History and Philosophy of Science
Eötvös Loránd University, Budapest

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor)  Monday 4:00 PM

Pázmány P. sétány 1/A  Budapest, Hungary                 Phone/Fax: (36-1) 372 2924                    Location?December 2003

1 December 4:00 PM 6th floor 6.54 
Miklós Márton
  Department of Philosophy, Faculty of Law, Eötvös Loránd University, Budapest

Lehetséges-e hegeliánus természetfilozófia?
(Can there be a Hegelian philosophy of science?)

Hegelnek a(z empirikus) tudományokhoz való viszonyáról két – egymásnak egyébként ellentmondó – nézet uralkodik közös filozófiai tudatalattinkban. Az első azzal vádolja Hegelt, hogy a spekulatív filozófia magaslatából lenézi és lekezeli a tudományokat, és általában minden empirikus ismeretet, míg a másik a szubsztantivizmus vádját fogalmazza meg, amely szerint Hegel – nemegyszer kontár módon – maga igyekszik az egyes szaktudományok területén babérokat szerezni, saját filozófiai prekoncepcióit kényszerítve rá azokra.

Előadásomban igyekszem kétségeket ébreszteni e képek adekvátsága iránt, és az analitikus Hegel-értelmezések eredményei, illetve egyes kortárs fejleményekkel fennálló párhuzamok alapján jelezni azokat a pontokat, melyekre támaszkodva álláspontom szerint lehetséges filozófia és tudomány viszonyának hegeliánus értelmezéséről árnyaltabb rekonstrukciót nyújtani. Többek között arra szeretnék rámutatni, hogy Hegel egyrészt pontosan tisztában volt a fogalmi és az empirikus megismerés természetének különbségével, másrészt ugyanakkor egymástól szétválaszthatatlannak tartja a kettőt. Ezt akár megfogalmazhatjuk a kissé már elkoptatott híres kanti parafrázis segítségével is oly módon, hogy a filozófia tudomány nélkül üres, míg a tudomány filozófia nélkül vak.8 December 4:00 PM 6th floor 6.54 
István Juhász
Alfréd Rényi Institute of Mathematics
Hungarian Academy of Sciences

Érdemes-e új halmazelméleti axiómákat keresni?
(Does it make sense to look for new set-theoretic axioms?)

Az előadás azt -- a halmazelméleti függetlenségi eredmények fényében különösen aktuális kérdést -- járja körül, vajon remélhető-e a matematikusok közt széles körben elfogadott új axiómák felfedezése, amint azt Gödel megjósolta, avagy ez a kérdés eleve értelmetlen.


15 December 4:00 PM 6th floor 6.54 
Saadya Sternberg
Department of Philosophy, Central European University, Budapest
on leave from
Ben Gurion University, Beersheva, Israel

The Macroevolution of Signaling
(A jelzőrendszer makroevolúciója)

The vast majority of communication within and between species is invisible to us, while most of what we are able to notice remains entirely unintelligible. There are, however, a few classes of signal which are conspicuous, well understood and shared among extremely large numbers of phyla. The existence of a 'common language' among signalers, even for limited classes of signaling, affects the 'bandwidth' and developmental options available for the other, more divergent types of signal, pulling the macroevolution of signals into a kind of vortex.The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
English
English, except if all participants speak Hungarian
Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.


The organizer of the colloquium for the academic year 2003/2004: Miklós Rédei  (email: redei@hps.elte.hu)Events & News
HPS Department's Publications
Colloquia all over the world