Beszélgetések a tudományról

 

Kampis György

gk@hps.elte.hu, északi tömb 658. szoba (titkárság)

 

 

 

 

 


„Minden, amit tudni akartál a tudományról, de sosem merted megkérdezni”

 

 

max. 15 hallgató számára

 

Főleg alsóbbéves hallgatók számára készült bevezetés, amely a hallgatóságot is megszólaltatja. Azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek minden egyetemistát érintenek, de többnyire mégis tabunak számitanak.

 

 

 

Ilyen kérdésekre gondolok:

 

-- Vajon a tudomány csakugyan kitüntetett forrása-e a tudásnak?

-- Honnan tudjuk, hogy a tudomány állításai igazak? Mindig azok?

-- Objektív mércével dolgozik-e a tudomány?És az orvostudomány?

-- Fontos-e a tudomány művelése a társadalom számára?

-- Van-e, amit nem szabad kutatni? Kell-e kutatni bármit?

-- Összeegyeztethető-e a tudomány a vallásos hittel?Melyikkel?

-- Igazat mond-e a tudomány az emberről, az evolúcióról?

-- Egyszer mindent tudni fogunk-e? Mit nem?

-- Felelős-e a tudomány a klímaváltozásért és a levegőszennyezésért?

 

 

És így tovább: számos hasonló kérdés létezik. Azt is gondolom, hogy ezekre van többé-kevésbé megnyugtató válasz, ám mindez alapos átgondolást igényel a tudományfilozófia, az eszmetörténet, a társadalomelmélet és rokon területek segítségével.

 

Az órán a hallgatók által kiválasztott és általuk otthoni munkával feldolgozott témákat közösen beszéljük meg.