Egy huszadik századi mitológia: Tolkien

 

Az előadások témái:

 

1. Tolkien élete és művei

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- J.R.R. Tolkien életének kulcseseményei

- A tolkieni mitológia fontosabb alapszövegei

- Az egyes művek születésének körülményei

Handout -->

 

2. A mitológia átfogó rendszere

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- Mi a mítosz és a mitológia általában?

- Tolkien mitológiájat: egy pseudo-mitológia

- A filológiai koncepció: speciális szerzői pozíció

- Fikció és valóság

Handout -->

 

3. Teológiai és mitológiai alapkoncepciók, természetfeletti elemek

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- A mitológia teremtéstörténete

- A jó és rossz megkülönböztetése

- A teremtett lelkek fajtái

- A mitológia eszkatológiája

- A mágia szerepe a mitológiában

Handout -->

 

4. Középfölde és a közel-keleti valamint a klasszikus mitológia

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- Tolkien kapcsolata a klasszika-filológiával

- Antik elemek a Középfölde-corpusban

- Kosmogonia és theogonia párhuzamai

- Pantheon kapcsolatai

- Geográfiai hasonlóságok

- A geográfia és a történelem fikciói: Númenor-Atlantis

- Középföldi lények: az ork szó etimológiája, a sárkány-figura antik vonatkozásai

- Témák: a várostrom-szituáció Trójától Minas Tirithig

- Keleti vonatkozások

- Mezopotámia

- A dúnadán kultúra mintája: Egyiptom

Handout -->

 

5. Középfölde és az északi mitológia

Előadó: Reinicke Tamás

Tematika:

- párhuzamok keresésének feladata (miért nehéz, hogy-honnan, stb.)

- mi az a germán mitológia? (áttekintés, fogalomtisztázás, alapvetések)

- angolszász (irodalom, verselés, tematika)

- északi (források, kozmológia, kozmogónia, hangulati párhuzamok)

- konkrétabb, felismerhető átvételek (jellemzően a mitológia korábbi és/vagy kidolgozatlanabb változataiból)

- finn - Kalevala

Handout -->

 

6. Középfölde és az angolszász mitológia

Előadó: Kiss Annamária

Tematika:

- Mit tudunk az angolszász mitológiáról? (áttekintés, fogalomtisztázás, alapvetések)

- Angolszász források,

- Angolszász nyelv

- Tolkien munkássága az óangol filológiai kutatásban

- konkrétabb, felismerhető átvételek

- A legfontosabb forrás: Beowulf

Handout -->

 

7. Középfölde és a kelta mitológia

Előadó: Sághi Csaba

Tematika:

- Kik azok a kelták?

- A keltákkal kapcsolatos ismereteink forrásai

- A Brit szgk mítikus hagyományának eredete

- A mítikus hagyomány Tolkien általi felhasználása

- A kelta tündérvilág megjelenése Tolkien írásaiban

- Az ír mítoszok tündérei és Tolkien tündéi

- Az ír mítoszok túlvilágai és a "tünde nyugat"

- A Sidhe házai és a harmadkori tündék otthonai

- További párhuzamok a kelta mitológiával

Handout -->

 

8. Középfölde és a bibliai hagyomány

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- Tolkien és kereszténység, illetve katolicizmus

- A tolkieni mitológia és a bibliai történetek kapcsolata (időrend, egyeztetés)

- Újszövetségi motívumok és áthallások

Handout -->

 

 

9. Egy mesterséges világ: mitikus természet- és társadalomrajz

Előadó: Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- Bevezetés - miért is szeretjük Középföldét?

- Természetrajz - valóság és fikció keveréke

- Társadalomrajz

- Egyéb leírások

* Pénzhasználat

* Öltözködés

* Szokások

- Honnan is tudjuk mindezt?

 

 

10. Tolkien mesterséges nyelvei

Előadó: Czégé Dávid

Tematika:

- Tolkien és a nyelvek

- Középfölde nyelvei

- A tolkieni nyelvek belső (pszeudo) fejlődése, változása

- A nyelvalkotás folyamata - verziók és átiratok

Handout -->

 

11. A nyelvalkotás forrásai: kelta, finn, óangol, gót, latin, görög és közel keleti nyelvek

Előadó: Kaszab Zsuzsanna

Tematika:

- ma is élő, beszélt nyelv: a finn,

- két holt, de tökéletes állapotban fennmaradt nyelv, a latin és az ógörög

- a reneszánszát élő velszi nyelv

- az óizlandi

- az óangol és a középangol

- három, részlegesen fennmaradt nyelv: a gót, a hettita és a sumér.

Handout -->

 

12. Mítosz-minták, archetípusok (Összehasonlítás: Tolkien világa, Harry Potter, Star Wars)

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- A mítosz (meghatározása, toposzok)

- Archetípusok és a tudattalan (Jung)

- A mese és morfológiája (Propp)

- A tolkieni világ (általános jellemzők, A Hobbit, A Gyűrűk Ura, egyéb motívumok)

- Harry Potter világa (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)

- A Star Wars univerzuma (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)

- Az archaikus és a (poszt)modern mítoszok

Handout -->

 

13. A tolkieni mitológia hatása a XX. században

Előadó: Füzessy Tamás

Tematika:

- Hogyan váltak népszerűvé a Tolkien művek

- A művek köré szerveződő mozgalmak

- Képzőművészeti adaptációk

- Filmes adaptációk

- Egyéb adaptációk

- A tolkieni mitológia hatása a fantasy művekre

 

 

 

Irodalom

A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" szövegeinek beható ismerete. Az egyes előadások

témaköreinek mélyebb megértését segíthetik a következő művek:

 

J.R.R. Tolkien saját művei magyarul:

A hobbit (szövegkritikai kiadás Cicero, 2006.)

A Gyűrű keresése (Szukits Kiadó, 1995)

Húrin gyermekei (Európa Kiadó, 2008)

Az elveszett mesék könyve I. (Holló és Társa, 1996)

Az elveszett mesék könyve II. (Holló és Társa, 1996)

Tom Bombadil kalandjai (in "Bombadil Toma kalandjai", Szukits Kiadó, 2002 vagy "J. R. R. Tolkien meséi", Szukits Kiadó 2003)

A Tündérmesékről (in "A Gyűrű nyomán - Fa és levél", Merényi Kiadó, 1996.)

Mythopoeia (in "A Gyűrű nyomán - Fa és levél", Merényi Kiadó, 1996.)

Szörnyek és ítészek (Szukits Kiadó, 2006)

 

J.R.R. Tolkien saját művei csak angolul:

1985 The Lays of Beleriand

1986 The Shaping of Middle-earth

1987 The Lost Road and Other Writings

1988 The Return of the Shadow (The History of The Lord of the Rings v.1)

1989 The Treason of Isengard (The History of The Lord of the Rings v.2)

1990 The War of the Ring (The History of The Lord of the Rings v.3)

1992 Sauron Defeated (The History of The Lord of the Rings v.4)

1993 Morgoth's Ring (The Later Silmarillion v.1)

1994 The War of the Jewels (The Later Silmarillion v.2)

1996 The Peoples of Middle-earth

 

Művek Tolkienról és mitológiájáról:

Carpenter: J. R. R. Tolkien élete

Martinez: Középfölde életre kel

Fonstad: Középfölde Atlasza

 

 

 

A kurzus teljesítése

A kurzus kollokviummal zárul.

 

A 12 kollokviumi tétel azonos a félév során elhangzott 12 előadással (A 13. téma nem biztos, hogy sorra kerül a félév során, ezért ezt a kollokviumon sem kell tudni.) A kollokviumon 2 tételről kell számot adnia a hallgatóknak. Az egyik tételt húzni kell, a másik szabadon választható. (A szabadon választott tétel tökéletes ismerete, a kihúzott tétel minimális ismerete mellett 3-as érdemjegyet garantál.) A vizsgára való felkészülésben a kiadott Handout-ok sokat segíthetnek, ám ezek a témavázlatok önmagukban nem elegendőek: a számonkérés tárgyát az órán elhangzottak jelentik. Célszerű tehát, ha azok is beszerzik az órán elhangzottak jegyzeteit, akik nem vettek részt rendszeresen az előadáson. A kurzus teljesítéséhez alapfeltételnek tekintjük "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" kötetek elolvasását, amelyre vonatkozóan minden témakörben várhatóak ellenőrző kérdések.

 

A félév során beadott házi dolgozattal lehet 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet szerezni (ennél rosszabbra értékelt házi dolgozatok esetén nincs lehetőség megajánlott jegyek szerzésére). A házi dolgozatnak a tárgy 13 témakörének valamelyikéhez kell kapcsolódnia. A dolgozatokat írásban is be lehet adni, de legkésőbb az utolsó előadás napjáig elektronikus formában is el kell juttatni az ankalimon kukac tolkien pont hu címre.

 

A dolgozat minimális terjedelme (az irodalomjegyzék nélkül) 3 oldal (kb 6000 karakter), és csak nagyon indokolt esetben legyen több, mint 6 oldal (12000 karakter). (A terjedelem egyébként nem annyira lényeges: elsősorban a tartalmat értékeljük, nem a mennyiséget.) A házi dolgozattal kapcsolatban a legfontosabb elvárás, hogy az előadáson elhangzottakhoz képest többlet információt, eredeti ötletet, új nézőpontot, vagy kiegészítő témát tartalmazzon. (Ezt a követelményt értelemszerűen nem vesszük szigorúan, ha a dolgozatot az adott témáról szóló előadás kezdete előtt adja be a hallgató.)

 

A dolgozatnak egy körülhatárolt, konkrét téma, ötlet kifejtését kell tartalmaznia, lehetőleg egy jól megfogalmazott tételmondat, vagy megválaszolandó kérdés köré építve a mondanivalót. Egy lehetséges felépítés:

- Bevezetés (a téma választásának indoka, az alapállítás, vagy vizsgálandó kérdés megfogalmazása.)

- Kifejtés (a vizsgált témára vonatkozó érvek alapos kifejtése, a tolkieni forrásokból vett eredeti hivatkozásokkal)

- Részletes vizsgálat (az érveléshez kapcsolódó következtetések, szakirodalmi hivatkozások, lehetséges ellenérvek, eltérő álláspontok)

- Összefoglalás (a kiinduló alapgondolat felidézése, újrafogalmazása az előadott érvek alapján, illetve konklúzió kifejtése)

- Bibliográfia

 

A dolgozatokat saját kútfőből kell elkészíteni. Szeretnénk jelezni, hogy internetes vagy más forrásokból átvenni csak az idézet megkülönböztetésével és a forrás pontos megjelölésével lehet, és egy forrásból származó átvétel nem haladhatja meg a dolgozat 10 %-át. A forrásmegjelölés nélküli szöveg-átvétel, mások munkájának saját név alatti beadása nem megengedett, amelyet saját ismereteink alapján és a különböző plágium-kereső eszközökkel ellenőrizni fogunk. Mivel a kurzus teljesítésének feltétele "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" kötetek ismerete, minimális elvárás, hogy e három műre vonatkozóan mindenképpen kell irodalmi hivatkozást megjelölni. Akár a tolkieni műveknél, akár más irodalmi vagy szakirodalmi hivatkozásnál a szabályos formát be kell tartani (kötet+oldalhivatkozás lábjegyzetben minden idézetnél, plusz részletes irodalomjegyzék a dolgozat végén).

 

 

 

Figyelem!!!

 

Ez nem egy könnyű, kreditszerző kurzus. Az elmúlt mindhárom félévben a jelentkezők több mint harmadának nem sikerült jegyet szereznie - ami igazából azért bántó, mert sokan viszont régóta hiába várják, hogy bekerüljenek. Aki nem érzi magában a kedvet és az elszánást, hogy a három alapművet (Hobbit, Gyűrűk Ura, Szilmarilok) elolvassa, az órákra rendesen bejárjon, és vagy megtanulja a 12 tétel anyagát, vagy rászánjon néhány napnyi kutatási időt, és írjon egy magas szintű esszét - az inkább engedje át a helyet az elszántabbaknak!