History and Philosophy of Science
Eötvös University, Budapest
Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM

Pázmány P. sétány 1/A  Budapest Phone/Fax: (36-1) 372 2924 Location?February
2004


16 February  4:00 PM   6th floor 6.54   
Yehuda Elkana
President and Rector
Central European University, Budapest
 
Research and Universities in the Post-Communist World
(A tudományos kutatás és az egyetemek helyzete a post-kommunista világban)


23 February  4:00 PM   6th floor 6.54   
Anna Madarászné-Zsigmond and György Farkas
Department of Logic, Eötvös Loránd University, Budapest
 
A miért kérdések szemantikájáról és pragmatikájáról (logikai megközelítés)
(On the semantics and pragmatics of "why"-questions. A logical approach)
A miért kérdések logikájának kidolgozását elsősorban a tudás megszerzésének módjai, az információ kereső procedúrák megalapozása tette (teszi) elengedhetetlenné. A miért kérdéseknek centrális szerepe van a tudományos magyarázat elméleteiben. A miért kérdéseket általában információkereső kérdésekként értelmezik. Az információ alapvető fogalom a kérdés válasz reláció bármely akceptálható elméletében. A miért kérdések elemzése előtt a kérdések logikájának, szemantikájának és pragmatikájának néhány alapvető eredményét felvázoljuk. Ezek az eredmények a miért kérdések logikájának elméleti bázisául is szolgálnak.
A miért kérdések sokfélék. Sokféleségükből adódóan több mechanizmus párhuzamos vagy akár együttes működésére van szükség feldolgozásukhoz.
A miért kérdések megválaszolása a kontextus függvénye. A miért kérdések kontextusa azonban vala milyen információ kereső kutatás. A kontextusok radikális különbsége az információ kereső módszerek és az ismeretek, a tudás különbségeiből adódik. Más fajta információt, más módszerekkel keres a tudományos kutató és a hétköznapi ember (még ha személyük éppen azonos is). Céljaik és módszereik különbsége tükröződik nyelvhasználatukban. Nem kérdéseik szintaxisa különbözik, és nem is csak a szóhasználatuk. Néhány esetben szóról-szóra azonos kérdésekre különböző választ fognak elfogadni. A kérdések logikai, szemantikai és pragmatikai feldolgozása e különbség legfontosabb oka.

A legfontosabb érintett elméletek:

1. A kérdés-válasz reláció általános szemantikai elmélete

1.1 A direkt és indirekt kérdések és válaszok fogalma
1.2 A konklúzív válasz fogalma
1.3 A kérdéstípusok szerkezete
1.5 A lehetséges válaszok pragmatikai megközelítése
1.6 A kérdések keletkezése deklaratív mondatokból

2. A miért kérdések általános természetéről

2.2 A magyarázat relativitása, kontestusfüggősége
2.3 Az átfogó törvény elv Hintikka miért kérdés koncepciójában
2.4 A miért kérdés és az abdukció problémaköre
2.5 A magyarázat és a Hempel doktrína univerzalitása

3. A miért kérdések és a kontrafaktuálisok

3.1 A miért kérdések egységes kezelésének igénye
3.2 A kontrafaktuálisok szemantikája
3.3 Lewis okság és magyarázat elmélete
3.4 Akkomodáció és a kontrafaktuálisok


The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
           English
   English, except if all participants speak Hungarian
           Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.


The organizer of the colloquium for the academic year 2003/2004: Miklós Rédei  (email: redei@hps.elte.hu)