Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kurzusok


Tudománytörténet és tudományfilozófia előadások a TTK és az IK hallgatói számára

 
 
 
a 2016-2017 tanév 1. félévben felvehető tárgy: *
Az aktuális félévben szünetel: *
 
A szabad kreditek terhére felvehető tárgyak
Tudománytörténet
Szegedi Péter A fizika története az ókortól Newtonig
Szegedi Péter A fizika története Newtontól napjainkig
Kutrovátz Gábor
Szegedi Péter
Zemplén Gábor
Newton
Szegedi Péter Az atombomba története
Érdi Péter A bonyolultság kutatásának történetéről
Székely László Az újkori filozófiatörténet nagy gondolataiból
Székely László A kozmológia kultúrtörténete
Székely László A XX. századi kozmológia története és filozófiai-ismeretelméleti háttere
Ropolyi László Az ókori filozófia története
(Filozófiatörténet I.)
Ropolyi László A középkori és újkori filozófia története
(Filozófiatörténet II.)
Ropolyi László A XIX-XX. századi filozófia története
(Filozófiatörténet III.)
Ropolyi László Filozófiatörténet 4.
Ropolyi László A posztmodern gondolkodás
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Az egzisztencializmus rövid története
Ropolyi László
és mások
A tudományos gondolkodás története
Ropolyi László
és mások
A tudományos gondolkodás története I.
Ropolyi László
és mások
A tudományos gondolkodás története II.
Ropolyi László
és mások
A természetfilozófia története
Ropolyi László
és mások
A természetfilozófia története I.
- A természetfilozófia története az ókortól a XVII. századig
Ropolyi László
és mások
A természetfilozófia története II.
- A természetfilozófia modern változatai
Kutrovátz Gábor Csillagászattörténeti olvasószeminárium
Kutrovátz Gábor A csillagászat története 1.
Kutrovátz Gábor A csillagászat története 2.
Kutrovátz Gábor A kopernikuszi fordulat
Kutrovátz Gábor A görög matematika
Kutrovátz Gábor Eukleidész olvasószeminárium
Zemplén Gábor A modern tudományos gondolkodás születése
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Tudománytörténet
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
A tudományos módszertan története
Várnai András (BME)
Szekeres András (BME)
A nem-európai tudomány története
Kutrovátz Gábor Tudománytörténet és kommunikáció
Tanács János (BME) A nemeuklideszi geometria története
P. Szabó Sándor Gondolkodás, természetfilozófia és tudomány az ókori Kínában
Kőhegyi Gergő (BME) A tudományos kutatás története
Paksi Dániel Antik és modern filozófia és tudomány
Csorba F. László A történetiség a természettudományok tanításában
Csorba F. László, Both Mária A földtudományok és élettudományok újkori története
Csorba F. László, Both Mária A biológia, a kémia és a földtudományok kapcsolódó paradigmái
Tudományfilozófia
E. Szabó László Bevezetés a fizika filozófiájába I.
E. Szabó László Bevezetés a fizika filozófiájába II.
E. Szabó László Bevezetés a fizika filozófiájába III.
E. Szabó László A "Nyitott Jövő" problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában I.
E. Szabó László A "Nyitott Jövő" problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában II.
E. Szabó László
Rédei Miklós
"No-go" tételek a kvantummechanikában
E. Szabó László Filozofikus bevezetés a matematikai logikába
E. Szabó László Gödel-tételek
E. Szabó László Teoretikus filozófia szeminárium
E. Szabó László A fizika igazság fogalmának problémája
E. Szabó László A determinizmus-indeterminizmus probléma a kvantummechanikában
E. Szabó László Conceptual introduction to spacetime geometry
E. Szabó László A matematika filozófiája - fizikalista megközelítés
E. Szabó László A matematika metafizikája II.
E. Szabó László A filozófia alapkérdései természettudományos aspektusból
E. Szabó László A téridő fizikájától a tér és idő metafizikájáig
E. Szabó László, Máté András, Csaba Ferenc A matematika filozófiái
E. Szabó László Science and Metaphysics
E. Szabó László Physicalist Philosophy of Mathematics
E. Szabó László Physico-formalist Philosophy of Mathematics
E. Szabó László A physicalist account of physical theory
Mekis Péter Quine halmazelmélete
Hofer-Szabó Gábor A kvantumelmélet filozófiája
Szabó Gábor Quantum Theory and Local Causality
Szabó Gábor Entrópia, démon, és az idő iránya
Érdi Péter, Kiss Tamás Idegrendszeri modellezés
Kampis György Az emberi tudás
Kampis György Tudományfilozófia
Kampis György Bevezetés a kognitív tudományba
Kampis György Tudatkutatás
Kampis György Komplex rendszerek szimulációja
Mund Katalin
Ropolyi László
Információs társadalom
Mund Katalin
Ropolyi László
Információs társadalom szeminárium
Kutrovátz Gábor Tudományfilozófiai szövegek elemzése
Kutrovátz Gábor Bevezetés a logikába
Kutrovátz Gábor A logika története
Kutrovátz Gábor
Cserne Kata
Lakatos Imre matematikafelfogása - olvasószeminárium
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Érveléselmélet
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Érveléselmélet II.
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Tudomány és társadalom
Kutrovátz Gábor
Láng Benedek
Zemplén Gábor
A tudomány határai
Kutrovátz Gábor A tudomány határai - olvasószeminárium
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Tudományfilozófia
Lilia Gurova (Sofia)
Ilie Parvu (Bucharest)
Olga Markic and Vojko Strahovnik (Ljubljana)
Kutrovátz Gábor
Zemplén Gábor
Problems in Cognitive Science and Philosophy of Science
Günther Fleck Cognitive Science and Creativity - Theory and Practice
Günther Fleck An Introduction to the Psychology of Science
Máté András Iskolák a matematika filozófiájában
Kovács Ágnes Social Studies of Science angol nyelvű szövegolvasó szeminárium
Kovács Ágnes Feminista tudománykritika
Ropolyi László Bevezetés a tudományfilozófiába
Ropolyi László Tudomány és valóság - tudományfilozófia hala(n)dóknak
Ropolyi László Internetfilozófia
Ropolyi László
Szegedi Péter
A fizika filozófiai problémái
Szegedi Péter Minden, amit tudni akartál a tudományról, de soha nem merted megkérdezni (természettudós tanáraidtól)
Szegedi Péter A pozitivizmus története (Comte-tól a Bécsi Körig)
Szegedi Péter Ismeretelmélet
Szegedi Péter Tudományfejlődés-elméletek
Szegedi Péter Bevezetés az ismeret- és tudományelméletbe
Szegedi Péter A tudomány szociológiája
Szegedi Péter A kvantummechanika filozófiai problémái
Székely László Az újkori természettudomány kultúrfilozófiai kritikái
Székely László Természettudomány és vallás
Németi István
Andréka Hajnal
Relativitáselmélet "logikus" alapon
Sain Ildikó Fejezetek a definiálhatóság logikai elméletéből
Kőszeghy Kolos A tudományos megismerés trükkjei és csapdái
Kőszeghy Kolos Tudományelmélet
Kőszeghy Kolos Emelt szintű tudományelmélet szeminárium
Kőszeghy Kolos A tudományos megismerés
Speciális kurzusok
Zsár Virág Az Európai Unió és Magyarország
Paksi Dániel Az Európai Unió és az európai egység
Érdiné Szalay Mariann Közgazdaságtan
Ropolyi László
Szegedi Péter
Tudományos-fantasztikus világnézetek
Ropolyi László
Szegedi Péter
Filozófia a beat-, pop-, rockzenében
Ropolyi László
Szegedi Péter
Filozófia a filmekben
Ropolyi László Szegedi Péter 1968 - forradalmak, reformok, tanulságok
Ropolyi László Az Internet társadalmi és kulturális hatásai
Ropolyi László Filozófia szeminárium I. - Filozófia József Attila verseiben
Ropolyi László Filozófia szeminárium II. - A mágikus világfelfogás története
Ropolyi László
(Ferenci László)
Filozófiai szeminárium III. - Szerepjáték és világszemlélet
Ropolyi László Szerepjáték és kultúra-1.
Ropolyi László A szerepjáték és a kultúra gyakorlati haszna az életben
Ropolyi László
(Ferenci László)
Szerepjáték - Filozófia és helyzetgyakorlatok
Kutrovátz Gábor
(Ferenci László)
Világépítés filozófia és szerepjáték segítségével
Hajdú Péter A folyamatos jelen
Zemplén Gábor Kultúra és kultúrák
Láng Benedek (BME) A társas lény
Kertész Gergely (BME) Meggyõzéstechnika
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Sigmund Freud és a pszichoanalízis filozófiai problémái
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Sigmund Freud és a pszichoanalízis filozófiai problémái II.
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Filozófiai problémák az orosz irodalomban
Schwendtner Tibor
Lehmann Miklós
Ropolyi László
Kafka elemzések
Ropolyi László
Schwendtner Tibor
Irodalom és filozófia
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Egzisztencia, döntés, szabadság
Schwendtner Tibor
Ropolyi László
Az írástudók felelőssége
Kurtán Lajos Közgazdasági alapismeretek I.
Kurtán Lajos Közgazdasági alapismeretek II.
Darvas György Kinetikus terek filozófiai szemszögből
Darvas György Szimmetria
Darvas György Megmaradó mennyiségek a modern fizika történetében
Kampis György Kognitív tudomány (olvasószeminárium)
Kampis György Beszélgetések a tudományról
Andréka Hajnal
Madarász Judit
Németi István
Readings in the mathematical foundations of physics (olvasószeminárium)
Esze Tamás Foundations of Space-Time Theories
Gulyás László Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja
Gulyás László Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja 2
Gulyás László Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja a gykorlatban
Gulyás László Komplex hálózatok elemzése a gyakorlatban
Gulyás László Az ágens-alapú szimuláció eszközei
Gulyás László Hálózatok világában
Gulyás László Haladó hálózat-elemzés -- angol nyelvű olvasószeminárium
Mund Katalin Hogyan működik a tudomány?
Pohl Zsuzsanna Gyakorlati társas ismeretek
Kertész Gergely Evolúció és kultúra
Bodor Péter
Vajda Zsuzsanna
Górcső alatt a pszichológia
Szenderák Gabriella Bevezetés a pszichológiába
Kutrovátz Gábor Reading seminar in philosophy
Walter de Back Artificial Life: theory
Walter de Back Artificial Life: lab
Fazekas Péter A számítógép és az agy
Borbély Éva (BME) A számítógépek fejlődésének technikai és társadalmi tényezői
Borbély Éva (BME A tudomány-technika-társadalom viszony
Szabó Gábor A valószínűség metafizikája
Makoto Katsumori Modern Japanese Philosophy
Takács-Sánta András Bioszféra és ember 1.
Takács-Sánta András Bioszféra és ember 2.
Füzessy Tamás
és a Magyar Tolkien Társaság
Egy huszadik századi mitológia: Tolkien
Füzessy Tamás
és a Magyar Tolkien Társaság
Emelt szintű Tolkien szeminárium