Pázmány P. sétány 1/A
Budapest, Hungary
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Location?
The web site of the seminar: 
http://hps.elte.hu/seminar
Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM


 
Program                                                 
December


 2 December
No seminar session!
instead you are invited to the following conference:


A

Minden filozófia 'nyelvkritika'

című OTKA-kutatás keretében, az MTA Filozófiai Kutatóintézete és a Magyar Wittgenstein Társaság közös szervezésében nyelvfilozófiai miniszümpóziumot rendezünk 

2002. december 2-án, hétfõn délután 3 órai kezdettel 

az MTA Filozófiai Kutatóintézetében (1054 Bp. Szemere u. 10.).

Program:

15.00 Forrai Gábor: Locke versus Kripke-Putnam

16.00 Lehmann Miklós: A fényképek szerepe Wittgenstein filozófiájában
17.00 Pléh Csaba mutatja be Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája
c. könyvét

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!  


 9 December 4:00 PM 6th floor 6.54  
Williem Fouche
Department of Quantitative Management
University of South Africa

Quantum Computation
We begin with a discussion of the Turing-Church thesis and how it relates to the Feynman-Deutsch conception of quantum computation. We next discuss some simple, but conceptually interesting, quantum algorithms. Finally we outline Shor´s quantum prime factorisation algorithm. We focus on the the problem of estimating the phase of an eigenvalue of a unitary transformation on quantum states having a finite number of degrees of freedom. We conclude with a few open research problems which are suggested by problems in cryptography.

  16 December 4:00 PM 6th floor 6.54    
Tamás Demeter
Trinity College, Cambridge
Philosophy, University of Miskolc

Szkepticizmus és szemantikai tudás
(Scepticism and semantic knowledge)
Az előadásban a jelentés-szkepticizmus Wittgenstein által inspirált és Kripke által felvetett problémáját fogom megvizsgálni. 1) Első lépésben Kripke szkepticizmusának természetét vizsgálom. A kihívást egyfelől metafizikai, a jelentés mibenlétét érintő kételyként értékelem, s szembeállítom egy episztémikus szkepszis lehetőségével. Másfelől dialektikus szekpszisként mutatom be, s szembeállítom Quine naturalisztikus szkepszisével. 2) Második lépésben Kripke szkeptikus konklúzióhoz vezető stratégiáját rekonstruálom, és bemutatom az általa kínált szkeptikus megoldást is. Itt egyfelől amellett fogok érvelni, hogy Kripke szkeptikus konklúzióhoz vezető érvelése nem konklúzív, másfelől pedig, hogy megoldási javaslata maga is sugallja egy általa nem mérlegelt, nem-szkeptikus megoldás lehetőségét. 3) Harmadik lépésben Thomas Nagel megoldási javaslatát mutatom be és vizsgálom meg. Konklúzióm kettős lesz: Nagel érvei egyrészt nem eléggé erősek ahhoz, hogy a szkeptikust meghátrálásra késztessék, másrészt Nagel válasza inkább értékelhető a kérdés visszautasításaként mintsem valódi válaszként. 4) Végül negyedik lépésben saját megoldási javaslatomat reklámozom. Arra építek, hogy Kripke szkeptikus érvelése inkonkluzív, s érvei célt tévesztenek, mihelyt nem ragaszkodunk ahhoz, hogy az 'úgy értést' diszpozícióként értelmező felfogást kondicionálisok terminusaiban mutassuk be, hanem megengedjük a diszpozíciók realista értelmezését.

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
English
English, except if all participants speak Hungarian
Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.

The organizer of the seminar: László E. Szabó (email: leszabo@hps.elte.hu)