Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eötvös University, Budapest

Pázmány P. sétány 1/A
Budapest, Hungary
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Location?
The web site of the seminar: 
http://hps.elte.hu/seminar
Philosophy of Science Seminar
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM

 
Program
November


 5 November4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: English or Hungarian, depending on the audience.
Katalin Martinás
Atomic Physics, Eötvös University, Budapest

 Mathematics and Theoretical Economics 
Some questions raised by the Post Autistic Economics Movement
In June, 2000 a small group of economics students of Ecole Normale Superiore put on the web a petition protesting against economics' "uncontrolled use of mathematics". This  indulgence, it said, creates "a true schizophrenia" because the mathematics has "become an end in itself" resulting in an "autistic science". 
Since that time PAE became a worldwide movement, with the following petition: We, economics students in the universities of ..., declare ourselves to be generally dissatisfied with the teaching that we  receive. This is so for the following reasons:
1. We wish to escape from imaginary worlds!
2. We oppose the uncontrolled use of mathematics!
3. We are for a pluralism of approaches in economics!
4. Call to teachers: wake up before it is too late!
We no longer want to have this autistic science imposed on us.

In the lecture the logical structure of theoretical (mathematical) economics will be summarized, to pinpoint the causes of this present schizophrenia.


 12 November4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: Hungarian
Panel Discussion
Panelists:
Imre Kondor(1)(2)
Tamás Matolcsi(3)
István Németi(4)
László Palla(5)
Miklós Rédei(6)
Péter Ván(7)
Moderator:
László E. Szabó(5)(6)

____________
(1) Raiffeisen Bank, Budapest
(2) Physics of Complex Systems, Eötvös University, Budapest
(3) Applied Analysis, Eötvös University, Budapest
(4) A. Rényi Institute of Mathematics, Budapest
(5) Theoretical Physics, Eötvös University, Budapest
(6) History and Philosophy of Science, Eötvös University, Budapest
(7) Chemical Physics, Technical University, Budapest


  A fizika és a matematika viszonya
(Relation Between Physics and Mathematics)
"Úgy tûnik, a Nagy Épitõmester matematikus volt", idézi Feynman Jeans szavait, majd hozzáteszi, "A fizikusok ... ha a természetrõl akarnak ismereteket szerezni, méltányolni akarják annak szépségeit, akkor érteniük kell azt a nyelvet, amelyen hozzánk szól."
Igaz-e, hogy a természet egy meghatározott nyelven szól hozzánk? Ha igen, honnan tudjuk mi ezt a nyelvet? A természettõl tanuljuk meg? Ha nem, ha a matematikának van egy belsõ, öntörvényû fejlõdése, ha a matematika az emberi szellem terméke, akkor honnan az a párhuzam, hogy a természet ugyanazt a nyelvet beszéli, mint amit mi, tõle függetlenül,
kitalálunk?
Egyáltalán, csupán nyelvrõl van itt szó? A matematika szerepe a fizikában nem több, mint egy nyelv, amelyen a  "természet szépségét" elmeséljük? Vagy a matematikai struktúrák valahol mélyen ott ülnek a fizikai valóságban? Ha nem, akkor csak mi belevetítjük, belelátjuk
ezeket a struktúrákat a fizikai világba? Ha ez így volna, belevetíthetnénk egészen más struktúrákat is? És ha igen, ha a természet nem kontrollálja azokat a struktúrákat, amiket ráaggatunk, akkor a matematikus bármit kitalálhat?
Mi ezeknek a  matematikai struktúráknak az ontológiai státusza? Léteznek ezek? Valahol vannak, az embertõl, az emberi gondolkodástól, az emberiség történelmétõl függetlenül? Az a matematikus dolga, hogy ezeket "felfedezze", vagy az, hogy "megalkossa"? Van értelme a SETI program keretében az "a2+b2=c2" formulát elküldeni távoli értelmes lényeknek? És a Maxwell-egyenleteket?
Egyáltalán, érdekli a fizikust, miközben a matematikát használja, hogy milyen válaszokat adunk a matematika alapjait érintõ kérdésekre? Van különbség a fizikus számára a platonista, az intuicionista vagy a formalista álláspont között?

Comments & Discussion
Németi István 2001 nov. 9.  (elõzetes)
Dávid Gyula 2001 nov. 9.  (elõzetes)
Ván Péter 2001 dec. 13.
Comments must be sent by e-mail (to leszabo@hps.elte.hu) in HTML form (prefered), or in WinWord (fonts included!), or LaTeX/TeX.  Everything will be published in HTML format. 19 November4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: Hungarian
Péter Szegedi
Department of History and Philosophy Science
Eötvös University, Budapest

A kvantummechanika stochasztikus interpretációjának története 
(The History of  the Stochastic Interpretation of Quantum Mechanics)
Már Schrödinger felfedezte, hogy a róla elnevezett egyenlet formailag hasonló egyes stochasztikus folyamatokat leíró egyenletekhez, de felfedezésével nem kezdett semmi különöset. Elsõként Fényes Imre vette komolyan az analógiát, aki elõször egy máig is jóformán ismeretlen rövid angol nyelvû közleményben, majd egy híres német nyelvû cikkben dolgozta ki elképzeléseit. Az utóbbi tanulmányhoz már interpretációt is fûzött, amely szerint a kvantummechanika nem különbözik lényegesen a klasszikus fizika stochasztikus jelenségkörétõl, sajátosságai csupán a valószínûségi tárgyalásmód következményei. Fényes század közepi munkáját néhányan azonnal követték, de igazán nevezetessé csak Nelson vált a 60-as évek közepén, aki a kvantummechanikai jelenségeket tulajdonképpen egy "alacsonyabb szinten" lévõ Brown-mozgásnak tulajdonította. Idõközben az elektrodinamikában elkezdték vizsgálni, hogy milyen következményekkel jár bizonyos fizikai rendszerekre, ha határfeltételül stochasztikus elektrodinamikai erõket (tereket) tételeznek fel. Az így kapott eredmények konvergáltak a stochasztikus interpretáción munkálkodók eredményeivel. Létrejött a stochasztikus elektrodinamika mint a kvantummechanika lehetséges interpretációja, sõt alternatívája. Az elõadás a történeti leírás mellett megpróbálja felvázolni az egyes elméletek alapjait, fõ gondolatait, valamint ezek következményeit is.

 • Szegedi: Fényes Imre kvantummechanika interpretációja (winword 6.0 doc)
 • Az elõadás fóliái (winword) •  26 November4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: English
  Ryszard Wojcicki
   Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academe of Sciences, Warsaw

  MULTI-REFERENTIAL SEMANTICS
  The talk is related to some results I have presented in my book on consequence operation published by Kluwer. We expect consequence operation to preserve truth. Now the idea of truth might be in a sense "multidimentional". Depending on a reference point one might view the same sentence as either true of false. 
  I shall focus on informal (philosophical) questions rather than formal ones. 
  The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
  English
  English, except if all participants speak Hungarian
  Hungarian
  The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.

  The organizer of the seminar: László E. Szabó (email: leszabo@hps.elte.hu)