Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Filozófia szeminárium I. - Filozófiai problémák József Attila verseiben
Ajánlott szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9305
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Filozófia szeminárium I. - Filozófiai problémák József Attila verseiben
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is felvehető.

 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos, Déli tömb 7-103. terem Ideje: szerda 4 - fél 6
 
Ajánlás:

A kurzus szabadon választható előadásként felvehető.

A filozófiai szemináriumok általános célja, hogy hozzásegítsenek egyes filozófiai kérdések, problémakörök, fontosabb korszakok alaposabb megismeréséhez. Ilyen feldolgozásra jószerivel minden témakör alkalmas. Az elmúlt félévek témái voltak: a pszichoanalízis változatai, a fotó filozófiája, XX. századi filozófiák, filmelemzések, vallástörténet, a játék, a bűn, az illúziók, Umberto Eco munkássága, egyenlőség - a politikai filozófia problémái, a marxista filozófia alapjai, a The Philosophical Computer. Exploratory Essays in Philosophical Computer Modeling c. könyv feldolgozása, szerepjáték és világszemlélet, stb. További témajavaslatokat is szívesen fogadok. Ez a szeminárium József Attila verseivel foglalkozik.
 

 
Előismeretek:
Elsősorban olyan érdeklődők számára, akik már hallgattak filozófiai tárgyat.
 
Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó verselemző előadással, esetleg dolgozattal lehet. Dolgozatírás esetén a dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. 
 

 
Tematika:


 

Filozófiai problémák József Attila verseiben
 
 
 
 

A szemináriumi foglalkozásokon József Attila verseinek filozófiai elemzésével foglalkozunk.


Irodalom:
 
      

        Kötelező irodalom

        József Attila versei és prózai írásai (több kiadás)

       További ajánlott irodalom

  Macht Ilona (szerk.): Négyszemközt az utókorral. József Attila fényképeinek
    ikonográfiája (Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1980)
  Miklós Tamás: József Attila metafizikája (Magvető, Budapest, 1988)
  Szabolcsi Miklós: József Attila élete és pályája I - II. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2005)
  Török Gábor: Költői rébuszok (Magvető, Budapest, 1974)
  Tverdota György: József Attila (Korona Kiadó, Budapest. 1999)
  Asperján György: Fogadj szívedbe. József Attila életregénye (Aspy Stúdió Kft., 2005)
  Mészáros István: József Attila és a modern művészet (Argumentum - Lukács György Archívum, Bp., 2004)

  Kapcsolódó web címek

  Magyar Elektronikus Könyvtár - József Attila:
  http://mek.oszk.hu/00700/00707/index.phtml

  ELTE BTK Bölcsészeti Informatika Önálló Program - Gépeskönyv - József Attila:
  http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/
   


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949
 
Utolsó felfrissítés: 2015. szeptember 7.