Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Budapest, Pázmány P. sétány 1/A

Tudományfilozófia Szeminárium

_____________________
2001, március


Március 5. 16:00 6. em. 6.54
Csaba Ferenc
ELTE, BTK Filozófiai Intézet, Logika Tanszék
Gödel nemteljességi tételei

Az elõadás elsõ felében, a technikai részletek ésszerû adagolásával áttekintjük a gödeli gomdolatmenetet, kiemelve a logikai komplexitás fogalmának jelentõségét, s kitérve néhány késõbbi fejleményre is. A második részben néhány, a tételek által felvetett filozófiai kérdésrõl lesz szó. Az egyik a matematikai igazság fogalmának létjogosultsága és a tételek bizonyításában játszott szerepe. Gödel: "(A)z eldönthetetlen matematikai állítások megkonstruálásának heurisztikus alapelve az objektív matematikai igazság alapvetõen transzfinit fogalma volt." A másik a "mechanizmus és optimizmus'' kérdéskör, amely az utóbbi évtizedekben újra és újra felmerült, de nem mindig más megvilágításban. Gödel: "A matematika vagy lényege szerint befejezhetetlen, abban az értelemben, hogy evidens axiómái soha nem ragadhatók meg valamely véges szabály segítségével, vagyis az emberi elme (még a tiszta matematika területén is) végtelenül meghaladja bármely véges gép teljesítõképességét,  vagy pedig léteznek (...) abszolút megoldhatatlan diofantikus problémák (az sem zárható ki, hogy a két lehetõség mindegyike fennáll, így szigorúan véve három 
alternatívával van dolgunk)."
Március 12. 16:00 6. em. 6.54
György Márkus
 CEU, Budapest, Philosophy Program
University of Sydney
Condorcet: Communication/Science/Democracy
Condorcet is usually regarded as the last footnote to the history of French Enlightenment. The paper - an attempt at his "rehabilitation" - tries to disclose the conceptual connections between his philosophy of history, his views of science as simultaneously an epistemic and social formation, and his political philosophy. His ideas not only prefigure some more
contemporary theories - his dispute with Rousseau represents the first great confrontation between the two great cultural trends of modernity, between (the broadly understood) "Enlightenment" and "Romanticism".

 
Március 19. 16:00 6. em. 6.54
Peeter Müürsepp
 The University of Mainor
Tallinn, Estonia
Chaos, Irreversibility and Indeterminism
There is a debate going on concerning the nature of science of today that centres round the problems of chaos, irreversibility and indeterminism. The debate has been provoked by the works of Ilya Prigogine, who advocates a principal turn in science during the last decades of XX-th century. The claims of Ilya Prigogine have been criticised by Jean Bricmont, who refuses to recognise the novelty of the approach of I. Prigogine. It seems, however, that J. Bricmont has not hit the target with his criticism. Putting it somewhat roughly, the main reason of I. Bricmont's misfire seems to be his concentration on the problem of determinism, whereas the heart of the matter lies in irreversibility. Therefore, the aim of the talk is clarifying the issues of indeterminism and irreversibility in the light of the debate mentioned above. It is useful to fulfil this purpose by addressing the nature of the different types of chaos, deterministic and quantum. Although the main source of the discussion is contemporary, I need to take a short look back at the ideas of Ludwig Boltzmann, whose works have clearly inspired both of the debating parties. 
Március 26. 16:00 6. em. 6.54
Nenad Miscevic
 CEU, Budapest, Philosophy Program
Philosophy Department, University of Maribor, Slovenia
HOW TO THINK OF CONCEPTUAL CHANGE?
Historians of science routinely talk about conceptual change. Semanticians are worried: can concepts change, and how, especially if they are abstract entities. In the talk several alternatives are proposed, in line with Kripke-Putnam view of reference.
A szeminárium weboldala: http://hps.elte.hu/seminar
A szeminárium szervezõje: E. Szabó László