Ropolyi László publikációiAjánlott            Újabbak            Készülőfélben            Listák            Teljes gyűjtemény

 


Honlapok:                           Letölthető fájlok:

Ajánlott

Tetralectics - An approach to postmodern logic

tetralectics.doc

Néhány újabb cikk

   

L. R.: What is Called „Thinking of”? – Ideas for Thinking

61-73, in: Systems of Logic and the Construction of Order, Eds.: S. Kreitler, G. Fleck, L. R., D. Eigner, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012

 

   

R. L.: Prolegomena egy hálólételmélethez

145-154, in: A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Szerk.: Bajnok A., Korpics M., Milován, A., Pólya T., Szabó L., Typotex, Budapest, 2012

 

Cs. Pléh, L. Gurova, L. R. (eds.): New Perspectives on the History of Cognitive Science. Akadémiai Kiadó, Budapest, 227 pp. 2013

 
   

L. R.: Philosophy of the Internet. A Discourse on the Nature of the Internet http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/philosophy_of_internet/index.html

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/philosophy_of_internet/book.pdf, 2013

 

R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/index.html http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: Bevezetés: Mi a tudományfilozófia?

1-26, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.:A technotudomány problémája

170-194, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

L. R.: Crisis development, the postmodern condition, and more

495-498, in: Civilisation at the Crossroads. Response and Responsibility of the Systems Sciences. Book of Abstracts, EMCSR 2014 - European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Eds.: J. Wilby, S. Blachfellner, W. Hofkirchner, Creative Commons Licence, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science, Vienna, 2014 http://emcsr.net/wp-content/uploads/2014/04/BoA-EMCSR-2014.pdf

 

   

L. R.: On the science-technology relationship: a historical view

175-187, in: Building Bridges. Connecting Science, Technology and Philosophy. Eds.: H. de Regt and C. Kwa, VU University Press, Amsterdam, 2014

 

   

R. L.: Digitális írásbeliségek

Korunk, Harmadik folyam, XXV/10, 8-14, 2014

https://drive.google.com/file/d/0B_NJh_UJWEUOVkF1WkU2YjRXbGs/view?pli=1

 
   
L R.: Prolegomena to a Web-Life-Theory
Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio, 1, 9−19, 2014
http://www.acta.sapientia.ro/acta-comm/C1/comm1-2.pdf
 
   
R. L.: Másodlagos szóbeliség vagy vizualitás
31-48, in: Fogalom és kép 4. Hang/hangzás, beszéd, zene. Szerk.: Egyed Péter, Gál László. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014
 
   
L. R.: Sign and Information: Form and Content
Extended abstract: doi:10.3390/isis-summit-vienna-2015-S2003,
in: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015, 3–7 June 2015; Vienna, Austria, S2003
http://sciforum.net/conference/isis-summit-vienna-2015/paper/2807
 
   
L. R.: Emerging Web-Life – A Marxian Perspective
Extended abstract: doi:10.3390/isis-summit-vienna-2015-S3008,
in: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015, 3–7 June 2015; Vienna, Austria, S3008
http://sciforum.net/conference/isis-summit-vienna-2015/paper/2797
 
   
L. R.: On Changing Nature of Technologies: Hermeneutics and the Internet
111-122, in: 'Transdisziplinär' 'Interkulturell'. Technikphilosophie nach der akademischen Kleinstaaterei. Hg.: M. Funk, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2015
 
   
R. L. – Ferenci L. B.: Az információs technikák társadalmi beágyazottsága. Az STS (Science and Technology Studies) az információtechnológiáról
19-53, in: Metszéspontok: Társadalomtudomány és infokommunikáció az ezredforduló után. Szerk.: Z. Karvalics L. Gondolat Könyvkiadó - Infonia, Budapest, 2015
 
   

L. R.: Representations and inhomogeneous beings
Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(4), 540-547, 2015 doi:10.7906/indecs.13.4.6
http://indecs.eu/2015/indecs2015-pp540-547.pdf

 
   
L. R.: Virtuality and Reality—Toward a Representation Ontology
Philosophies, 1(1), 40-54, 2016
doi:10.3390/philosophies1010040
http://www.mdpi.com/2409-9287/1/1/40
 
   
R. L.: Marx és az internet
189-200, in: Elidegenedés és emancipáció. Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. Szerk.: Marosán B. P. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
 

Készülő írások

L. R.: Some theses about the Reformation of knowledge

therefknol.doc

Publikációs listák

   
Hivatkozásokat tartalmazó teljes publikációs lista (1976 - 2016) (MTMT) lrpublist2016.pdf
   

Publikációs lista (1976 - 2003)

rlpublist2003.doc

   

Osztályozott publikációs lista (1976 - 2005 április)

rlpublist0505.doc

   

Hivatkozásokat tartalmazó publikációs lista (1976 - 2005 április)

rlpubhivlist0505.doc

 

Teljes gyűjtemény

Könyvek      Folyóiratcikkek és könyvrészletek      Konferenciaelőadások kivonatai      Egyebek

Könyvek

K. Martinás - L. R. - P. Szegedi (eds.): Thermodynamics: History and Philosophy - Facts, Trends, Debates, World Scientific, Singapore, 529 pp., 1991

M. Fehér - O. Kiss - L. R. (eds.): Hermeneutics and Science. Proceedings of the First Conference of the International Society for Hermeneutics and Science. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 206, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 384 pp., 1999 (softcover version: 2010)

R. L. - Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 477 old., 2000 (Második, bővített kiadás, 484 old., 2000)
Online kiadás: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/a-tudomanyos-gondolkodas-tortenete/, 2013
Schwendtner T. - R. L. - Kiss O. (szerk.): Hermeneutika és a természettudományok, Áron Kiadó, Budapest, 466 old., 2001
Kampis Gy., R. L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, Budapest, 414 old., 2001
R. L. (vál.): Neumann János válogatott írásai. Typotex, Budapest, 387 old., 2003 (Második kiadás: 2005, harmadik kiadás: 2010)
R. L. (vál.): Wigner Jenő válogatott írásai. Typotex, Budapest, 461 old., 2005
R. L.: Az Internet természete. Internetfilozófiai értekezés. Typotex, Budapest, 413 old., 2006
S. Kreitler, G. Fleck, L. R., D. Eigner (eds.): Systems of Logic and the Construction of Order . Consciousness and Human Systems, vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, 173 pp. 2012
Cs. Pléh, L. Gurova, L. R. (eds.): New Perspectives on the History of Cognitive Science. Akadémiai Kiadó, Budapest, 227 pp. 2013
L. R.: Philosophy of the Internet. A Discourse on the Nature of the Internet http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/philosophy_of_internet/index.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/philosophy_of_internet/book.pdf, 2013
R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/index.html http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

Folyóiratcikkek és könyvrészletek

Érdi P. - R. L.: A kémiai reakciókinetika fluktuáció disszipáció tételéről, III. Egy neurobiológiai példa

Magyar Kémiai Folyóirat, 84, 272-74, 1978

R. L.: Folyamatok a racionális termodinamikában

Acta Philosophica, 5, 125-135, 1978

Tóth J. - Réti P. - R. L. - Érdi P. - Valkó P.: Megjegyzések a makroszkópikus elméleti fizika jelölésrendszeréről

152-171, in: Érdi P.: Racionális kémiai termodinamika, ELTE TTK Kémiai Kibernetikai Laboratórium, Bp., 1978

P. Érdi - L. R.: Investigation of Transmitter-Receptor Interactions by Analyzing Postsynaptic Membrane Noise Using Stochastic Kinetics

Biological Cybernetics, 32, 41-45, 1979

R. L.: A folyamat fogalmának szaktudományos és filozófiai értelmezése

104-115, in: Filozófia és szaktudományok, Szerk.: Horváth J., Kossuth, Bp. 1981

R. L.: A tudomány és művészet viszonyának megközelítései I. Lukács György tudomány és művészetfelfogásának egy összefoglalása

Acta Philosophica, 8, 219-261, 1981

Pintér J. - R. L.: A liotróp folyadékkristályokról

150-153, in: A III. Kolloidkémiai Konferencia előadásai, Szerk.: Pintér J., Wolfram E., Bp. 1981

L. R.: Ob integracionoj roli racionalnoj termodinamiki

132-138, in: Na putyi k jegyinsztvu nauki, Szerk: V. I. Kupcov, Horváth J., Izd. Moszkovszkaja Univ., 1983

R. L.: A termodinamika természetéről

Acta Philosophica, 10, 229-246, 1983

L. R. - P. Réti: On Differentialgeometric Formalization of Chemical Reaction Kinetics. Statical Aspects

Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 25 (1-2), 101-107, 1984

P. Réti - L. R.: Analogies between Point Mechanics and Chemical Reaction Kinetics

Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 25 (1-2), 109-113, 1984

L. R. - P. Réti: Stoichiometry as Canonical Transformation of Chemical Kinetics

Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 26 (3-4), 353-356, 1984

R. L.: Darwin, Marx, Boltzmann. Egy világkép tükörcserepei

Világosság, XXVI, 417-423, 1985

P. Réti - L. R.: On the Geometrical Structure of Equilibrium Chemical Systems. Utilization of Analogies between Point Mechanics and Reaction Kinetics

Nuovo Cimento, 94B (1), 16-28, 1986

R. L.: A természetfilozófia megszüntetése

Filozófiai Figyelő, VIII (2), 77-86, 1986

K. Martinás - L. R.: On the Hidden Aristotelian Thermodynamics

Doxa, 9, 113-128, 1987

K. Martinás - L. R.: Analogies: Aristotelian and Modern Physics

International Studies in the Philosophy of Science, 2 (1), 1-9, 1987

Martinás K. - R. L.: Az arisztotelészi termodinamika kifejlődésének kultúrtörténeti korlátairól

Magyar Filozófiai Szemle, 31 (1), 1-29, 1987

Martinás K. - R. L.: A rejtőzködő arisztotelészi termodinamika

A Filozófiai Figyelő Kiskönyvtára, 1, 112-140, 1988

Martinás K. - R. L.: Arisztotelészi termodinamika

Fizikai Szemle, 38 (11), 418-422, 1988

L. R. - P. Szegedi: Interpretation of the Borderline Between the Measuring Device and the Measured Object

484-491, in: Problems in Quantum Physics II; Gdansk '89, Eds.: J. Mizerski, A. Posiewnik, J. Pykacz, M. Zukowski, World Scientific, Singapore, 1990

L. R.: Thermodynamic Elements in World Views - World View Elements in Thermodynamics

424-439, in: Thermodynamics: History and Philosophy - Facts, Trends, Debates, Eds.: K. Martinás, L. R., P. Szegedi, World Scientific, Singapore, 1991

L. R. - P. Réti: Integral Invariants in Chemical Kinetics

Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 44 (2), 409-414, 1991

R. L.: A válság filozófiája és a válság tudománya

61-66, in: Elmélet, Modell, Hagyomány, Szerk.: Érdi P. és Tóth J., MTA KFKI, Budapest, 1992

Martinás K. - R. L.: A termodinamika korai története

Fizikai Szemle, 42, 288-295, 1992

R. L.: Tudomány egy posztmodern társadalomban

Replika, 13-14, 37-42, 1994

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/filoz/fayerab/ropolyi.hun

R. L.: A termodinamika történetének megváltoztatása: az arisztotelészi termodinamika

38-39, in: Termodinamikai előadások, Szerk: Lámer G., Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 1994

R. L.: A világkép termodinamizálódása

89-91, in: Termodinamikai előadások, Szerk: Lámer G., Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 1994

R. L.: Szimplektikus és kontakt struktúrák a termodinamikában

141-142, in: Termodinamikai előadások, Szerk: Lámer G., Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 1994

R. Hargitai - Ö. Farkas - L. R. - G. Veress - Gy. Vankó: Tetralectics - A logic in three dimensions

74-78, in: Trialities in Evolution, Eds.: B. Lukács, I. Kubovics, L. Stegena, Sz. Bérczi, KFKI Report, 1995-21/C

L. R.: Approaches to Complexity and Complex Systems

145-152, in: Complex Systems in Natural and Economic Sciences, Eds.: K. Martinás, M. Moreau, ELFT, Budapest, 1996

R. L.: A szükségszerű és/vagy az esetleges ismerete

47-50, in: MAKOG'97 A megismerés biológiai alapjai, Szerk.: Érdi P. és Grőbler T., MTA KFKI, Budapest, 1997

R. L.: A természetfilozófia fogalma és formái

9-40, in: Előadások a természetfilozófia történetéből, Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 1997

R. L.: Arisztotelész a természetről. Az arisztotelészi fizika világképe

74-86, in: Előadások a természetfilozófia történetéből, Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 1997

R. L.: A természeti törvény fogalmának kialakulása

132-153, in: Előadások a természetfilozófia történetéből, Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 1997

R. L.: A mechanisztikus világkép kiteljesedése a XVIII. században

178-201, in: Előadások a természetfilozófia történetéből, Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 1997

R. L.: Darwin, Marx, Boltzmann

267-280, in: Előadások a természetfilozófia történetéből, Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 1997

R. L.: Fraktálfogalmak alkalmazhatósága a humán szférában

85-98, in: Rend és káosz - Fraktálok és káoszelmélet a társadalomkutatásban, Szerk.: Fokasz N., Replika Kör, Budapest, 1997

L. R.: György Lukács und der Sonntagskreis

525-530, in: Jenseits von Kunst, Hg.: P. Weibel, Passagen Verlag, Wien, 1997

R. Hargitai - Ö. Farkas - L. R. - G. Veress - Gy. Vankó: Tetralectics - An Approach to Postmodern Logic

Symmetry: Culture and Science, 8 (3-4), 295-313, 1997

R. L.: Mit jelent gondolni?

Magyar Pszichológiai Szemle, LIII. (37), 1-4, 177-187, 1997/98

mitjgond.doc

R. L.: Mit jelent gondolni?

126-138, in: Tudomány- és technikafilozófiai, tudomány- és technikatörténeti tanulmányok, Szerk.: B. Wöran, Hronszky I., Tóth A., Galántai Z., Arisztotelész Stúdium Bt., Budapest, 1998

mitjgondhi.doc

L. R.: Criza în concepţiile despre lume

Revista de filosofie, XLV (2), 221-232, 1998

R. L. - Oszlánczi A.: Megjegyzések a tudománypszichológia filozófiájához

35-37, in: A hetedik Makog. Dinamika és megismerés, Visegrád, 1999

L. R.: Society in computers

31-51, in: Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking, Volume 2: Cyberspace. A New Battlefield for Human Interests, Eds.: P. Fleissner, J. C. Nyíri, StudienVerlag, Innsbruck-Wien and Áron Kiadó, Budapest, 1999

R. L.: A társadalom a számítógépekben

Replika, 35, 155-171, 1999

L. R.: Theory as Story

http://www. mullasadra.org/conferences/_philo2301.htm, 7 p. SIPRIn, 1999

L. R.: Against the Selfish Theory

307-314, in: Hermeneutics and Science, Eds.: M. Fehér, O. Kiss, L. R., Kluwer, Dordrecht, 1999

L. R.: Life-Worlds and Social Relations in Computers

Artificial Intelligence & Society, 13, 69-87, 1999

lr-socincomp.pdf

L. R. - P. Szegedi: Zenonian Arguments in Quantum Mechanics

253-256, in: Epistemological and Experimental Perspectives on Quantum Physics, Eds.: D. Greenberger et al., Kluwer, Dordrecht, 1999

L. R.: Society in Computer

57-77, in: Philosophical Studies on Science and Technology, Eds.: I. Hronszky, P. Tamás, É. Tóth, B. Wöran, Arisztotelész Stúdium Bt, 1998-1999

L. R.: Against the Power of Abstraction

8 p., in: ETHICOMP 99. Look to the Future of the Information Society. Proceedings of the 4th Int. Conf. on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies, CD, Eds.: A. D’Atri, A. Marturano, S. Rogerson, T. Ward Bynum, Luiss Guido Carli, Roma, 1999

 http//www.luiss.it/Ethicomp99

L. R.: Towards an Open World Hermeneutics (Heidegger, Bertalanffy and Quantum Physics)

33-50, in: Science, Humanities, and Mysticism - Complementary Perspectives. Philosophica 18, Eds.: F. Wallner, G. Fleck, K. Edlinger, Braumüller, Wien, 2000

R. L.: Lukács György és a Vasárnapi Kör

524-527, in: A művészeten túl, Szerk.: P. Weibel, Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest, 2000

R. L. - Székely L.: Az ókori görög természettudomány és matematika története. Bevezetés

61-77, in: A tudományos gondolkodás története. Szerk.: R. L., Szegedi P., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000

R. L.: Az ókori görög természettudomány és matematika története. A görögök fizikai és kémiai ismeretei

171-212, in: A tudományos gondolkodás története. Szerk.: R. L., Szegedi P., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000

R. L.: A középkor tudománya

215-239, in: A tudományos gondolkodás története. Szerk.: R. L., Szegedi P., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000

R. L. : Tudomány- és technikafilozófiai megjegyzések a számítógépes dátumkezelés "2000. év" problémájának társadalmi hatásaihoz

97-120, in: Tanulmányok a dátumváltásról és az ezredfordulóról. Szerk.: Mojzes I., Miniszterelnöki Hivatal Évszámkezelési Kormánybiztos Titkársága, Budapest, 2000

L. R.: Some Theses about the Reformation of Knowledge

6 p., in: Internet Research 1.0: The State of the Interdiscipline, Lawrence, KS, 2000

 http://www.aoir.org/members/papers.html

R. L.: A tudomány a "szociális-élet-világban". A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése

Replika, 41-42, 125-138, 2000

L. R.: On the World Views of Crisis

Revue Roumanie de Philosophie, 44, 411-424, 2000

R. L.: A tudás reformációja

Korunk, Harmadik folyam, XII/1, 38-45, 2001

L. R.: Social and Ethical Aspects of the Y2K Problem

48-55, in: Proceedings of the Fifth International Conference on The Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies. Ethicomp2001. Volume 1., Eds.: T. W. Bynum, H. Krawczyk, S. Rogerson, S. Szejko, B. Wiszniewski, Wydawnictwo Mikom, Gdansk, 2001

L. R.: Virtuality and Plurality

167-187, in: Virtual Reality. Cognitive Foundations, Technological Issues & Philosophical Implications. Eds.: A. Riegler, M. F. Peschl, K. Edlinger, G. Fleck, W. Feigl, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2001

L. R.: Ce înseamnâ „a gândi despre” – Câteva idei preliminare

Revista de filosofie, XLVIII (3-4), 227-237, 2001

R. L.: Az egyenlőség eszméje Newton harmadik törvényében

258-281, in: Tudomány és történet. Szerk.: Forrai G. és Margitay T., Typotex, Budapest, 2002

newton3.doc

L. R.: Lakatos and Lukács

303-337, in: Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology and the Man. Eds.: G. Kampis, L. Kvasz and M. Stöltzner, Kluwer, Dordrecht, 2002

R. L.: Bevezetés a Principia Philosophiae Naturalis könyvsorozathoz

7-43, in: Isaac Newton válogatott írásai. Vál.: Szegedi P., Typotex, Budapest, 2003 (Második kiadás: 2010)

bevprincnat.doc

R. L.: A könyv és az olvasás

Iskolakultúra, XIII (6-7), 114-120, 2003

konyvolv.doc

R. L.: A tudomány a szociális-életvilágban. A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése

218-238, in: Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. Szerk.: Schwendtner T. és Margitay T., L’Harmattan, Budapest, 2003

tudhermszoc.doc

R. L.: Előszó

7-43, in: Neumann János válogatott írásai. Vál.: Ropolyi L., Typotex, Budapest, 2003 (Második kiadás: 2005, harmadik kiadás: 2010)

neumanneloszo.doc

T. Schwendtner - L. R.: Nyekatorüje problemü kvantovoj mehanyiki sz germenevticseszkoj tocski zrenyija

335-343, in: Filoszofija nauki v isztoricseszkom kontekszte. Pod. red.: A. A. Pechenkin, Izd. Russzkovo Hriszt. Guman. Inszt. ID Szankt-Peterb. Goszud. Univ., Szankt-Peterburg, 2003

   

R. L.: A virtuális valóság természetéről

30-55, in: Az észleléstől a nyelvig. Szerk.: Pléh Cs., Kampis Gy., Csányi V., Gondolat, Budapest, 2004

virtterm.doc

L. R.: Social and ethical aspects of the Y2K problem

9 p. in: The ETHICOMP Journal 1(2), 2004

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/journal/articles/ropolyi_l_y2k.html (1 June 2004)

lr-y2k.pdf
   

R. L.: Technika és etika

245-292, in: Kortárs etika. Szerk.: Fekete L., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004

techet.doc

   

L. R.: The "science = technology + philosophy" thesis

39-49, in: Challenges Facing Philosophy In United Europe, Ed.: S. Kaneva, IPhR – BAS, Sofia, 2004

scitechphil.doc

R. L.: Előszó

7-47, in: Wigner Jenő válogatott írásai. Vál.: Ropolyi L., Typotex, Budapest, 2005

wignereloszo.doc

R. L.: György Lukács and the Sunday Circle

444-449, in: Beyond Art: A Third Culture. A Comparative Study in Cultures, Art and Science in 20th Century Austria and Hungary. Weibel, P. (Ed.), Springer, Wien, New York, 2005

 

R. L.: Korlátok és képek a megismerésben
27-45, in: Megismerésünk korlátai. Szerk.: Kubinyi E., Miklósi Á., Gondolat, Budapest, 2006

korlkep.doc

R. L.: Információ, tudás, társadalom
Információs Társadalom, VI(1), 15-21, 2006

inf-tud-tars.doc

R. L.: Internethasználat és hálólét-konstrukció
Információs Társadalom, VI(4), 39-46, 2006

int-es-halolet.doc

L. R.: Shaping the philosophy of the Internet

329-334, in: Philosophy Bridging Civilizations and Cultures, Ed.: S. Kaneva, IPhR – BAS, Sofia, 2007

lr-philintvarna06.doc

R. L.: Így szólott Trurl és Klapanciusz
Kellék, 38, 37-63, 2009

 

L. R.: Shaping the third mode of human existence on the Internet
3. ICT&S Meeting – Theorising the Internet – Paper n. 5: Shaping the third mode of human existence on the Internet
tripleC, 8(2), 133-135, 2010
http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/221/175

 

L. R.: Philosophy of the Internet about the Nature of the Internet
518-521, in: K. Mainzer (Ed.): ECAP10 - VIII European Conference on Computing and Philosophy, Verlag Dr. Hut, München, 2010

 

R. L.: Virtualitás és valóság

Többlet, II/1 (IV), 5-49, 2010

 

L. R.: Theory as Story (Hermeneutic Studies of Science in Hungary)
208-217, in: Die Geisteswissenschaften im europäischen Diskurs. Band 2: Osteuropa. Hrsg.: D. Ginev, StudienVerlag, Innsbruck, 2010

 

L. R.: The Construction of Reality and of Social Being in the Information Age
313-315, in: The Computational Turn: Past, Presents, Futures? Proceedings IACAP 2011, Eds.: C. Ess, R. Hagengruber, MV – Wissenschaft, Münster, 2011

 

R. L.: A filozófia képe és a kép filozófiája, avagy az igaz a rész – az igaz az egész
11-40, in: Fogalom és kép II. Szerk..: Egyed P., Gál L., Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2011

 

L. R.: What is Called „Thinking of”? – Ideas for Thinking
61-73, in: Systems of Logic and the Construction of Order, Eds.: S. Kreitler, G. Fleck, L. R., D. Eigner, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012

 

R. L.: Prolegomena egy hálólételmélethez
145-154, in: A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Szerk.: Bajnok A., Korpics M., Milován, A., Pólya T., Szabó L., Typotex, Budapest, 2012

 

L. Székely, L. R.: Lorentzian versus Einsteinian Relativity as a Philosophical Issue
6 pp. VIGIER VIII - BCS Joint Meeting. The Physics of Reality: Space, Time, Matter, Cosmos. London, 2012. Vigier VIII - BCS 2012 Symposium ABSTRACTS, http://www.mindspring.com/~cerebroscopic/Laszlo.pdf

 

L. R: Reality and virtuality in the information age
6 pp, in: The Power of Information. Science and Technology that Makes a Difference, Ed.: G. Van Steendam, Brussels, 2013

 

R. L.: Bevezetés: Mi a tudományfilozófia?
1-26, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: Pozitivista filozófiai előfeltevések a tudományfilozófiában
27-28, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: A Bécsi Kör tudományfilozófiája
28-29, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: Az analitikus tradíció további változatai és árnyoldalai
32-33, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: Az egyenlőség eszméje Newton harmadik törvényében
97-107, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: A hermeneutikai/fenomenológiai tudományfelfogás
146-151, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: A technotudomány problémája
170-194, in: R. L. (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofiaba/book.pdf, 2013

 

R. L.: A természetfilozófia fogalma és formái
1-18, in: Előadások a természetfilozófia történetéből http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/01_SzegediPeter-Termeszetfilozofia/book.pdf, 2013

 

R. L.: Arisztotelész a természetről - Az arisztotelészi fizika világképe
40-47, in: Előadások a természetfilozófia történetéből http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/01_SzegediPeter-Termeszetfilozofia/book.pdf, 2013

 

R. L.: A természeti törvény fogalmának kialakulása
74-86, in: Előadások a természetfilozófia történetéből http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/01_SzegediPeter-Termeszetfilozofia/book.pdf, 2013

 

R. L.: A mechanisztikus világkép kiteljesedése a XVIII. században
102-116, in: Előadások a természetfilozófia történetéből http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/01_SzegediPeter-Termeszetfilozofia/book.pdf, 2013

 

R. L.: Darwin, Marx, Boltzmann
158-165, in: Előadások a természetfilozófia történetéből http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/01_SzegediPeter-Termeszetfilozofia/book.pdf, 2013

 

R. L, Székely L.: Az ókori görög természettudomány és matematika története. Bevezetés
33-43, in: Szegedi P., Ropolyi L. (szerk.): A tudományos gondolkodás története http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/02_SzegediPeter-Tudomanytortenet/book.pdf, 2013

 

R. L.: A görögök fizikai és kémiai ismeretei
106-133, in: Szegedi P., Ropolyi L. (szerk.): A tudományos gondolkodás története http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/02_SzegediPeter-Tudomanytortenet/book.pdf, 2013

 

R. L.: A középkor tudománya
134-150, in: Szegedi P., Ropolyi L. (szerk.): A tudományos gondolkodás története http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/02_SzegediPeter-Tudomanytortenet/book.pdf, 2013

 

L. R.: Crisis development, the postmodern condition, and more
495-498, in: Civilisation at the Crossroads. Response and Responsibility of the Systems Sciences. Book of Abstracts, EMCSR 2014 - European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Eds.: J. Wilby, S. Blachfellner, W. Hofkirchner, Creative Commons Licence, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science, Vienna, 2014

http://emcsr.net/wp-content/uploads/2014/04/BoA-EMCSR-2014.pdf

 

   
L. R.: On the science-technology relationship: a historical view
175-187, in: Building Bridges. Connecting Science, Technology and Philosophy. Eds.: H. de Regt and C. Kwa, VU University Press, Amsterdam, 2014
 
   

R. L.: Digitális írásbeliségek

Korunk, Harmadik folyam, XXV/10, 8-14, 2014

https://drive.google.com/file/d/0B_NJh_UJWEUOVkF1WkU2YjRXbGs/view?pli=1

 
   
L R.: Prolegomena to a Web-Life-Theory
Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio, 1, 9−19, 2014
http://www.acta.sapientia.ro/acta-comm/C1/comm1-2.pdf
 
   
R. L.: Másodlagos szóbeliség vagy vizualitás
31-48, in: Fogalom és kép 4. Hang/hangzás, beszéd, zene. Szerk.: Egyed Péter, Gál László. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014
 
   
L. R.: Sign and Information: Form and Content
Extended abstract: doi:10.3390/isis-summit-vienna-2015-S2003,
in: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015, 3–7 June 2015; Vienna, Austria, S2003
http://sciforum.net/conference/isis-summit-vienna-2015/paper/2807
 
   
L. R.: Emerging Web-Life – A Marxian Perspective
Extended abstract: doi:10.3390/isis-summit-vienna-2015-S3008,
in: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015, 3–7 June 2015; Vienna, Austria, S3008
http://sciforum.net/conference/isis-summit-vienna-2015/paper/2797
 
   
L. R.: On Changing Nature of Technologies: Hermeneutics and the Internet
111-122, in: 'Transdisziplinär' 'Interkulturell'. Technikphilosophie nach der akademischen Kleinstaaterei. Hg.: M. Funk, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2015
 
   
R. L. – Ferenci L. B.: Az információs technikák társadalmi beágyazottsága. Az STS (Science and Technology Studies) az információtechnológiáról
19-53, in: Metszéspontok: Társadalomtudomány és infokommunikáció az ezredforduló után. Szerk.: Z. Karvalics L. Gondolat Könyvkiadó - Infonia, Budapest, 2015
 
   

L. R.: Representations and inhomogeneous beings
Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(4), 540-547, 2015 doi:10.7906/indecs.13.4.6
http://indecs.eu/2015/indecs2015-pp540-547.pdf

 
   
L. R.: Virtuality and Reality—Toward a Representation Ontology
Philosophies, 1(1), 40-54, 2016
doi:10.3390/philosophies1010040
http://www.mdpi.com/2409-9287/1/1/40
 
   
R. L.: Marx és az internet
189-200, in: Elidegenedés és emancipáció. Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. Szerk.: Marosán B. P. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
 

Konferenciaelőadások kivonatai

P. Érdi - L. R.: Theoretical Investigation of Membrane Transport Processes by Noise Analysis

Abstract: Symposium Booklet for Abstracts of CMEA Symposium on the Energetic Aspects of Membrane Transport, 75. p., Szeged, 1978

Réti P. - R. L.: Az elméleti mechanika alkalmazása a kémiai reakciókinetikában

Kivonat: III. Magyar Mechanikai Konferencia - Az előadások rövid kivonatai, 116-117. o., Miskolc, 1979

R. L.: Mechanika és filozófia

Kivonat: III. Magyar Mechanikai Konferencia - Az előadások rövid kivonatai, 121-122. o., Miskolc, 1979

R. L.: A "folyamatok" természettudományos megismeréséről

Kivonat: A matematika és a természettudományok filozófiai kérdései című konferencia előadásainak kivonatai, 45-46. o., Visegrád, 1979

Pintér J. - R. L.: A liotróp folyadékkristályokról

Kivonat: 3. Kolloidkémiai Konferencia - Kivonatok, 98. o., Siófok, 1981

L. R.: On the Philosophy of Rational Thermodynamics

Abstract: Abstracts of the 7. Int. Congress of LMPS vol.4, 202-203. p., Salzburg, 1983

P. Réti - L. R.: On the Qualitative Nature of Differential Equations of Chemical Reaction Kinetics: Analogies between Point Mechanics and Chemistry

Abstract: Abstracts of the Colloquium on Qualitative Theory of Differential Equations, 78. p., Szeged, 1984

R. L.: A termodinamika fejlődését és megítélését befolyásoló kulturális tényezőkről

Kivonat: A Természettudomány - világnézet - kultúra c. konferencia előadásainak kivonatai, 73-74. o., Visegrád, 1984

Martinás K. - R. L.: Egy sajátos kultúrtörténeti szituáció és az arisztotelészi termodinamika

Kivonat: A Természettudomány - világnézet - kultúra c. konferencia előadásainak kivonatai, 26-27. o., Visegrád, 1984

K. Martinás - L. R.: Aristotelian Thermodynamics

Abstract: Abstracts of the 8. International Congress of LMPS, vol. 2. 76-77. p. Moscow, 1987

L. R.: Dualities and Individual Dynamics in Classical Physics

Abstract: Abstracts of the 8. International Congress of LMPS, vol.5. Part 3., 420-422. p. Moscow, 1987

R. L.: Tudomány és szocialista tudomány

Kivonat: A Műveltség, természettudomány, technika c. konferencia kivonatai, 17. o., Visegrád, 1988

L. R.: On the Ideological Significance of Newton's Third Law

Abstract: Abstracts of the XVIIIth Int. Congr. of Hist. of Sci., A21/2 p., Hamburg-Munich, 1989

K. Martinás - L. R.: The State of an Aristotelian Thermodynamics

Abstract: Abstracts of the XVIIIth Int. Congr. of Hist. of Sci., Q1/3 p., Hamburg-Munich, 1989

L. R.: Thermodynamic Elements in World Views - World View Elements in Thermodynamics

Abstract: Abstracts of the Conference on the History of Thermodynamics, 52. p. Veszprém, 1990

L. R. - P. Réti: Analogies between Thermodynamics and Mechanics

Abstract: Abstracts of the Taormina Conference on Thermodynamics, Taormina, 1991

L. R.: On the Nature of Thermodynamics

Abstract: Abstracts of the 9. Int. Congress of LMPS vol. III., 44. p., Uppsala, 1991

R. L.: Változatok válságvilágnézetekre

150-152, in: Magyar Filozófusok I. Világtalálkozója, Előadás-kivonatok, Szerk.: G. Havas K. és Kardos L., Budapest, 1992

L. R.: Thermodynamics and Crisis

Abstract: Abstracts of the XIXth Int. Congr. of Hist. of Sci., S8/2 p., Zaragoza, 1993

K. Martinás - L. R.: Temperature, Heat and Specific Heat in Aristotelian Physics

Abstract: Abstracts of the XIXth Int. Congr. of Hist. of Sci., P3-7-P9/1 p., Zaragoza, 1993

L. R.: Against the Selfish Theory

Abstract: Abstracts of the Conference on Hermeneutics and Science, 43. p., Veszprém, 1993

T. Schwendtner - L. R.: Some Problems of Quantum Mechanics from a Hermeneutic Perspective

Abstract: Abstracts of the EASST Conference on Science, Technology and Change: New Theories, Realities, Institutions, 273. p., Budapest, 1994

L. R.: The science and the world view of crisis

Abstract: Abstract of the Einstein meets Magritte conference, 23. p., Brussels, 1995

R. Hargitai - Ö. Farkas - L. R. - G. Veress - Gy. Vankó: Tetralectics - An approach to the postmodern logic

Abstract: Abstract of the Einstein meets Magritte conference, 40. p., Brussels, 1995

L. R.: Zeno's Paradoxes, Fractals and State Spaces

Abstract: Volume of Abstracts of 10th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 359. p., Florence, 1995

K. Martinás - L. R.: Irreversibility in Aristotelian Physics

Abstract: Volume of Abstracts of 10th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 347. p., Florence, 1995

P. Szegedi - L. R.: Approaches to Paradoxes

Abstract: Volume of Abstracts of 10th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 265. p., Florence, 1995

R. L.: A mondott, az írott és a kép-zett

Kivonat: MAKOG'96 A megismerés társas elméletei, 37. old., Gödöllő, 1996

L. R.: Life-worlds and Social Relations in Computers

Abstract: Abstracts of the Int. Conf. on Science, Technology and Society; Science and Society - Technological Turn, p. 85. Tokyo, 1998

L. R.: Statistical versus Zenonian ensemble

Abstract: Book of Abstracts of XXth IUPAP Int. Conf. of Statistical Physics, POa01/31, Paris, 1998

R. L. A fizika fogalmának változatai és változásai

Kivonat: A ma és a holnap fizikája Magyarországon. Fizikus vándorgyűlés. Kivonatok gyűjteménye. Szerk.: Pásztor G., 73-75. old., ELFT, Budapest, 1998

http://www.kfki.hu/~vandor98/html/ropolyi.html

L. R.: Theory as Story

Abstract: Abstracts of The World Congress On Mulla Sadra, Sadra Islamic Philosophy Research Institute, pp. 279-281, Tehran, 1999

P. Szegedi - L. R.: Towards a Zenonian Quantum Mechanics

Abstract: Volume of Abstracts of 11th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 331. p., Cracow, 1999

L. R.: On the Roots of Lakatos' Rationalism

Abstract: Volume of Abstracts of 11th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 448. p., Cracow, 1999

L. R.: Against the Power of Abstraction

Abstract: The 4th ETHICOMP Int. Conf. on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies - Abstracts Book, pp. 52-53, Luiss Guido Carli, Roma, 1999 http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ccsrconf/abstracts99/ropolyi.html

L. R.: What is Called Thinking-of?

Abstract: Abstracts - VI. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie. Linz, 2000

L. R.: Lukácsian Elements in Lakatos` Philosophy of Science

Abstract: Abstracts. HOPOS 2000. Third International History of Philosophy of Science Conference, p. 75. Vienna, 2000

L. R.: Some Theses about the Reformation of Knowledge

Abstract: Internet Research 1.0: The State of the Interdiscipline, Lawrence, KS, 2000

http://www.cddc.vt.edu/aoir/

L. R.: Some Aspects of a Hermeneutic Concept of Information

Abstract: Worlds in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century. 4S/EASST Conference 2000. Abstract Book, p. 135, Vienna, 2000

L. R.: Extropy and the Hermeneutic Concept of Information

Abstract: 5th International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences, p. 17, Zakopane, 2000

R. L.: Lukács hatása Lakatos tudományfilozófiájára

Abstract: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben - Abstracts, Szerk.: Veres I., Demkó S., 52-54. o., Miskolc - Kolozsvár, 2000

R. L.: Vörösmarty és Vörös Márti - a megismerés alternatívái

Abstract: Makog IX. Evolúció és megismerés. 35-36. o., Visegrád, 2001

L. R.: Quarrels and controversies in thermodynamics

Abstract: Quarrels, Polemics and Controversies. Third Annual ISIH Conference. Abstract of Papers, Ed.: S. Kusukawa, Cambridge, 2001

R. L.: A virtuális valóság természetéről

Abstract: Makog X. Észlelés, szimbólum, tudat. 61-62. o., Visegrád 2002

L. R.: The “Hungarian” Lakatos

Abstract: HOPOS 2002. Montréal, 2002 http://www.mapageweb.umontreal.ca/marquisj/hopos/images/abstracts.htm

L. R.: Modern Political Values in Newton’s Principia

Abstract: The Origins of Modernity: European Thought 1543-1789. Fourth Annual I.S.I.H. Conference. Sydney, 2002 http://hrp.arts.unsw.edu.au/events/modernity/abstracts4.html#ropolyi

R. L.: A konstruktivizmus változatai

Abstract: Makog XI. A reprezentáció szintjei. Pécs, 2003

rlpecsmakabs03

L. R.: Hermeneutics as technology

Abstract: Program and Abstracts of Hermeneutics and Science - 2003, Tihany, 2003

L. R.: Theory of Information or Philosophy of Information?

Abstract: Volume of Abstracts of 12th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, 398-399. pp., Oviedo, 2003

oviabs.doc

R. L.: Korlátok és képek a megismerésben

Abstract: XII. MAKOG. Kogníció(nk) korlátai, 31. old. Tihany, 2004

rlmakogabs04.doc

Tibor Schwendtner - L. R.: Knowledge and power - a hermeneutic perspective

Abstract: Public Proofs. Science, Technology and Democracy, 4S & EASST Conference, 568. p., Paris, 2004

knowpowabs.doc

R. L.: Hit és tudás a megismerésben

Abstract: MAKOG 13. Kognitív tudomány, affektív tudomány, 60-61. old. Debrecen, 2005

rlmakogabs05.doc

L. R.: The Reformation of Knowledge

Abstract: XXII International Congress of History of Science - Book of Abstracts, 513. p. Beijing, 2005

refknolabpek.doc

O. Kiss - L. R.: Constructions and Reconstructions

Abstract: Nachrichtenblatt der Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik e. V, 55(2), 159, 2005

const-reconsta.doc

R. L.: Mesterséges tudat

Abstract: MAKOG 14. Tudat és elme. Tihany, 2006

http://hps.elte.hu/~kampis/MAKOG/MAKOG2006/MAKOGprogram.pdf

rlmakogabs06.doc

R. L.: Demokratizmus és relativizmus

Abstract: Kuhn és a relativizmus. Tudományos konferencia Thomas S. Kuhn halála 10. évfordulójának tiszteletére. Budapest, 2006

rl-kuhnabs.doc

R. L.: Modell, elmélet és valóság a tudományokban

Abstract: Makog XV. Modell és valóság, 51. old. Eger, 2007

http://makog.cogpsyphy.hu/MAKOGprogram.pdf

rlmakogabs07.doc

L. R.: Ideological presuppositions in dynamical theories

Abstract: Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, pp. 135-136, Budapest, 2007

 

L. R.: Playing with reality – a consequence of information technology

Abstract: Let’s Play, 8th Association of Internet Researchers Conference, p. 68. Vancouver, 2007

 

R. L.: Képi reprezentációk kommunikációtörténeti következményei

Szinopszis: Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? MKTT konferenciája, Budapest, 2008

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2008/mktt/ szinopszisok/ropolyilaszlo.htm

 

L. R.: Interpretation as a Fundamental Tool in the Construction of Science, Technology, and Society

Abstract: Society for Social Studies of Science/European Association for the Study of Science and Technology, Book of Abstracts, pp. 718-719, Rotterdam, 2008

 

R. L.: Ismeret és tudás

Absztrakt: Nyelv, Megismerés, Tudat Konferencia, Budapest, 2008

http://phil.elte.hu/oszi-konferencia/2008/absztraktok2008konferencia.pdf

 

R. L.: A jel fogalma

Absztrakt: XVII. MAKOG Programfüzet, 36. o. Budapest, 2009

http://phil.elte.hu/MAKOG2009/makog2009-program.pdf

 

L. R.: Modern computers, postmodern Internet

Abstract: ecap09. VIIth European Conference on Philosophy and Computing Proceedings. Ed.: J. Vallverdú, p. 120.  Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2009

 

L. R.: Controversies in Thermodynamics

Abstract: Book of Abstracts & List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context, p. 736 Budapest, 2009

http://www.conferences.hu/ichs09/ICHST09_book_of_abstracts_author_index.pdf

 

L. R.: Social relations in the historical versions of dynamical theories

Abstract: Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, pp. 190-193. Budapest, 2009

 

L. R.: The critical, the crisical, the dialectical, and the Internet

Abstract: Internet: Critical. Internet research 10.0 - 10th Annual Conference of the Association of Internet Researchers, Milwaukee, Wisconsin, USA 2009

 

R. L.: A közösségi struktúrák átalakítása

Tézisek: Médiakutatás – médiavalóság, 15-18. old. AKTI Budapest, 2009

 

L. R.: Crisis and Complexity

Abstract: Book of Abstracts, Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities. NATO Advanced Research Workshop. Eds.: K. Martinás, D. Matika, A. Srbljinović, pp. 37-38. Zagreb, 2009

 

R. L.: Husserl és a virtuális valóság

Kivonat: Absztraktfüzet, Konferencia Edmund Husserl munkásságáról. A filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából, 12-13. old. Budapest, 2009

 

Á. Kovács, L. R.: Gender ideology in the physical sciences: Philosophical arguments

Abstract and slides: IAPh 2010. Feminism, Science & Values. London (Ontario) Canada, 2010

http://ir.lib.uwo.ca/iaph/June25/Presentations/21

 

L. R.: Hermeneutics as a philosophy of information

Abstract: 2nd International Symposium on Open World Hermeneutics, Visegrád, p. 7. 2010

 

L. R.: Contextualizing the Hermeneutic Philosophy of Science

Abstract: Book of Abstracts. Hermeneutics & Science: Worlds, Realities and Life Conference, p. 32. Vienna, 2010

 

R. L.: A filozófia képe és a kép filozófiája, avagy az igaz a rész – az igaz az egész

Abstract: Fogalom és/vagy kép II., 18-19. old. Kolozsvár, 2010

http://www.emft.ro/images/pdf/absztraktok.pdf

 

L. R.: Seven fundamental versions of philosophy of science

Abstract: Volume of Abstracts CLMPS 2011, 14th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, p. 128. Nancy, 2011

http://www.clmps2011.org/index.php?id=87/poincare/documents/CLMPS2011 ABSTRACTS/14thCLMPS2011_B1_Ropolyi.pdfL=1%27%20and%20char%28124%29%20 user%20char%28124%29%3D0%20and%20%27%27%3D%27

 

R. L.: Az Internet mint kép

Abstract: Fogalom és/vagy kép III., 17. old. Kolozsvár, 2011

 

L. R.: Systems vs. Networks – A Philosophical Reconsideration

Abstract: Book of Abstracts, EMCSR 2012 - European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Eds.: R. M. Bichler, S. Blachfellner, W. Hofkirchner, Creative Commons Licence, Vienna, 39. p. 2012

http://www.emcsr.net/wp-content/uploads/2012/Book_of_Abstracts_ EMCSR_2012.pdf

 

L. R.: The Crisis of Modernity and the Shaping of the Internet

Abstract: Critique, Democracy and Philosophy in 21st Century Information Society. Towards Critical Theories of Social Media. The Fourth ICTs and Society-Conference, COLLECTION OF ABSTRACTS. p. 57 Uppsala, 2012

http://www.icts-and-society.net/wp-content/uploads/Abstracts.pdf

 

L. R.: Mechanistic and Non-Mechanistic Paradigms in Cognitive Science

Abstract: MEi:CogSci Conference 2012, p. 16. Bratislava, 2012

 

L. R.: Hermeneutics and Technology

Abstract: 4th International Symposium on Open World Hermeneutics, Tihany,  p. 5. 2012

 

R. L.: Technotudomány vs. filotudomány

Abstract: IV. Budapesti Emergencia Workshop, 2 pp, Budapest, 2012

 

R. L.: Technikai szingularitás és emergencia

Abstract: V. Budapesti Emergencia Workshop, 2 pp, Budapest, 2013

 

L. R.: Interpretation, information, Internet

Abstract: Book of Abstracts. Hermeneutics of Science and Technology – A Reconsideration. 20th Anniversary Conference of the International Society for Hermeneutics & Science. 28-29. pp. Vienna – Budapest, 2013

 

L. R.: A válság arisztoteliánus fogalma

Abstract: VI. Budapesti Emergencia Workshop, 2 pp. Budapest, 2014

 

L. R.: Virtuality and Reality – Toward A Representation Ontology

Abstract: IACAP 14. Conference of the International Association for Computing and Philosophy, Thessaloniki, 2014

http://www.pt-ai.org/iacap/2014/program

 

L. R.: Facebook as Social and Non-Social Network
Abstract: Ten Years of Facebook. The Third Argumentor Conference.  pp. 3-4, .Book of Abstracts, Eds.: G. Horváth, R. K. Bakó, Partium Press, Oradea/Nagyvárad, 2014

R. L.: Marx és az Internet
Absztrakt: Kéziratok ’14 „Elidegenedés és emancipáció”. Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok, 2014.
http://marxkonfero.tumblr.com/
Videó: Elidegenedés és emancipáció, 6. rész - Adorján István, Böcskei Balázs, Ropolyi László. https://vimeo.com/114484681 - 49:53-tól
L. R.: Representation and Interpretation Strategies for Survival
Abstract: Open World Hermeneutics, Problem Solving, and Strategic Thinking  Abstracts. Budapest, 2015. p. 4.
L. R.: Information, knowledge, wisdom
Abstract: Intuition, Expertise, and Wisdom. An Interdisciplinary Symposium. Abstracts, Tihany, 2015, p. 5.

Egyebek

R. L.: Jelterjedés és iontranszport molekuláris membránokban

Egyetemi doktori dolgozat, ELTE TTK Kémiai Kibernetika Laboratórium, 1976

R. L.: Szervezés kérdése? (Recenzió Kecső I.: A kutatási folyamat az ismeretlentől a hasznosításig c. könyvéről)

Magyar Filozófiai Szemle, 25 (4), 585-588, 1981

L. R.: Regional maps of HOPOS activity and infrastructure. Hungary (No. 6). Report on HOPOS-related resources in Hungary.

Newsletter of The History of Philosophy of Science (HOPOS) Working Group, VI (2), 7-15, 2001

R. L.: Tudás az időben (Könyvrecenzió)

Magyar Tudomány, 166 (7), 926-927, 2005

R. L.: A technika etikai kérdései

PhD értekezés tézisei, BME GTK Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Program, 2005

tech-et-tezis.doc

R. L.: Adalékok a "Fizikatörténeti labirintus"hoz (2009)

https://fizika.elte.hu/labirintus/

R. L.: Virtuális hajlék

Csillagszálló. Kulturális utcalap, 4 (3), 35-38, 2009

L. R.: Book Review on Dimitri Ginev: Steps in the Hermeneutic Critique of Scientism

Balkan Journal of Philosophy, 2(1), 101-103, 2010

 


 

English version

Címlap           Tanítás           Önéletrajz           Közmunkák           Privát           Linkek