Oktaeder logo Kötelező társadalomtudományi tárgyak


 
Filozófia szeminárium I. - Filozófiai problémák József Attila verseiben
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Filozófia szeminárium I. - Filozófiai problémák József Attila verseiben
Heti 2 órás előadás, amely speciális  előadásként is  felvehető.

 Előadó:
Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

Helye: Lágymányos Északi tömb, 6.86 terem Ideje: szerda 5 - fél 7
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül speciális tantárgynak számít.

A szemináriumok célja, hogy hozzásegítsenek egyes filozófiai kérdések, problémakörök, fontosabb korszakok alaposabb megismeréséhez. A félév során (esetleg néhány alkalomra összevont órákon) a kiválasztott témakör egyes részleteiből előzetesen felkészült hallgatók eszmecseréje zajlik, de lehetséges egyéni munka is. Művészeti élményekkel, közös programokkal egybekötve a foglalkozások jellegét, hatékonyságát a közösen kitűzött, tetszés szerinti mértékben lehet alakítani. Ilyen feldolgozásra jószerivel minden témakör alkalmas. Ez a szeminárium József Attila verseivel foglalkozik.
 


Előismeretek:
Elsősorban olyan érdeklődők számára, akik már hallgattak filozófiai tárgyat.

Számonkérés:

Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó témájú dolgozattal lehet. A dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. 


Tematika:

Az elmúlt félévek témái voltak: a pszichoanalízis változatai, a fotó filozófiája, XX. századi filozófiák, filmelemzések, vallástörténet, a játék, a bűn, az illúziók, Umberto Eco munkássága, egyenlőség - a politikai filozófia problémái, a marxista filozófia alapjai, a The Philosophical Computer. Exploratory Essays in Philosophical Computer Modeling c. könyv feldolgozása, stb. További témajavaslatokat is szívesen fogadok.

Ezúttal a következő témát fogjuk tanulmányozni:
 

 

Filozófiai problémák József Attila verseiben
 
 
 
 

A szemináriumi foglalkozásokon József Attila verseinek filozófiai elemzésével foglalkozunk.


Irodalom:

 
      

        Kötelező irodalom

        József Attila versei és prózai írásai (több kiadás)

       További ajánlott irodalom

  Macht Ilona (szerk.): Négyszemközt az utókorral. József Attila fényképeinek
    ikonográfiája (Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1980)
  Miklós Tamás: József Attila metafizikája (Magvető, Budapest, 1988)
  Szabolcsi Miklós: Kész a leltár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998)
  Török Gábor: Költői rébuszok (Magvető, Budapest, 1974)
  Tverdota György: József Attila (Korona Kiadó, Budapest. 1999)

  Kapcsolódó web címek

  József Attila - Roboz András honlapja http://www.kfki.hu/~roboz/ja/ 

  Magyar Elektronikus Könyvtár - József Attila:
  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/jozsefa/

  ELTE BTK Bölcsészeti Informatika Önálló Program - Gépeskönyv - József Attila:
  http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/
   


Hírek, információk:
A kurzussal kapcsolatban érdeklődni lehet  Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Északi tömb 660. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949
 

 


Utolsó felfrissítés: 2004. december 26.