A kurzus kódja: xxxn9014

A kurzus megnevezése: Paradoxonok és megoldások (Iskolák a matematika filozófiájában)

A kurzus előadója: Máté András

A kurzus helye és ideje: H 18.15-19.45, TTK Északi tömb –1.62

 

A kurzus előfeltétele(i): logikai alapismeretek

A jegyszerzés módja(i): Zh. a félév végén vagy önálló rövid dolgozat valamilyen kapcsolódó irodalomból

Követelmények: Az alapvető fogalmak és történeti tények ismerete, az említésre (bizonyításra) kerülő tételek precíz kimondása.

 

A kurzus leírása, tematikája:

 1. Bolzano, Cantor és a végtelen
 2. Frege logicizmusa és számkonstrukciója
 3. Kategoricitás 1. – Dedekind számkonstrukciója
 4. Logikai és szemantikai paradoxonok
 5. Kategoricitás 2. – a Löwenheim-Skolem-tétel és a Skolem-paradoxon
 6. Russell és Ramsey logicizmusa
 7. Hilbert programja
 8. Gödel tételei
 9. A hazug-paradoxon és a Tarski-tétel
 10. Eldöntésprobléma, Church-tézis, Church-tétel
 11. Halmazelmélet, realizmus, kontinuum-hipotézis
 12. Újabb irányzatok 1.: strukturalizmus
 13. Újabb irányzatok 2.:Lakatos Imre és követői

 

 

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

Gottlob Frege: Az aritmetika alapjai, Áron, 1999.

Csaba Ferenc (szerk.): A matematika filozófiája a 21.század küszöbén

 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Az első órán (szeptember 19.) fogok irodalomjegyzéket kiosztani.