SZL
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Budapest, Pázmány P. sétány 1/A

Tudományfilozófia Szeminárium

_____________________
2000, április


Április 3 12:30 6. em. 6.54
Közösen az ELTE Filozófia Intézet
'Analitikus és kontinentális filozófia dialógusa' címû programjával!
Barry Loewer
Rutgers University
Collegium Budapest
 
Many World and Many Mind Interpretations of Quantum Mechanics
After sketching the measurement problem -or what Philip Pearle more aptly calls "the reality problem"- for quantum theory I show how Everett and his successors attempt to deal with the problem by reinterpreting the quantum state as describing many simultaneously existing worlds. I will argue that the interpretation has many attractive features but ultimately fails in providing an appropriate account of quantum mechanical probabilities. An even stranger interpretation called "Many minds" (due to Albert and Loewer) solves that problem but may be too weird to be believable.
Április 10 12:30 6. em. 6.54
 Gulyás László
 ELTE TTK, Informatikai Doktori Iskola
MTA SZTAKI, Mesterséges Intelligencia Laboratórium
Koordináció multi-ágens rendszerekben
A több – akár egymástól független – ágensbõl (az egyszerûség kedvéért, pongyolán: cselekvõbõl) álló rendszereket multi-ágens rendszereknek nevezzük. Meglehetõsen általános definícióról lévén szó, multi-ágens rendszerekkel igen gyakran találkozunk a bennünket körülvevõ mind természetes, mind mesterséges környezetben. Ilyen rendszert alkot például az emberi társadalom maga, a gazdaság szereplõi, de akár egy kisebb csoport is. Ugyancsak ide sorolhatók a rovartársadalmak és egyéb állatkolóniák is. E rendszerek esetében az egyik legfontosabb, legérdekesebb folyamat a koordináció. Ez az a mechanizmus, melynek segítségével a rendszer szereplõinek tevékenysége összehangolódik a külsõ korlátok betartása, illetve valamilyen közös cél elérése "érdekében". Ide tartozik a hangyák élelemkeresésének mikéntje, a vállalatok irányítása, de pl. a vastaps spontán kialakulása is.
A hálózatok és az elosztottság ideájának terjedésével a multi-ágens rendszerek egyre gyakoribbak a számítógépes világban is. Ez hagyományosan elsõsorban kliens-szerver architektúrát, illetve elosztott problémamegoldást (a szereplõk egyazon probléma megoldásán fáradoznak) jelent. Az internet, s – vele együtt – a „nyílt hálózat" gondolatának megjelenésével azonban egyre inkább elõtérbe kerültek az egymástól független, csak részben közös célokkal rendelkezõ, vagy akár ellenérdekelt szereplõkbõl álló rendszerek.
E rendszerek esetében különösen fontos a koordináció vizsgálata, hiszen a korlátok betartása, illetve a közös feladatok elvégzése csak abban az esetben garantálható, ha a rendszer minden, a koordináció szempontjából fontos részletet tartalmaz. Az elõadásban a természetes (azaz nem-számítógépes) rendszerek fõbb koordinációs mechanizmusait tekintjük át, felvillantva a mesterséges (azaz számítógépes) multi-ágens rendszerek építésekor felhasználható fõbb módszereket. A jelenleg létezõ konkrét számítógépes technikákra csak röviden térünk ki, s akkor is csupán abból a célból, hogy érzékeltessük: van még elvégzendõ feladat.
Április 17 12:30 6. em. 6.54
Karl-Georg Schlesinger
University of Wuppertal
Quantization in mathematics 
Quantization, a topic as everybody knows coming from physics, is more and more entering pure mathematics in the sense of quantization mathematical structures themselves. The approach of deformation quantization does presently seem to be the most successful and deformation quantization of mathematical structures - from topological spaces and manifolds over groups to special functions - is everywhere present. We present an overview, focusing on the general ideas of this approach and leaving out the technical details. 
Quite separate from the modern approaches, there is the old idea of Birkhoff and von Neumann that quantum theory leads to the introduction of a nonclassical logic and that one should develop a corresponding quantum set theory. We give heuristic arguments showing that it seems indeed to be possible to view the modern quantum deformation theory as doing mathematics in such a quantum set theory.
A szeminárium weboldala: http://hps.elte.hu/seminar
A szeminárium szervezõje: E. Szabó László