History and Philosophy of Science
Eötvös University, Budapest
Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM

Pázmány P. sétány 1/A  Budapest Phone/Fax: (36-1) 372 2924 Location?


November
2004


8 November  4:00 PM   6th floor 6.54   
 Tamás Matolcsi
Applied Analysis,  Eötvös Loránd University, Budapest
 
Téridő-modellek: közös gyökerek
(Space-time models: common roots)

A relativitáselmélet elnevezése onnan ered, hogy az eddig abszolútnak hitt időről kiderült, hogy relatív. Mégis az elmélet legnagyobb érdeme nem ez, hanem az, hogy rámutatott, az általunk tapasztalt relatív jelenségek, mennyiségek mögött ott van egy abszolút, amelyet különböző szemlélők különféleképp észlelnek: a téridő abszolút, ezt észlelik különféle megfigyelők különféle térnek és időnek, az elektromágneses mező abszolút, ezt észlelik különféle megfigyelők különféle elektromos mezőnek és mágneses mezőnek stb. Nevezzük ezt úgy, hogy az  abszolút mennyiségeket a megfigyelők széthasítják relatívokra. Az az érdekesség, hogy mindez visszavetíthető a nemrelativisztikus elméletre is, a különbség csak az, hogy más jellegű a széthasítás az egyik elméletben, mint a másikban. Eddigi munkásságom során arra fektettem a hangsúlyt, hogy miben különbözik egymástól a nemrelativisztikus és a relativisztikus teridőmodell. Viszont sok hasonlóságot is mutattak. Most épp azt vizsgálom, mi a közös bennük, sőt nem is csak bennük, hanem mi a teridőmodellek közös struktúrája, és milyen speciális többlet-tulajdonság vezet a nemrelativisztikus illetve a relativisztikus téridőmodellhez. Találó szóval "abszolutitás-elméletnek" is nevezhetném, amiről szó lesz, amiben minden fogalom matematikailag pontosan meg van határozva. Mindez koordináták, koordinátarendszerek, transzformációs szabályok nélkül; természetesen be lehet vezetni ezeket a fogalmakat is, de az elmélet szempontjából lényegtelenek, csak arra valók, hogy tisztán lássuk, szokásosan miről is beszélnek.

Comments & Discussion


15 November  4:00 PM   6th floor 6.54 
László E. Szabó
Theoretical Physics Research Group
Department of History and Philosophy of Science
Eötvös Loránd University, Budapest

 
Does special relativity theory tell us anything new about space and time?
  For example, when classical physics claims that the mass of a particle is independent of its velocity,
$m\left(v\right)=m_{0}$,
and relativistic physics, on the contrary, claims that
$m\left(v\right)=\frac{m_{0}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}$,
1) they are talking about the same physical quantity $m$ and 2) they have different statements about the same thing.

  In the case of space (distance) and time, however, the situation is completely different. I will argue that, in comparison with the pre-relativistic Galileo-invariant conceptions, special relativity tells us nothing new about the geometry of space-time. It simply calls something else "space-time", and this something else has different properties. All statements of special relativity about those features of reality that correspond to the original meaning of the terms "space" and "time" are identical with the corresponding traditional pre-relativistic statements. It will be also argued that special relativity and Lorentz theory are completely identical in both senses, as theories about space-time and as theories about the behavior of moving physical objects.

Related papers:

- Does special relativity theory tell us anything new about space and time? [PS, PDF]

- On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17 (2004) pp. 479 - 496 [preprint: PS, PDF]

Lecture slides: PDF22 November  4:00 PM   6th floor 6.54   
C a n ce l l e d ! Postponed to 24 January 2005.

The reason is that we would like to avoid the conflict with the following other program which might be interesting for the same audience:

Kampis György: Intencionalitás II.
(intencionális állapotok attribúciója, imitáció)
habilitációs előadás

Howard M. Robinson
 Philosophy, Central European University, Budapest
 
Concept of matter and concept of power
Although modern philosophers mainly find the concept of mind  problematic, the concept of matter, when they think about it, proves to be even worse. Hume pointed out that, once secondary qualities are disqualified from being intrinsic qualities of matter, what is left - spatial properties and impenetrability - gives one a purely dispositional conception. This, he argued, was circular or regressive. The situation gets, if anything, worse, when one confronts a modern as opposed to Newtonian conception of matter, as forces, fields, energy etc.

I argued against such an account of matter in ch.7 of MATTER AND SENSE more than twenty years ago, but there has been quite a lot of more recent discussion on the '"powers" conception of matter', and I want to bring the debate up to date.


29 November  4:00 PM   6th floor 6.54 
Katalin Martinás*+
László Ropolyi++
* lecturer
 +Atomic Physics++History and Philosophy of Science
Eötvös Loránd University, Budapest
 
Aristotelian thermodynamics
As the modern physics (mechanics) originated from Aristotle in the form of negation, we are taught, that Aristotle's physics is a premature, wrong mechanics, and nothing more. Nobody would deny that Aristotle's physics was pretty much of a catastrophe.
An alternative reconstruction of Aristotle's physics is presented, as a General Irreversible Phenomenology. We discuss, why that reconstruction is incommensurable with modern (statistical and rational) thermodynamics but the Duhem-Planck-Fenyes-type irreversible thermodynamics.
The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of the presentation is indicated in the following way:
         English
   English, except if all participants speak Hungarian
         Hungarian
The participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation.


The organizer of the colloquium: László E. Szabó  (email: leszabo@hps.elte.hu)