Oktaeder logo
Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
Filozófia a beat-, pop-, rockzenében
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9203
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László, egy. adjunktus és 
Szegedi Péter egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához

Filozófia a beat-, pop-, rockzenében
Heti 2 órás (2 kredites) előadás.
 Előadók:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Déli Tömb 0-823 (Kitaibel Pál terem) Időpontja: szerda 18-19:30
 
Ajánlás:
Minden hallgatónak.
Előismeretek:
A kollégiumokhoz előismeretek nem szükségesek, de előnyben van az, aki ismeri az utóbbi 60 év beat-, pop-, rockzenéjét és rendelkezik némi társadalomfilozófiai alapismeretekkel.
Számonkérés:
D típusú kombinált vizsga: az utolsó órai vizsgazárthelyi megajánlott jegyén szóbeli vizsgán lehet javítani.
Tematika:
A speciális kollégium célja a társadalomfilozófiai ismeretek alkalmazása egy - a hallgatók által feltehetően vonzónak tartott - területen.

Tematika (a változtatás joga fenntartva):

1. szept. 14.: Zenefilozófiai bevezetés. {R. L.}
2. szept. 21.: Zene és szöveg. A szöveg megértése, nyelve, változatai. {Sz. P.}
3. szept. 28.: Történeti szempontok I.: A 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek gazdasági, politikai élete a nagyvilágban és Magyarországon. Ennek tükröződése az ideológiai áramlatokban. A populáris zene megjelenésének körülményei, elterjedésének folyamata. A rock történetének vázlatos áttekintése. {Sz. P.}

4. okt. 5.: A pszichedelikus zene {Günther Fleck angol nyelvű előadása}
5. okt. 12.: Történeti szempontok II.
6-7. okt. 19., 26.: A Beatles és John Lennon: A társadalmi problémák megnyilvánulása a beatzenével kapcsolatban: A társadalom egyes rétegei életérzésének tömeges kifejeződése. Beatlemánia. Az emancipációs és generációs kérdés. A szocializáció problémái (külföldön és itthon). Az emberi lényeg és elidegenedés. {Sz. P.}
8. nov. 9.: A Hair és a rock-musicalek. {R. L.}

9. nov. 16.: Fesztiválok {R. L.}
10. nov. 23.: Anarchizmus - Chumbawamba és Hétköznapi Csalódások {Sz. P.}

11-12. nov. 30., dec. 7.: Magyar alternatívok. Dalnokok Kelet-Európában. Cseh Tamás. Posztmodern kultúra - posztmodern zene. {R. L.}
13. dec. 14.: Vizsgazárthelyi.

 
Irodalom:

1 órához.: Theodor W. Adorno: Zene, filozófia, társadalom. (Gondolat, Bp., 1970)
                Weiss János: Az esztétikum konstrukciója Adornónál (Akadémiai, Bp. 1995)
                Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember (Kossuth, Bp. 1990)
                Tar Zoltán: A frankfurti iskola. Max Horkheimer és Theodor W. Adorno kritikai elmélete. (Gondolat, Bp.1986)
                Weiss János: A Frankfurti Iskola. Tanulmányok. (Áron, Bp. 1997)
                Weiss János: Tizenkét előadás a Frankfurti Iskoláról és a diákmozgalmakról (Áron, Bp. 200)
                Papp Zs. (szerk): Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában. (Gondolat, Bp. 1976)
                Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége (Európa, Bp. 2002) 45-46, 253-254 old.
                Milan Kundera: Elárult testamentumok (Európa, Bp. 1996) (részletek)
                Replika 49. szám:  komoly - zene
                Illusztráció: Beethoven: Op. 135. vonósnégyes

3., 5.:       Jávorszky Béla Szilárd-Sebők János: A rock története (Glória, Bp. 2005)
                Peter Wicke: Rock Music. Culture, aesthetics, and sociology (Cambridge University Press 1987)
                Nelson-Parker: Day to Day: The Sixties (Facts on File 1987)


6-7.:        Lennon-McCartney: Yesterday. Beatles dalszövegek angolul és magyarul (Maecenas 1990)
                Ian MacDonald: A fejek forradalma. A Beatles dalai és a hatvanas évek (Park 1999)
                Ungvári Tamás: Beatles-biblia (Gondolat 1969 és későbbi kiadások)
                A Beatles most és mindörökké (Népstadion és intézményei 1982)
                B mint BEATLES (Sygnatura 1993)

                Richard Poirier: Learning from the Beatles. Partisan Review Fall 1967 521-551
                Bánosi György-Tihanyi Ernő: Beatles zenei kalauz (Anno Kiadó 2002)

                Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok (Kossuth 1962) Az elidegenült munka c. fejezet
                Jean-Paul Sartre: L'Étre et le Néant (Gallimard 1943) - magyarul részletek: Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság (Akadémiai 1967)
                Márkus György-Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában (Gondolat 1972)
                Fehér M. István: Jean-Paul Sartre (Kossuth 1980)
                Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus (Gondolat 1984)
                Koltay Gábor (szerk.): John Lennon. 1940-1980 (Zeneműkiadó 1981)
                Molnár Imre: Népszerűbb Jézus Krisztusnál?! John Lennon regénye (Tinódi 1990)
                Jann S. Wenner: John Lennon emlékezik (Cartaphilus 2001)
                Corinne Ulrich: John Lennon (Magyar Könyvklub 2001)

                John Lennon: Boldog Karácsonyt (Édesvíz 1990)

8.:            Tamás Gáspár Miklós: A hippiknek volt igazuk

10.:          Mihail Bakunyin: Államiság és anarchia (Gondolat 1984)
                Bozóki András-Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus (Századvég 1991)
                Bozóki András-Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus (Balassi 1998)
                Bozóki András-Seres László-Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus ma (T-Twins 1994)
                Bozóki András-Sükösd Miklós: Az anarchizmus elmélete és magyarországi története (Cserépfalvi 1994)

További ajánlott irodalmak és linkek:
Tytell: Naked Angels                                 Sebők: A Beatlestől az új hullámig; Magyarock 1-2
Goldman: Elvis                                          Ungvári: Rock...rock...rock

Koltay: John Lennon; Szörényi-Bródy; A koncert
Földes: Rolling Stones könyv                    Bródy: Majdnem minden szövege
Riskó: Edda-művek                                  Csengey: "... és mi most itt vagyunk..."
Kőbányai: Beatünnep után                       Lévay-Vitányi: Miből lesz a sláger? 

Cikkek a "Pedagógiai Szemle", "Kritika", "Valóság", "Kultúra és közösség" és "Népművelés" c. folyóiratokból.


Hírek, információk:
 

Utolsó felfrissítés: 2016. szeptember 18.