Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja

Gulyás László, ELTE, Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék, 2006-2014.


Vizsgakérdések, 2014.

A kurzus követelményei és egyéb tudnivalók

A kurzusnak nincsenek előfeltételei, bárki felveheti. Az órára bejárni nem kötelező, bár ajánlott, mivel nincsen jegyzet. Az elmúlt évek előadásainak fóliái megtalálhatóak viszont itt (lentebb), az óra honlapján: http://hps.elte.hu/~gulya/Teaching/TarsSzim/TarsSzimu2.htm

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, amire a kurzus utolsó előadásán kerül sor. (Javításra a vizsgaidőszakban lesz lehetőség.)

A vizsga sikeres teljesítésén felül számítani lehet a kurzus folyamán KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOKRA is.

Ezekről a cikkekről egyoldalas, írásos beszámolót kell készíteni a megadott határidőig. A kötelező olvasmányok címe, illetve a beszámoló elkészítésének határideje az előadáson, illetve az előadás ETR kurzusfórumán kerül kihirdetésre. A kötelező olvasmányokra tipikusan 2 hét szokott rendelkezésre állítani. 1-3 olvasmányra kell számítani a félév során.

Engem, az előadót a gulya<KUKAC>hps.elte.hu címen, illetve az ETR fórumon keresztül lehet elérni. A kurzussal kapcsolatos hirdetéseket az előadáson, az ETR kurzusfórumán, illetve a tantárgy honlapján fogom megtenni.

Sok sikert és hasznos együttműködést kívánok!

Üdvözlettel:

Gulyás László


A kurzus célja

·        Az egyre népszerûbb új kutatási irány, illetve módszer megismerése.

·        Néhány alapvetõ, igen érdekes modell és eredmény áttekintése.

·        Potenciálisan (a hallgatók számítógépes felkészültségének és affinitásának függvényében) a módszertan, illetve egyes konkrét eszközeinek (számítógépes programcsomagok) elsajátítása.

Elõfeltételek:

·        Alapvetõ statisztikai fogalmak ismerete (átlag, szórás, eloszlás, etc.)

·        Legalább alapfokú programozási ismeret

 

Kötelező olvasmányok:

·        Vág András: Multiágens modellek a társadalomtudományokban, Statisztikai Szemle, 84. évfolyam, 1. szám, http://portal.ksh.hu/pls/portal/url/ITEM/0C5BDB8F4E751995E04400306E4816D2

·        Kovács Balázs–Takács Károly: Szimuláció a társadalomtudományokban, Szociológiai Szemle, 2003/3, http://www.mtapti.hu/mszt/20033/002.pdf

·        Gulyás László: Modellek, reprezentációk és összehasonlítások a számítógépes szimulációkban, 2006,  http://hps.elte.hu/~gulya/Teaching/TarsSzim/ModRepCompInSS.pdf

 

 

Ajánlott olvasmány:

·        Mérő László: Mindenki másképp egyforma, Tericum Kiadó, 1996.

·        Szabó György, Fáth Gábor: „Evolutionary Games on Graphs”, 2006, http://www.citebase.org/abstract?id=oai%3AarXiv.org%3Acond-mat%2F0607344

 


Témák részletesebben:

·        Bevezetés, logisztika

o       Motiváció

o       Néhány példa

§         A közlegelõ tragédiája (globális vs lokális)

§         Fogolydilemma, Iterált Fogolydilemma
(egyéni vs. közösségi optimum)

§         A tõzsde és az El Farol Bar problémája
(a racionalitás kérdésköre), a „Minority Game” fogalma.

§         Huber et al. információs játéka

o       Modellezés, ”Peter Allen pipája”

 

·        Szimuláció, mint a világ vizsgálatának eszköze I.

o       Motiváció

o       Emergens (társadalmi) jelenségek

o       Példák

§         Schelling

§         Priest: Kereskedõ-ágensek

§         GeoSim (Cederman)

§         Szociális Hálók

 

·        Szimuláció, mint a világ vizsgálatának eszköze II.

o       Modellezés, mint vizsgálati eszköz

o       A szöveg, a matematika és a komputáció három formalizmusa

o       Validáció és verifikáció

 

 

·        Ágens-alapú szimuláció, Multi-ágens szimuláció

o       Tulajdonságok

o       Összehasonlítás más módszerekkel.

o       Elõnyök, hátrányok.

 

·        Technikai és módszertani megjegyzések

o       A replikáció, a reprodukálhatóság fontossága

o       A pszeudó-véletlenszámok kezelése (független eloszlások, seed, etc.)

o       Robosztusság, érzékenység-analízis

o       Statisztikai alapú eredmények és konfidencia-intervallumok

o       „Parameter-sweep” és batch-módú futtatás

o       Az obszerver és a modell különválasztása

o       Egyéb apróságok

o       Újabb példák…

·        … és példák hibás megoldásokra.

 

·        Az ágens-alapú szimuláció eszközei I.

o       Swarm/MAML

o       RePast

o       MASON

o       MASS

o       FABLES

 

·        Az ágens-alapú szimuláció eszközei II.        [igény esetén]

o       Konkrét kódelemzés

 

·        Az interakciós topológia fontossága, „társadalmi” hálók

o       A Cohen-Axelrod-Riolo modell (GridIPD)

o       A társadalmi hálók fontossága és generatív modelljeik

·        A kisvilág tulajdonság (Erdõs-Rényi háló)

·        A klaszterezettség (Watts és Strogatz modellje)

 

·        A tanulás (információ-terjedés) sebessége is fontos

o       A Cohen-Axelrod-Riolo modell induktív tanulást alkalmazó változata

§         Függőség a hálózat struktúrájától…

§         … és a tanulás sebességétől

 

·        Részvételi (participatory) szimuláció

o       Az ötlet, a módszer

§         Behavioral Economics (Vernon Smith Nobel-díja)

§         Huber et al.

o       Eszközök

§         GPPAR

§         MASS/PET

o       Konkrét példák

§         vBroker

§         Fire

Valamint a hallgatóság érdeklődésének függvényében:

 

Letölthető anyagok:


Utolsó módosítás:
2014-12-15
2013-10-02
2012-10-29
2012-09-11
2011-10-03
2011-09-12
2011-07-16
2010-09-30
2010-09-05
2010-02-10
2009-09-10
2009-02-05