Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eötvös University, Budapest

Pázmány P. sétány 1/A
Budapest, Hungary
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Location?
The web site of the seminar: 
http://hps.elte.hu/seminar
Philosophy of Science Seminar
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM

 
Program
September


 17 September 4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: English
Ichiro Tsuda
Division of Mathematics, Graduate School of Science, Hokkaido University, Japan

 Chaotic itinerancy as a new universal behavior in
complex systems
In low-dimensional dynamical systems, the dynamical behavior is classified into four categories: a steady state, a periodic state, a quasi-periodic state, and a chaotic state. Each class of behavior is represented by a fixed point attractor, a limit cycle, a torus, and a strange attractor, respectively. However, the complex behavior in high-dimensional
dynamical systems is not always described by these attractors. The more ordered but more complex than these types of behavior often appears. We have found one such universal behavior in nonequilibrium neural networks, globally coupled chaotic systems, and optical delayed systems. We called it a chaotic itinerancy. I would like to give a talk on the recent development of the research on chaotic itinerancy.

 24 September 4:00 PM 6th floor 6.54Language of presentation: Hungarian
Ludassy Mária
Philosophy, Eötvös University, Budapest

Magánhangzók és matematika
(Vowel sounds and mathematics)

   Elõadásomban a XVIII. század, pontosabban a francia felvilágosodás két filozófiai végpontját szeretném bemutatni, mely a maga módján ad absurdum vitele - ha úgy tetszik logikailag legkonzekvensebb kifejtése - a maga elõfeltevéseinek. Az elsõ a tudományos gondolkodást - sõt a racionális reflexiót általában - az erkölcsök megrontójaként kezelõ moralista felfogása, Jean-Jacques Rousseau-é, aki a modernitás kritikáját a könyvnyomtatás, az írásbeliség elvetéséig, sõt a zenei-magánhangzók dominálta nyelvet felváltó "elidegenedett" mássalhangzók által uralt nyelv kulturkritikájáig fokozta. Elméleti ellenpólusa a matematikus-filozófus Condorcet, aki a Leibniz kezdeményezte matematikai-logikai szimbólumrendszert nemcsak a természettudósok nemzetekfölötti kommunikációs eszközének tekintette, hanem a nemzeti elfogultságokat, a vallási elõítéleteket, az áltudományos tévedéseket automatikusan kiküszöbölõ, s ezzel az emberi jogok egyetemességét, a gondolat szabadságát s az emberek észbeli és jogi egyenlõségét garantáló racionalista csodafegyvernek (avagy a racianalitás világtörténelmi hatalomátvétele garanciájának). A fentemlített világtörténelem fintora, hogy Condorcet kombinatórikáját a Rousseau megálmodta ideálok - etnocentrikus állam, idegengyûlöletet szentesítõ nemzeti vallás, teljhatalmú törvényhozó - realizálása érdekében mozgósította, azaz a matematizált racionalitást az irracionalitás segédcsapatává alázta.

Az elõadás alapjául szolgáló cikk kézirata


The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
English
English, except if all participants speak Hungarian
Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.

The organizer of the seminar: László E. Szabó (email: leszabo@hps.elte.hu)