Oktaeder logo Kötelező társadalomtudományi tárgyak


 

Filozófiai problémák az orosz irodalomban
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadók Schwendtner Tibor és Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Filozófiai problémák az orosz irodalomban
Heti 2 órás előadás, amely speciális  előadásként is  felvehető.
 Előadók:

Schwendtner Tibor és  Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Lágymányos Északi tömb, 653. terem Ideje: csütörtök 5 - fél 7
 
Ajánlás:
A kurzus a TTK-n társadalomtudományi tárgyként felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül egyéb tantárgynak számít. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnének alaposabban megismerkedni az irodalmi formában kifejezhető filozófiai szemléletmódokkal, illetve az orosz kultúra sajátos értékvilágával. Az órákon a művek elemzése az előadók és a hallgatóság közös beszélgetése formájában zajlik majd. Látogatásuk nem kötelező, de az érdeklődők számára ajánlott.
Előismeretek:
A tárgy felvételének nincs előfeltétele, de filozófiatörténeti ismeretek hasznosak lehetnek. Az órák megfelelő követéséhez olvasni is kell. 
Számonkérés:
Jegyet szerezni az órákon való aktív részvétellel, és a tárgyalt szerzők műveit elemző dolgozatok beadásával lehet. A dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. A jegyszerzés másik módja: szóbeli vizsga a tanfolyam egész tematikája alapján.
Tematika:
A tanfolyam célja a XIX-XX. századi orosz irodalom jelentős alkotásaiban fellelhető filozófiai szemléletmód és problémakör bemutatása. E filozófia eszmék történeti és társadalmi háttérének felvázolása mellett olyan szerzők műveinek elemzésével foglalkozunk, mint Dosztojevszkij, Tolsztoj és Csehov. A foglalkozások inkább szemináriumi formában zajlanak, azaz főként az egyes művek közös munkával kialakított értelmezése áll majd előtérben. A tanfolyam alatt elolvassuk és részletesen megvitatjuk az irodalomjegyzékben felsorolt műveket, és megbeszélünk néhány más, a témakörrel kapcsolatos írást is.
Irodalom:
 
Kötelező irodalom

Dosztojevszkij: „Feljegyzések az egérlyukból”, Tolsztoj: „Kreutzer szonáta” című elbeszélései, valamint Csehov egyik – később meghatározandó – színműve. (Mindegyik számos kiadásban hozzáférhető.)
 
 

További ajánlott irodalom
 

Dosztojevszkij, Tolsztoj és Csehov összes többi műve. 
Sesztov L.: Dosztojevszkij és Nietzsche (Európa, 1991)
Bergyajev Ny.: Dosztojevszkij világszemlélete (Európa, 1993)
Török E. (szerk.): Az orosz vallásbölcselet virágkora Tolsztojtól Bergyajevig I-II. (Vigilia, Bp., 1988)
Almási M.: Mi lesz velünk Anton Pavlovics? (Magvető, 1985)


    Kapcsolódó web címekHirek, információk:
Az első foglalkozás szeptember 18-án lesz.

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni lehet Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Északi tömb 660. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949 

Utolsó felfrissítés: 2003. október 13.