A számítógépek fejlődésének technikai és társadalmi tényezői

 

 

Tematika

 

 1. Alternatív számítástechnika történetek: generációs illetve SCOT modellek
 2. Generációs modell: időrendi fejlődés: vállalatok, alkatrészek, számítógépek, jeles egyéniségek, szoftverek és programnyelvek, játékok, hálózatok.
 3. SCOT modell -technika-filozófiai háttér, technikatörténeti alkalmazhatósága
 4. Első probléma-orientált gépek: integrátorok és analizátorok
 5. Matematikai gépek kora: ENIAC, Z1-Z4, IAS- stabilizációs szakasz
 6. Tudományos célokra szánt gépek, megrendelők, hatásuk a társadalomra (technikai lehetőségek és társadalmi igények kényszeréből adódó megoldások)
 7. Számítógépek és a piac: „business gépek” kora (IBM, APPLE)
 8. A hidegháború hatásai „nyugaton” és „keleten.”
 9. Személyi számítógépek- „információs-kommunikációs gépek”
 10. Hálózatok (ARPANET, Internet), hálózati modellek
 11. Digitalizált Világ
 12.  alternatívák a jövőre nézve

 

Irodalom

 1. Aspray, William F., John von Neumann and the Origins of Modern Computing, MIT Press, Cambridge, Ma., 1990.
 2. Bijker, W.E.,  Hughes, T.P., and Pinch, T., The Social Construction of Technological Systems, MIT Press, Cambridge, 1989.
 3. Campbell-Kelly, Martin, ICL: A Business and Technical History, Oxford University Press, Oxford, 1989.
 4. Ceruzzi, Paul E., Reckoners: The Prehistory of the Digital Computer, From Relays to the Stored Program Concept, 1935-1945, Greenwood Press, 1983.
 5. Filep László - Bereznai Gyula: A számírás története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982
 6. Herman H. Goldstine. A számítógép Pascaltól Neumannig. Műszaki Kiadó. 2004

7.      Hronszky Imre. Kockázat és innováció, a technika fejlődése társadalmi kontextusban, Arisztotelész Bt, Budapest, 2002

 1. Lewis Mumford. A gép mítosza. Európa Könyvkiadó. 1986.
 2. Paul N. Edwards, The Closed World: Computer and the Politics of Discourse in ColdWar America, MIT Press, Cambridge Ma., 1997.