Archívum

Az alábbiakban a szekció által rendezett korábbi konferenciák programjai és eredményei olvashatók.

Az aláhúzott előadások címére rákattintva a hozzájuk kapcsolódó dolgozat is letölthető. A dolgozatok PDF formátumban vannak, méretük a cím után zárójelben olvasható.


2000 2002 2004 2006 2008
 

2000

Időpont: 2000. december 18.
Helyszín: Lágymányosi campus "A" épület 6.54 terem

A zsűri összetétele:

Kampis György, elnök (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

Szegedi Péter, tag (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

E. Szabó László, tag (Elméleti Fizika Tanszék)Az ismertetett dolgozatok:

Gyenis Balázs (filozófus I.):

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek [517 kB]

Témavezető: Rédei Miklós (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Szabó Piroska (programozó matematikus IV.):

Írásképek fraktálanalízise [Nincs letölthető dolgozat]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Pogány Ádám (fizikus III.):

A kvantummechanikai mérés fenomenológiai-hermeneutikai elemzése [278 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Oláh Péter (vegyész V.):

Kvantummechanikai paradoxonok hermeneutikai elemzése [186 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Vas Gábor (matmatika tanár I.):

Lakatos lencsefőzeléke, avagy egy példa körbejárása [Nincs letölthető dolgozat]

Témavezető: Zemplén Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

Eredmények:

A zsűri Gyenis Balázs, Pogány Ádám és Oláh Péter dolgozatait továbbjutásra javasolta a XXV. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Filozófiai Tagozatába.

Gyenis Balázs dolgozata OTDK I. helyezést ért el a Filozófia 2. alszekcióban.

 

2002

Időpont: 2002. december 18.
Helyszín: Lágymányosi campus "A" épület 6.53 terem

A zsűri összetétele:

Szegedi Péter, elnök (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

E. Szabó László, tag (Elméleti Fizika Tanszék)

 

Zágoni Milkós, tag (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)Az ismertetett dolgozatok:

Bognár Zsófia (csillagász III.):

Elmélet és tapasztalat viszonya a Hubble-állandó meghatározására irányuló tudományos kutatásban [525 kB]

Témavezető: Székely László (MTA Filozófiai Intézet)


Cserháti Mátyás (biológus V.):

A természetes szelekció gondolata és az evolucionizmus magyarországi recepciója [291 kB]

Témavezető: Zemplén Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)


Hetesi Zsolt (fizika tanár - csillagász V.):

A katolikus metafizika és a modern fizika kapcsolata - tekintettel az istenérvekre [265 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Eredmények:

A zsűri mindhárom dolgozatot továbbjutásra javasolta a XXVI. OTDK Társadalomtudományi Szekciójába.

Bognár Zsófia dolgozata a Filozófiai Tagozaton különdíjat írt el, Hetesi Zsolt dolgozata a Vallástudományi Tagozaton ugyancsak különdíjat kapott.

 

2004

Időpont: 2004. november 26.
Helyszín: Lágymányosi campus "D" épület 0-805 (Fejér Lipót terem)

A zsűri összetétele:

Kampis György, elnök (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

Munkácsy Katalin, tag (Főiskolai Kar Matematika Tanszék)

 

Szegedi Péter, tag (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)Az ismertetett dolgozatok:

Benedek Zsófia (biológus IV.):

Az erdészeti kutatások rövid története az Erdészeti Kísérletek című folyóirat tükrében [996 kB]

Témavezető: Horváth Ferenc (Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)


Már András Péter (csillagász II.):

"Csillagok" az Eötvös József Collégiumban [2314 kB]

Témavezető: Balázs Béla (Csillagászat Tanszék)


Mérai László (alkalmazott matematikus IV.), Kékesi Júlia (óvodapedagógus III.):

Permutációk, melyek megmentették a világot (Lengyelek az enigma ellen) [333 kB]

Témavezető: Szabó Csaba (Algebra és Számelmélet Tanszék)


Szeitz Péter (geológus II.):

Az Őslénytani Tanszék bemutató gyűjteményének története a Cephalopodák tükrében [3071 kB]

Témavezetők: Galácz András, Görög Ágnes, Szente István (Őslénytani Tanszék)


Bognár Gergely (fizika tanár IV.):

A megoldatlan Zénon-paradoxonok kétezer-ötszáz éve új gondolatokat ébresztenek [292 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Galicza Pál (matematika tanár V.):

Az evolúciós gondolkodás fenomenológiai elemzése [296 kB]

Témavezető: Kuczi Tibor (Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)


Kovács Ágnes (vegyész IV.):

Feminista ismeretelméletek és tudományfilozófia [627 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Kőszeghy Kolos (biológus V.):

Az ökológiai niche egy operatív formalizálása [2109 kB]

Témavezető: Kampis György (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Eredmények:

A zsűri mind a nyolc dolgozatot magas színvonalúnak találta, és továbbjutásra javasolta. A tudománytörténeti témájú dolgozatok közül Benedek Zsófia és Szeitz Péter dolgozatát I. helyezéssel, Már András Péter és Mérai László dolgozatát II. helyezéssel a XXVII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Tudomány- és Technikatörténet Tagozatába, valamint a tudományfilozófiai témájú dolgozatok közül Kovács Ágnes és Kőszeghy Kolos dolgozatát I. helyezéssel, Bognár Gergely és Galicza Pál dolgozatát pedig II. helyezéssel ugyanazon szekció Filozófia Tagozatába javasolta továbbjutni.

Az OTDK Tudomány- és technikatörténeti alszekciójában Szeitz Péter dolgozata első díjat, Benedek Zsófia dolgozata második díjat, Már András Péter dolgozata pedig különdíjat kapott. A Filozófia 2. alszekcióban Kovács Ágnes dolgozata második díjat, a Filozófia 3. alszekcióban Kőszeghy Kolos dolgozata különdíjat kapott.

 

2006

Időpont: 2006. december 8.
Helyszín: Lágymányosi campus "D" épület 1.711

A zsűri összetétele:

Kampis György, elnök (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

Szegedi Péter, tag (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)Az ismertetett dolgozatok:

Harkai Alexandra Dóra (matematikus II.):

Tudománytörténeti viták az ógörög matematikáról [208 kB]

Témavezető: Kutrovátz Gábor (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Szabó Máté (matematikus IV.):

A Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum [323 kB]

Témavezető: E. Szabó László (MTA-ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoport)


Eredmények:

A zsűri mindkét dolgozatot továbbjutásra javasolta. Harkai Alexandra Dóra dolgozatát a XXVIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Tudomány- és Technikatörténet Tagozatába, Szabó Máté dolgozatát ugyanazon szekció Filozófia Tagozatába javasolta továbbjutni.

Az OTDK Tudomány- és technikatörténeti alszekciójában Harkai Alexandra Dóra dolgozata második díjat, a Filozófia 2. alszekcióban Szabó Máté dolgozata harmadik díjat kapott.

 

2008

Időpont: 2008. december 5.
Helyszín: Lágymányosi campus "D" épület 1.711

A zsűri összetétele:

Szegedi Péter, elnök (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)

 

Kutrovátz Gábor, tag (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)Az ismertetett dolgozatok:

Gömöri Márton (fizikus V.):

Az elektrodinamika kovarianciája - logikai-empirista rekonstrukció [320 kB]

Témavezető: E. Szabó László (ELTE BTK Logika Tanszék)


Mészáros Csaba (geológus V+, környezettan BSc II.):

A hazai gerinces őslénytan nagy alakjai [1263 kB]

Témavezető: Ropolyi László (Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék)


Eredmények:

A zsűri mindkét dolgozatot továbbjutásra javasolta. Gömöri Márton dolgozatát a XXIX. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Filozófia Tagozatába, Mészáros Csaba dolgozatát ugyanazon szekció Tudomány- és Technikatörténet Tagozatába javasolta továbbjutni.