Oktaeder logo Kötelező társadalomtudományi tárgyak


 

Filozófia szeminárium I. - A mágikus világfelfogás története 
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Filozófia szeminárium I. - A mágikus világfelfogás története
Heti 2 órás előadás, amely speciális  előadásként is  felvehető.
 Előadó:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Lágymányos Északi tömb, 2.54 terem Ideje: kedd 4 - fél 6 
 
Ajánlás:
A kurzus a TTK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül speciális tantárgynak számít. 

A szemináriumok célja, hogy hozzásegítsenek egyes filozófiai kérdések, problémakörök, fontosabb korszakok alaposabb megismeréséhez. A félév során (esetleg néhány alkalomra összevont órákon) a kiválasztott témakör egyes részleteiből előzetesen felkészült hallgatók eszmecseréje zajlik, de lehetséges egyéni munka is. Művészeti élményekkel, közös programokkal egybekötve a foglalkozások jellegét, hatékonyságát a közösen kitűzött, tetszés szerinti mértékben lehet alakítani. Ilyen feldolgozásra jószerivel minden témakör alkalmas.
 

Előismeretek:
Elsősorban olyan érdeklődők számára, akik már hallgattak filozófiai tárgyat.
Számonkérés:
Jegyet szerezni elsősorban a tematikához kapcsolódó témájú előadással vagy dolgozattal lehet. A dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. 
Tematika:
Az elmúlt félévek témái voltak: a pszichoanalízis változatai, a fotó filozófiája, XX. századi filozófiák, filmelemzések, vallástörténet, a játék, a bűn, az illúziók, Umberto Eco munkássága, egyenlőség - a politikai filozófia problémái, a marxista filozófia alapjai, a The Philosophical Computer. Exploratory Essays in Philosophical Computer Modeling c. könyv feldolgozása, stb. További szemináriumi témajavaslatot szívesen fogadok. 

Ezen a szemináriumon a következő témát fogjuk tanulmányozni:
 
 

A mágikus világfelfogás története
 

A szemináriumi foglalkozásokon a mágikus világfelfogás történeti változatainak elemzésével foglalkozunk. Hetente több szemináriumi előadást fogunk meghallgatni és megbeszélni, valamint alkalomszerűen meghívott előadókat is fogadunk.
 
 

Program:
Február 17. Megbeszélés és bevezetés  -- Ropolyi László
 

 
 

Február 24. Bevezetés II. -- Udvarhelyi Gergely
 

 
 

Március 2. A mágia őstörténete I. 

                    Fraser XIX-XXII. fejezet: Kelemen Rita 
 

 
 

Március 9. A mágia őstörténete II. 

                   Fraser XXIV. fejezet: Zeitler Katalin 

                   Fraser XXV-XXVI. fejezet: Kerekes Gábor 

                   Fraser XXIX- XLIV. fejezet: Rónay Péter
 
 

Március 16. A mágia őstörténete III. 

                   Fraser 56-58. fejezet: Sebestyén Péter László 

                   Fraser 62-64. fejezet: Koros Gábor Kálmán 

                   Sámánizmus, magyar táltosok: Németh Attila
 
 

Március 23. Mágikus elemek a mindennapi életben 

                   Fraser 67-69. fejezet: Izsó Zsuzsanna 

                   Magyar ráolvasások: Borosnyay Renáta és Nagy Adrienn
 
 

Március 30. Mágia és vallás I. 

                  Mágikus gondolkodás a buddhizmusban: Mund Katalin (vendégelőadó)
 
 

Április 20. Mágia és vallás II. 

                   Eliade: Papp Miklós 
 

 
 

Április 27. Mágia és vallás III. 

                   Kabbala: Bozó Viktor 

                   Hermetika: Kliha Gergely László 

                   Keresztény szokások: Szabó Levente 
 

 
 

Május 4.  A mágia és a tudományok I. 

                    Durkheim: Mótyán Gabriella 

                    New Age: Ferenci László és Csordás Balázs

                    Alkémia: Pénzes Csanád Botond
 
 

Május 11. A mágia és a tudományok II.

                     Beavatás: 

                     Carl Gustav Jung pszichológiája: Lózsa Rita

                     Asztrológia és csillagászat: Barta Veronika 
 
 

Május 18.  Mágikus elemek a művészetekben 

                     Virtuális valóság és kiberművészet: Hadobás Szilárd 

                   Enyedi Ildikó: Simon mágus című filmjének megvitatása: Ropolyi László
 

Irodalom:
 
 
Kötelező irodalom

Fraser, James G,: Az Aranyág (Századvég, Bp., 1994) 

Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban (Gondolat, Bp. 1987) 

Biedermann, Hans: A mágikus művészetek zseblexikona az ókortól a 19. századig (Kentaur, Bp., 1989) 

További ajánlott irodalom

Fónagy Iván :Mágia 

Malinowski: Baloma 

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. kötet (Osiris, Bp., 1994) 

Eliade, Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok. (Osiris, Bp., 2002) 

Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban 

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma (Balassi, Bp., 2001) 

Farkas Attila Márton: Filozófia előtti filozófia. Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban (Typotex,

    Bp., 2003) 

Hamvas Béla: Scientia Sacra (Magvető, Bp., 1988) 

Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái 

Pócs Éva (vál.): Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. 

Jung, Carl Gustav: Emlékek,. álmok, gondolatok (Európa, Bp., 1987) 

Jung, Carl Gustav: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába (Európa, Bp.1990) 

Jung, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére (Akadémiai, Bp.1992) 

Scholem, Gershom: A kabbala helye az európai szellemtörténetben Válogatott írások II. kötet (Atlantisz,

    Bp., 1995) 

Yates, Frances A.: The Rosicrucian Enlightenment (Routledge, London and New York, 2000) egyes

    fejezetei. 

Kornis Mihály: Pont éppen soha. Enyedi Ildikó Simon mágusáról. 104-119, in: Pestis előtt (Novella,

    Budapest, 2003)
 
 

Kapcsolódó web címek

Jones, Stephen (1997): Some comments on a philosophy of Virtual Reality: Issues implicit in "Consciousness Reframed". http://www.culture.com.au/brain_proj/CONTENT/CAIIA.HTM (2001 június 28).
 
 
 
 

 


Hirek, információ
A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni lehet Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Északi tömb 660. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2004. május 22.