Mund Kata honlapja - the home page of Katalin Mund

Önéletrajz - Curriculum Vitae

 

email: mundka@freemail.hu ; kmund@hps.elte.hu

 

 

Publikációk - Publications

1.               Mund, K. 2001: Divination and Sociology (Divináció és Szociológia), Iskolakultúra 6-7 (2001), 88-98.  

2.                  Farkas, A. M. – Mund, K. 2001: Requiem for a myth lost  (Rekviem egy elveszett mítoszért), Valóság 2001/8., 51-64.

3.                 Mund, K. 2002: Divination and sociology. The way of sociological thinking from the point of view of the philosophy of mind. (Divináció és Szociológia. A társadalomtudományi gondolkozás esetleges elmefilozófiai vonatkozásai.), In:  Átalakuló értékrendszerek. Ed. Mund, K., MTA Politika Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, munkafüzetek 88., 189-226.

4.                  Mund, K. 2002: A Narrowing Universe? (Szűkülő világegyetem?), Liget 2002/6., 61-84.

5.                  Farkas A. M. – Mund, K. 2002: Health and cleanliness as new religious goals (Az egészség és tisztaság, mint új vallási cél), Liget 2002/7., 3-19.

6.                  Mund, K. 2002: Tradition and cultural evolution in recent studies (A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében), Információs Társadalom 2002. II. 2., 60-87.

7.               Farkas, A. M. – Mund, K. 2002: Technicized spirituality. The cultural semantic of modern occultism (Technicizált spiritualitás, avagy a modern okkultizmus kulturális szemantikája), Liget 2002/9., 66-93.

8.                  Mund, K. 2002: Epidemic culture (Járványos kultúra), BUKSZ 2002. III., 236-248.

9.                  Mund, K. 2003: Biophobia in Sociology (Biofóbia a szociológiában), Magyar Lettre 2003. III., 70-76.

10.              Mund, K. 2004: Seeking miracles in a rational world (Racionalizált spiritualitás: a csodakeresés formái egy deszakralizált világban), In: Áldás és Átok. Tanulmányok a transzcendensről 4. Ed. Pócs Éva, Balassi Kiadó, Budapest (under publishing)

11.              Farkas, A. M. - Mund, K. 2004: Naturalist Gospel (Naturalista evangélium), In:  Liget 2004/8., 3-24.

12.              Székely, M. – Gyarmati, A. – Krekó, P. – Mund, K. – Pál, M. – Széplaki, N. 2004: Changing values and world views – Introduction to the ’cultural creatives’ survey and some new research results of world problems’, In: Applied Psychology in Hungary 2003-2004, 103-125.

14.       Kampis Gy. – Mund K. 2005.: Evolution and Religion in Contemporary Hungary, in: World Science Forum Szakmai Tanulmánykötet (Fábri Gy., szerk.), Akadémiai, Budapest, to appear.

 

15.       Mund, K. 2004: Gods of East in the West (A “keleti bölcsesség” jelentésváltozása), In: A. Gergely, A. – Kemény M. szerk. Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. Születésnapjára. MTA Politikai Tudományok  intézete könyv Kiadó Kft., ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest.

16.       Mund, K. 2005: The sweeping out of society (Társadalomtalanítás), In: Liget 2005/12., 97-98.

17.       Mund, K. – Farkas A. M. 2006: Seventeen moments of consciousness (A tudat tizenhét pillanata.), In: Kubinyi E. – Miklósi Á. szerk. Megismerésünk korlátai. Gondolat, Budapest.302-318.

18.       Mund K. 2006: Retouched memories (Retusált emlékek), In: Liget 2006/06 Borító.

19.       Mund K. 2006: The role and actors of networks in the researches of the ethology department of  Eötvös University. (Hálózatok szerepe és szereplői az ELTE Etológia Tanszék Kutyakutatásaiban.), In: Kötőjelek 2005. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. Némedi Dénes, Somlai Péter, Szabari Vera, Szikra Dorottya szerk. Budapest, Plantin Kiadó. 27-45.

20.       Farkas, A. M. – Mund K. 2006: The “West” in the press of the Kádár era („A Nyugat” a Kádár-kor sajtójában.), In: Tóth Pál szerk. Bevándorlás Magyarországra. Budapest, Lucidus Kiadó. 287-324.

21.       Mund K. – Kampis Gy. 2006: Evolution and religion in contemporary Hungary. In: Journal of Cultural and Evolutionary Psychology. 4(2006)2, 125-157.

22.       Mund K. 2007: The discreet charm of growing (A növekedés diszkrét bája.), In: Liget 2007/06. 52-57.

23.       Mund K. 2007: The role of myths in science (A mítosz szerepe a tudományban.), In: Liget 2007/08. 57-67.

24.       Mund K. 2007: Tavern of knowledges (Tudások csárdája.), In: Liget 2007/12. 18-26.

25.       Mund K. 2007: Visual rethoric in ethology researches (Vizuális/képi retorika az etológiai kutatásban.), In: Kötőjelek 2006. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. Némedi Dénes, Szabari Vera szerk. Budapest, Plantin Kiadó. 89-110.

26.       Mund K. 2007: Reception of Darwinism in nighteenth century Hungarian Society, In: T. Glick and Eva-Marie Engels (eds.): Darwin in Europe, to be published 2009.