Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 

Filozófia szeminárium III.
 - Szerepjáték és világszemlélet -
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9320
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Filozófia szeminárium III. - Szerepjáték és világszemlélet
Heti 2 órás előadás, amely speciális előadásként is felvehető.
 Előadó:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Lágymányos Északi tömb, -1.85 (Harmónia) terem Ideje: Csütörtök 18-20
 
Ajánlás:
A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül speciális tantárgynak számít.
Előismeretek:
-
Számonkérés:
A kurzuson maximum 3 hiányzás a megengedett, aki ennél többet hiányzik, nem fog jegyet kapni.
A kurzus elvégzéséhez az órákon való megjelenésen kívül egy egyeztetett témájú beadandó megírása és időben leadása (2015.11.12) szükségeltetik, az egyeztetés a honlapon keresztül (szeminarium.orihalkon.eu) történik.
A fenti információk, valamint a tematika és a beadandóval kapcsolatos formai követelmények is megtalálhatóak a honlapon: szeminarium.orihalkon.eu
Ugyanitt lesznek elérhetőek a letölthető anyagok, valamint a gyakorlati órára való jelentkezéssel kapcsolatos információk, és az egyéb hírek is.
Tematika:
A foglalkozásokon az időt, annak a játék és valósággal való összefüggéseit vizsgáljuk.
Az előadásokat meghívott előadók - általában a témák szakértői - tartják.
Irodalom:
Általánosan ajánlott irodalom:
Biblia Józsué 10:13
Biblia 2Kir 10:11
J. Huizinga: Homo Ludens (Universum Kiadó, Szeged, 1990)
Orpheusz c. folyóirat 9. (III. évfolyam 2-3.) játék különszáma 1992
H. Hesse: Az üveggyöngyjáték (Európa, Budapest, 1984)
Dosztojevszkij: A játékos
E. Berne: Emberi játszmák (Gondolat, Bp,)
Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer (Gondolat, Bp. 1984)
Grastyán E.: A játék neurobiológiája (Akadémiai, Bp, 1985)
F. Jacob: A lehetséges és a tényleges valóság (Európa, Bpest, 1986)
M. Eigen, R. Winkler: A játék (Gondolat, Budapest, 1981)
Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press.
Heim, Michael (1998): Virtual Realism. New York & Oxford: Oxford University Press.
Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.
Rheingold, Howard (1991): Virtual Reality. New York: Summit Books.
 
 

Hírek, információ
 
Utolsó felfrissítés: 2015. augusztus 26..