Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 
Górcső alatt a pszichológia
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9334
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Vajda Zsuzsanna egy. tanár
Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
   
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Górcső alatt a pszichológia
Heti 2 órás előadás, amely szabadon választható előadásként is  felvehető.
 Előadó:
Vajda Zsuzsanna
Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
 

Helye: Lágymányos Déli tömb, 0.820 terem Ideje: péntek 12:00 - 14:00
 
Ajánlás:

A pszichológiát gyakran emlegetik „divatos tudományként”. Mintegy másfél évszázados történetében kétségkívül szokatlan népszerűségre tett szert. Ha konfliktusok, nehézségek keletkeznek, egyre többen várnak megoldást a pszichológiától, legyen szó sportról, gazdaságról, vagy bűnelkövetésről.

 A széles körben osztott nézet szerint a pszichológiai tudás egyfajta univerzális emberismeret, a pszichológus különleges, más tudományok számára nem hozzáférhető igazságok tudója. De honnan származik ez a rendkívüli tudás? A tankönyvekben hiába keressük a koherens és megfelelőképpen igazolt szaktudományos alapokat. Ehelyett iskolákkal, irányzatokkal, feltevésekkel találkozunk, amelyek nemhogy nem kapcsolódnak egymáshoz, hanem még egymás fogalmait sem értelmezik.

A reménység, amelyet fél évszázada még sok szakember osztott, nem vált valóra: a pszichológia nem lett egységes tudomány, nem alakult ki mindenki által elfogadott, koherens fogalomrendszere. Miért bíznak benne mégis az emberek?

A kurzus folyamán arra teszünk kísérletet, hogy kritikai oldalról mutassuk be a pszichológiai kutatás meghatározott területeihez kapcsolódó irányzatokat, előfeltevéseket, empirikus kutatásokat. Az elmúlt évtizedekben több kutató is kifejezte a mienkéhez hasonló aggályait, az említett témákban nemzetközi viták folytak. Fontos, hogy a hazai érdeklődők is megismerkedhessenek ezek néhány elemével.

Egy féléves kurzus bármilyen szakos hallgatók számára. A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként is felvehető.
 

Előismeretek:
 
Számonkérés:

Kreatív feladat esszé, vizsgálati leírás, kritika készítése

Részletes tematika:

1 . A pszichológia másfél évszázada – történeti vázlat
2. Pszichológusok, a társadalom mérnökei – a social engineering és a pszichológia.
3. Az amerikai behaviorizmus, ahogyan Arthur Koestler látta.
4. Pszichológia és biológia.
5. A gyermekkor mítosza – az első évek szerepe a személyiség és az életút alakulásában.
6. Hová tűnt a fejlődésfogalom a gyerekek lélektanából?
7. Gyermekkép és a fejlődés tanulmányozása
8. Az elsődleges kötődés kísérleti vizsgálata – Mary Ainsworth és kritikusai
9. Az emberek többsége valójában kegyetlen szörnyeteg? Milgram és Zimbardo
10. Libidoelmélet és Maslow piramisa – az emberi motiváció pszichológiai interpretációjának problémái
11. A szociális konstruktivizmus a pszichológiában
12. Narratív pszichológia és diszkurzív pszichológia
13. Összefoglalás – az emberi jelenségek tudományos vizsgálata és korlátai

Az előadások sorrendje változhat. A változásokról az előző héten tájékoztatjuk a hallgatókat.
 

Ajánlott irodalom:
A pszichológia tetszőleges alapozó tankönyve (például: Bernáth L.- Révész Gy.: A pszichológia alapjai; Séra László: Általános pszichológia; Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv)

Angol nyelvű szakirodalmat az egyes előadásokhoz kapcsolódva elektronikusan hozzáférhetővé teszünk a hallgatók számára
 

 


Hírek, információk:

Érdeklődni az előadóknál, valamint Ropolyi Lászlónál, a kurzus adminisztrátoránál (Lágymányos, Déli tömb, 1.504) lehet.

Utolsó felfrissítés: 2014. szeptember 7.