Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 

Filozófia a filmekben
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9204
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László és 
Szegedi Péter egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 Filozófia a filmekben
Heti 2 órás/2 kredites előadás.
 Előadók:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék


Helye: Lágymányos Déli Tömb 0-804 Ideje: szerda 18:00-19:30
Ajánlás:
Mindenki számára ajánljuk, aki kíváncsi jellegzetes filozófiai nézeteknek a filmekben található tükröződésére. Az órákon az egyes filmeket elemezzük filozófiai szempontból.
Előismeretek:
A kollégiumhoz előismeretek nem szükségesek, de előnyben van az, aki rendelkezik némi történelmi, társadalom-elméleti és filozófia-történeti alapismeretekkel.
Számonkérés:
D típusú kombinált vizsga. az utolsó órán megírandó vizsgazárthelyin született megajánlott jegy javítása: szóbeli vizsgával lehetséges a tanfolyam tematikája alapján, beleértve egy szabadon választott film filozófiai elemzését is.
A szóbeli vizsgáról: Egy filmet a hallgató szabadon választ elemzésre, olyat amelyről az órán részletesen nem volt szó.
                                 Egy tételt az oktató választ az előre kiadottak közül.
Tematika:
A speciális kollégium célja, hogy a filmművészet jelentős alkotásaiban filozófiai elemeket mutasson meg.

A kurzus folyamán olyan filozófiai problémákat vethetünk fel, mint például a film és realitás, a megismerés, az igazság relativitása, a kritikai gondolkodás, a természet és társadalom viszonya, az egyén szerepe, az emberek egymás közötti viszonyai, a szabadság és az elidegenedés, értékrendszerek, posztmodernizmus, az élet értelme, élet és halál, további etikai kérdések stb.
 

A program (a változtatás jogát fenntartjuk, de erről előzetes értesítést adunk) [zárójelben a filmek hossza, az esetleges megtekintéshez, de maguk az órák természetesen 90'-esek]: 

1. szept. 9.: Chaplin: Modern idők (83') - Sz. P.

2. szept. 16.: Bergman: A hetedik pecsét (92') - Sz. P.

3. szept. 23.: Antonioni: Nagyítás (102') - Sz. P.

4. szept. 30.: Greenaway: A rajzoló szerződése (108') - Sz. P

5. okt. 7.: Waters: Cry Baby (85')- Sz. P.

6. okt. 14.: Bódy: Kutya éji dala (139') - R. L.

7. okt. 21.: Godard: Éli az életét (80') - R. L.

8. nov. 4.: Buńuel: A vágy titokzatos tárgya (103') - R. L.

9. nov. 11.: Tarkovszkij: Sztalker (161') - R. L.

10. nov. 18.: Enyedi: Bűvös vadász (110') - R. L.

11. nov. 25.: Anderson: Ha .... (110') - Sz. P.

12. dec. 2.: Tarr: A torinói ló (146') - R. L.

13. dec. 9.: vizsgazárthelyi

 
Ajánlott irodalom:
Antonioni, Michelangelo: Írások, beszélgetések. Osiris, 1999.
Balázs Béla: Filmesztétikai gondolatok. Filmtudományi, Budapest, 1948.
Bergman, Ingmar: Színről színre. Európa, Budapest, 1979.
Bergman, Ingmar: Fanny és Alexander. Árkádia, Budapest, 1985.
Bergman, Ingmar: Laterna Magica. Európa, Budapest, 1988.
Bergman, Ingmar: Képek. Európa, Budapest, 1992.
Bergman, Ingmar: A legjobb szándékok. Európa, Budapest, 1993.
Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Gondolat, Budapest, 1975.
Bíró Yvette: A hetedik művészet. Századvég, Budapest, 1994.
Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1990. Osiris, Budapest, 1998.
Clair, R.: A film tegnap és ma. Gondolat, Budapest, 1977.
Fehér M. István: Jean-Paul Sartre. Kossuth, Budapest, 1980.
Filmkultúra: http://www.filmkultura.iif.hu:8080/contents.hu.html
Film adatbázis: http://uk.imdb.com/
Film és filozófia elektronikus folyóirat: http://www.hanover.edu/philos/film/home.htm - angol nyelven
Film-filozófia cikkek, bibliográfiák: http://www.mailbase.ac.uk/lists/film-philosophy/files/ - angol nyelven
Film-filozófia levelezőlista: http://www.mailbase.ac.uk/lists/film-philosophy/ - angol nyelven
Gregor, Ulrich, Patalas, Enno: A film világtörténete. Gondolat, Budapest, 1966.
Györffy Miklós: Ingmar Bergman. Gondolat, Budapest, 1976.
Hevesy Iván: A  némafilm egyetemes története 1895-1929. Magyar Filmintézet, Budapest, 1993.
Kovács András Bálint, Szilágyi Ákos: Tarkovszkij, az orosz film Sztalkere. Helikon, Budapest, 1997.
Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950-1980. Palatinus, Budapest, 2005.
Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus. Gondolat, Budapest, 1984.

Lotman, J. M.: Filmszemiotika és filmesztétika. Gondolat, Budapest, 1977.
Márkus György-Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában. Gondolat, Budapest, 1972.
Nemes Károly: A film, mint művészet. Tevan, Budapest, 1994.
Sartre, Jean-Paul: Módszer, történelem, egyén. Válogatás filozófiai írásaiból. Gondolat, Budapest, 1976.
Schneider, Steven Jay (főszerk.): 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz. Gabo, Budapest, 2004.
Schröder, Nicolaus: 50 híres filmrendező. Alexandra, Pécs, 2004.

Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság. Akadémiai, Budapest, 1967.
Truffaut, Francois: Önvallomások a filmről (összeáll.: Anne Gillain). Osiris, Budapest, 1996.
Új Oxford film enciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve. Glória, Budapest, 2004.
Wajda, Andrzej: A film és más hívságok. Osiris, Budapest, 2002.

Hírek, információk:
 

Utolsó felfrissítés: 2015. november 10.