Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eötvös University, Budapest

Pázmány P. sétány 1/A
Budapest, Hungary
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Location?
The web site of the seminar: 
http://hps.elte.hu/seminar
Philosophy of Science Seminar
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM

 
Program
December


 3 December4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: English
Günther Fleck
Psychology Service of the Austrian Armed Forces, Vienna
Philosophy of Science and Social Studies of Science, University of Vienna

 Reality Testing and Knowledge Production:
A Psychological View of the Realism-Antirealism Controversy
There are two basic positions in regard to knowledge about the world and reality which can be traced as far back as the times of the philosophers of ancient Greece. On the one hand, there is the position of those who believe that there exists a way of knowing allowing an objective access to the structures of the world and reality beyond observation. On the other hand, there is the position of those who argue that no such way of ontological knowing exists. The former is known as (scientific) realism, the latter as antirealism. Both positions provide a lot of good reasons for their stance and against the contrary one. From a philosophical point of view the disputation seems to be held on a pure rational level. However, empirical evidence shows that in (scientific) reasoning emotional factors are always involved and that pure rationalism is nothing but a big myth. Starting with a psychological analysis of human reality testing ability as an important adaptation principle in every day life, an attempt is made to identify the implicit emotional factors underlying scientific reasoning and co-determining the preferences for epistemological positions.

10 December4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: Hungarian
Judit Bartholy
Department of Meteorology, Eötvös University, Budapest

  FOKOZÓDÓ EMBERI JELENLÉT A FÖLDÖN, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK
(Extending human presence on the earth, changes of climate, renewable energy)
Ha az emberiség energiafelhasználásának mennyiségi változásait nézzük, szembetûnik, hogy nemcsak a Föld lakóinak száma nõ robbanásszerûen, hanem az egy fõre jutó felhasznált energia mennyisége is nagy ütemben emelkedik. A sok kibocsátott szennyezõanyag következtében változik a földi légkör összetétele, változnak az üvegházhatás komponensei. Kérdés: képesek vagyunk-e a földi éghajlatot befolyásolni, megváltoztatni, vagy bízhatunk a Föld "önregeneráló" képességében? Elindult-e a globális melegedés folyamata? Történt-e változás az extrémumok gyakoriságában (természeti katasztrófák, árvizek, földcsuszamlások, aszályok, stb.)? Vannak-e nyertesei egy esetleges klímaváltozásnak? A hagyományos energiakészletek csökkenésével szükséges-e áttérnünk a "kifogyhatatlanul" rendelkezésre álló ún. megújuló energiaforrások felhasználására? Adhatók-e korrekt válaszok a fenti kérdésekre mai tudásunk alapján?

17 December4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: Hungarian
Péter Érdi
Department of Biophysics, Research Institute for Particle and Nuclear Physics
of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest

A fegyverkezési versenyek, háborúk, forradalmak és
a kollektív biztonság dinamikája
(Dynamics of armaments race, wars, revolutions and collective security)
Az elõadás azt illusztrálja, hogy a nemlineáris dinamika módszerei segítséget adnak bonyolult társadalmi folyamatok mechanizmusainak megértéséhez. 

1.  HARCDINAMIKAI MODELLEK 

2.  FEGYVERKEZÉS és KOLLEKTÍV BIZTONSÁG

3. FORRADALMAK MINT JÁRVÁNYOK
 

Az elõadás anyaga fõként innen származik: 

Joshua M. Epstein: 
Nonlinear Dynamics, Mathematical Biology, and Social Science
SFI Studies in the Sciences of Complexity, 1997
 

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
English
English, except if all participants speak Hungarian
Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.

The organizer of the seminar: László E. Szabó (email: leszabo@hps.elte.hu)