Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak ELTE


 
Érvelések elmélete II.
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9809
Heti óraszám: 2+0
Ajánlás szintje: kötelezően választható tárgy
Elõadók: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor , meghívott elõadó
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Érvelések elmélete II. (xxxn9809)
Heti 2 órás kurzus, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék,
Zemplén Gábor, meghívott elôadó

 

.
HELYE: 6.54 terem IDEJE: szerda 18.00-19.30
 
Ajánlás:
Elsősorban azok számára, akik elvégezték az Érveléselmélet című tárgyat a korábbi félévek valamelyikén.

Elõismeretek:
Az Érv.elm. órán ismertetett anyag. A kurzus felvétele formálisan nincsen az Érv.elm. korábbi teljesítéséhez kötve, de az ahhoz szükséges ismereteket az órákon magától értetődőnek vesszük.

Számonkérés:
 • Ezt majd az órán tisztázzuk... :)
 •  
  Tematika:
  Az Érveléselmélet című kurzus során megpróbáltunk áttekintést nyújtani arról, hogy a különbözô kommunikációs helyzetekben felbukkanó érvelések milyen jellegzetes eszközöket használnak a megyôzés érdekében, és annak feltérképezésén fáradoztunk, hogy ezen eszközök közül melyek tekinthetôk megengedettnek és melyek nem. A cél eléréséhez felvázoltuk az érvelési hibáknak egy - ha nem is teljes igényû - osztályozását, és külön tárgyaltuk mind a formális, mind az informális hibákat, melyeket  filozófiai, tudományos, politikai és hétköznapi szövegek elemzésével kívántuk illusztrálni. Nagyban támaszkodtunk a hallgatók aktív közremûködésére.

  Az Érveléselmélet II. című kurzus ezt munkát folytatja. A félév során egyrészt olyan emléleti irányok feltérképezését tervezzük, amelyek kimaradtak az első félév tematikájából, másrészt igyekszünk előkészíteni a terepet az összetettebb kommunikációs helyzetek és bonyolultabb érvelések elemzésének gyakorlata számára is. Még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a hallgatók aktív közremûködésére.


  Irodalom:
 • Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége (Typotex, 2004)
 • Zentai I.: A meggyôzés útjai (Typotex, 1998)
 • Zentai I.: A meggyôzés csapdái (Typotex, 1999)
 • Ruzsa I.- Máté A.: Bevezetés a modern logikába (Osiris, 1997)
 • Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése (Gondolat, 1987)
 • Smullyan, R.: Mi a címe ennek a könyvnek? (Typotex, több kiadás) 
 • Smullyan, R.: A hölgy vagy a tigris (Typotex, több kiadás) 
 • Mérô L.: Mindenki másképp egyforma (Tericum, 1996)
 • Aronson, E.- Pratkanis, A.R.: A rábeszélôgép (AB OVO, 1992)
 • Arisztotelész: Rétorika (Telosz, 1999)
 • Arisztotelész: Topika - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Topika.html
 • Arisztotelész: Szofisztikus cáfolatok - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Szofcaf.html
 • A szofista filozófia. Szöveggyûjtemény (Atlantisz, 1993)
 • Carroll, L.: Mit mondott a teknõs Akhillésznek? - http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Carroll.html

  Egyéb online segédirodalom:

  Az érvelések értékelésének szempontjairól

  Az induktív érvelések rövid leírása

  Grice maximái, implikatúrák

  Érvelési hibák felsorolása (ismertetés nélkül)

  A pragmadialektika alapvetésének vázlata

  Egy jegyzet, amelynek néhány fejezete érveléselmélettel foglalkozik

 •  


  Hirek, információk:
  A november 10-i ZH-k eredménye olvasható
  A pótzárthelyik sikerültek - a jegyekért hétfőnként lehet jönni.
  Utolsó felfrissítés: 2004. december 29.