX: 372 2924
ropolyi@hps.elte.hu


2002-ben kerül megrendezésre a
Magyar Megismeréstudományi
Alapítvány ünnepi konferenciája, a

X. MAKOG

A konferencia címe:
Észlelés, szimbólum, tudat:
A magyar kognitív tudomány tíz éve

fõbb témák:
A nyelv: eszköz vagy maga az elme?
A kategorizáció: Ember, állat, gép

szervezõk:
Csányi Vilmos, az MTA r. tagja
Kampis György, a fil.tud. doktora
Pléh Csaba, az MTA lev. tagj a

Idõpont: 2002. január 28-30. 
Helyszín: Az ELTE Visegrádi Üdülõje
Költség: kb. 10000 Ft


 
 


Résztvevők listája
regisztrációs adatok
szállásfoglalások és befizetések nyugtázása


Az előadások absztraktja

PROGRAMAz előadások a Pilisi Parkerdő Rt. irodaházában - Mátyás király út 4 - lesznek

Január 28 (hétfő)

10.00 - 10.10   Csányi Vilmos: Megnyitó
10.10 - 10.40   Vámos Tibor: Ontológiai nyavalyáink

10.40 - 13.10   Tanulás és fejlődés

10.40 - 11.10   Pléh Csaba, Lukács Ágnes: Adaptáció, disszociáció és a nyelv evolúciója: mozaik, egyközpontú és epigenetikus felfogások a nyelvről és patológiájáról
11.10 - 11.40   Molnár Péter: A "bonding brain" hipotézis, avagy kognitív korlátok kötődési környezetben
11.40 - 12.10   Anca Domuta, Péntek Imre: Implicit tanulási folyamatok figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban szenvedő óvodás korú gyermekeknél
12.10 - 12.30   Karádi Kázmér, Kállai János: Ablak a mentális reprezentációra: A mentális forgatás pszichológiája
12.30 - 12.50   Székely Anna, Sasvári-Székely Mária, Pléh Csaba: A "hosszú allél" története. A dopamin d4-es receptor genetikai polimorfizmusának pszichológiai vonatkozásai
12.50 - 13.10   Dankovics Natália: Kommunikációs modalitások, avagy eszköz-e a nyelv?

13.10 - 14.30 Ebéd (ELTE üdülő, Fő u. 117)

14.30 - 18.50   Nyelv, elme, kategorizáció

14.30 - 15.00   Kampis György: Mi ez az egész?
15.00 - 15.30   Horányi Özséb, Pólya Tamás: Az ikonikus kategorizálásról
15.30 - 16.00   Sándor Klára: A naturalista nyelvészet felé
16.00 - 16.20   Soós Sándor: A természeti fajták elmélete és egy esettanulmány

16.20 - 16.40   Szünet

16.40 - 17.10   Komlósi László Imre: A kompozicionalitástól az ötvözésig: Produktivitás és kollokációs erő a nyelvi szerkesztésben és a szövegalkotásban
17.10 - 17.40   Kövecses Zoltán: Metaforikus kategorizáció az ember, állat, növény, épület és gép fogalmak segítségével
17.40 - 18.00   Ragó Anett: Mesterséges tárgyak osztályozása - a fogalmi szerveződés dinamikája
18.00 - 18.20   Dienes István: Az amitől, amiből és ahogyan lett - abból, ami van
18.20 - 18.50   Szőllősy-Sebestyén András: A nyelv kommunikatív, reprezentációs és szabályozó funkciójának összefüggéséről


19.00   A magyar kognitív tudomány tíz éve - ünnepi vacsora (ELTE üdülő, Fő u. 117)


Január 29 (kedd)

9.00 - 11.00   Ember és gép

 9.00 - 9.30      Ropolyi László: A virtuális valóság természetéről
 9.30 - 10.00    Tatai Gábor: Apu, a hangyák tudnak sakkozni, ugye? - avagy lokális információ alapján döntve hogyan vetélkedhetünk globális stratégiával
10.00 - 10.20   Kubinyi Enikő, Miklósi Ádám, Frédéric Kaplan, Gácsi Márta, Topál József, Csányi Vilmos: Kutyák fajtársfelismerésének vizsgálata kutyaszerű autonóm robot bevonásával spontán interakciós és kompetíciós helyzetben
10.20 - 10.40   Nagy Attila: A spirálok szépségéről
10.40 - 11.00   Makány Tamás, Feldmann Ádám: Emberi és számítógépes perceptuális kategorizáció összehasonlítása

11.00 - 11.20   Szünet

11.20 - 13.00   Nyelv- és elmefilozófia I.

11.20 - 11.40   Orbán Krisztina: Személyes azonosság, vagy személyes 'kapcsoltság', avagy logikai kényszerpályák definíciós eljárásokban
11.40 - 12.00   Bottyán Gergely: A szaván fogott Searle: A beszédaktusok szabályalapú felfogásának kritikája
12.00 - 12.20   Kollár József: Sympathy for Devil? (Szimpátia és analógia)
12.20 - 12.40   Kormos József: "Verumtamen sciendum, quod universale duplex est." Ockham a nyelv státuszáról
12.40 - 13.00   Nemes László: Ember, állat, gép: a kognitív tudomány evolúciója

13.00 - 14.30   Ebéd (ELTE üdülő, Fő u. 117)

14.30 - 16.40   Észlelés és reprezentáció I.

14.30 - 15.00   Kónya Anikó, Futó Judit: Emlék és élmény
15.00 - 15.30   Séra László: Karikatúra hatás és az arcfelismerés norma-alapú kódolási elmélete
15.30 - 16.00   Gósy Mária: Az intonációészlelés fejlődése: Az akusztikai észlelés vagy a nyelvi percepció változása?
16.00 - 16.20   Borbély Csaba, Weisz Júlia, Balázs László: Mentális nagyságtranszformáció és motoros folyamatok
16.20 - 16.40   Lábadi Beatrix: A téri reprezentáció a szenzoros modalitásokban

16.40 - 17.00   Szünet

17.00 - 18.50   Intencionalitás és tudat

17.00 - 17.30   Topál József, Miklósi Ádám: A kutya-elme működésének vizsgálata: lehetőségek és korlátok. Egy esettanulmány újabb részletei
17.30 - 17.50   Virányi Zsófia, Topál József, Gácsi Márta, Miklósi Ádám, Csányi Vilmos: Kutya-ember kommunikáció: A gazda figyelmi állapotának szerepe a kutya verbális jelekre adott reakciójában
17.50 - 18.10   Kovács Ágnes: Nyelvek, tudatelméletek és végrehajtó funkciók. Hatások és kölcsönhatások
18.10 - 18.30   Téglás Ernő: Nem-tudatos hatások a döntéshozatalban: hogyan módosíthatja az előfeszítés a keret-effektust
18.30 - 18.50   Stefanics Gábor: Tudatosság és önhivatkozás

19.00   Vacsora (ELTE üdülő, Fő u. 117)


Január 30 (szerda)

9.00 - 11.10   Nyelv- és elmefilozófia II.

 9.00 - 9.30     Kelemen János: "A nyelv: eszköz vagy maga az elme?" - Adalékok a kérdéshez
 9.30 - 10.00   E. Szabó László: A matematika-filozófiai formalizmus találkozása az elme-filozófiai fizikalizmussal
10.00 - 10.30   Geier János: "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai
10.30 - 10.50   Kiss Szabolcs: A tudat kutatása napjaink megismeréstudományában
10.50 - 11.10   Mezősi Gyula: A deskriptív perspektíva problémája az elmemodellek értelmezésében

11.10 - 11.30   Szünet

11.30 - 13.20   Észlelés és reprezentáció II.

11.30 - 12.00   Tarnay László, Pólya Tamás: Reprezentáció és specificitás
12.00 - 12.20   Tőzsér János: Mi az érzéki tapasztalat tárgya?
12.20 - 12.40   Juhász Levente Zsolt, Fehér László: A szinesztézia modern kutatása - mit mond a mának?
12.40 - 13.00   Chadaide Zoltán, Tompa Tamás: Hogy hallva lássatok. Rugalmas rendszerek az észlelésben
13.00 - 13.20   Danczi Csaba László: Enter Inter(Net) Galaxy Project

13.30   Ebéd (ELTE üdülő, Fő u. 117)