Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 

Filozófia szeminárium III.
 - Szerepjáték és világszemlélet -
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9320
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Ropolyi László egy. adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Filozófia szeminárium III. - Szerepjáték és világszemlélet
Heti 2 órás előadás, amely speciális előadásként is felvehető.
 Előadó:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Lágymányos Déli tömb, 0.821 (Bolyai) terem Ideje:
szeminárium: hétfő fél 6 - 7
 szabad eszmecsere: hétfő 7- 8
 
Ajánlás:
A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető. A társadalomtudományi tárgykörön belül speciális tantárgynak számít.

A szemináriumok célja általában az, hogy hozzásegítsenek egyes filozófiai kérdések, problémakörök, fontosabb korszakok alaposabb megismeréséhez. A félév során (esetleg néhány alkalomra összevont órákon) a kiválasztott témakör egyes részleteiből előzetesen felkészült hallgatók eszmecseréje zajlik, de lehetséges egyéni munka is. Művészeti élményekkel, közös programokkal egybekötve a foglalkozások jellegét, hatékonyságát a közösen kitűzött, tetszés szerinti mértékben lehet alakítani. Ilyen feldolgozásra jószerivel minden témakör alkalmas.
 

Előismeretek:
Elsősorban olyan érdeklődők számára, akik már hallgattak filozófiai tárgyat.
Számonkérés:
Jegyet szerezni általában a tematikához kapcsolódó témájú előadással vagy dolgozattal lehet. A dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról  folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. 
Tematika:

Az elmúlt félévek témái voltak: a pszichoanalízis változatai, a fotó filozófiája, XX. századi filozófiák, filmelemzések, vallástörténet, a játék, a bűn, az illúziók, Umberto Eco munkássága, egyenlőség - a politikai filozófia problémái, a marxista filozófia alapjai, a The Philosophical Computer. Exploratory Essays in Philosophical Computer Modeling c. könyv feldolgozása, stb. További szemináriumi témajavaslatot szívesen fogadok.

Ezen a szemináriumon a következő témát fogjuk tanulmányozni:
 

Szerepjáték és világszemlélet
 

A szemináriumi foglalkozásokon a szerepjátékok történeti és filozófiai szempontokat alkalmazó bemutatásával,  világfelfogásuk változatainak elemzésével foglalkozunk. Hetente szemináriumi előadásokat fogunk meghallgatni és megbeszélni. Az előadásokat meghívott előadók - általában a témák szakértői - tartják. 

Program:

 

Hét:

Dátum:

Téma / cím:

Előadó:

 

 

 

 

1.

február 6.

regisztrációs hét

 

I. rész: Kontextualizálás:

2.

február 13.

(Órával kapcsolatos információk, tematika)

Játékelmélet, társadalomtudományi és filozófiai alapozás

(Koller Annamária)

 Ropolyi László

3.

február 20.

Bevezető, történeti áttekintés

Hatvágner Attila

Izápy Gábor

II. rész: Szerepjátékok mechanizmusa, valóságmodellezés

4.

február 27.

Alapozás (fogalmak, szituációk, elnevezések, stb.)

Horváth Norbert

5.

március 6.

Valóságábrázolás a szerepjátékokban (rendszerek)

Hatvágner Attila

III. rész: Szerepjátékok és társadalom

6.

március 13.

Irodalom és szerepjátékok

(kapcsolat, előzmények, stb.)

Stemler Miklós

7.

március 20.

Szerepjátékok társadalmi megközelítései: kommunikáció, szociológia

Szabó Gábor

8.

március 27.

Pszichológia és szerepjáték I.

Varga Zsolt

Csábi Orsolya

9.

április 3.

Pszichológia és szerepjáték II.

Varga Zsolt

Csábi Orsolya

11.

április 10.

tavaszi szünet

 

12.

április 17.

 

 

IV. rész: Szerepjáték-mutációk

13.

április 24.

Élő szerepjáték

dr. Tilesch György

14.

május 1.

munkaszüneti nap

 

15.

május 8.

Számítógépes szerepjátékok,

World of Warcraft jelenség

Stöckert Gábor

V. rész: Szerepjátékok ma Magyarországon

16.

május 15.

Szerepjátékok ma Magyarországon

Horváth Norbert

 Balázs Péter

 

Jegyszerzés:
 


Jegyszerzéshez a tematikához kapcsolódó dolgozatot kell írni. A lehetséges témajavaslatokat és a témák feldolgozását segítő olvasnivalókat, segédanyagokat a félév során tesszük közzé majd.

A tavalyi szeminárium javasolt kidolgozandó kérdései a következők voltak (ezek csak tájékoztatásként szerepelnek - idén változtatni fogunk rajtuk!):

Biblia és szerepjáték
Vallás a szerepjátékokban
Gondolatok a természetfelettiről
Ateizmus problémái a szerepjátékokban
A kor nekromanciája
Etnikumok a szerepjátékokban
A mágiával működtetett világok - gát vagy előny?
A technika, áldás vagy átok?
Erkölcsiség a szerepjátékokban, avagy a jellemek
Embernek maradni a szerepjátékok embertelenségében
Mesterséges intelligencia, szövetséges vagy uralkodó?
A médiából lett szerepjáték
A "szerepjáték" a számítógépen
Nemek harca a szerepjátékokban
Büntetlen büntettek
Szociális kapcsolatok és a szerepjáték-avagy az in/out probléma
Az inhumán fajok problémái a különböző játékokban
Szövetséges-báb vagy társ?
A mindenható (mesélő) problémája
Játék és/vagy élet?
Mitől rossz a rossz?
Gondolatok a kötélről - avagy mindenkinek muszáj?

 

Honlap:


A szemináriumhoz honlap is csatlakozik, elsősorban azzal a céllal, hogy elősegítsük az előadások, illetve az előadásokhoz kapcsolódó témák hatékony megbeszélését.
 

A honlapon helyet kapnak majd az elhangzott előadások anyagai és a kidolgozandó témák is. A honlap fórumain természetesen lehetőség van az elkészített dolgozatok megvitatására is.

 

A honlapra innen is el lehet jutni: ELTE Szerepjáték és Világszemlélet Szeminárium
 

Gyakorlat:
 

Az érdeklődők számára lehetőség lesz egy szerepjátékban gyakorlatilag is részt venni. A tervezett időpont: 2006 május 6, szombat, egész nap. Helyszín: ELTE Lágymányos, Északi tömb Harmónia terem. Az érdeklődők számára Németh Dávid (loke_at_hali.elte.hu) nyújt felvilágosítást.


A program és a tematika ügyeiben elsősorban Koller Annamáriához (koller.annamaria_at_pecs.index.hu), illetve minden ügyben Urszán Tamáshoz (daioh_at_freemail.hu) lehet fordulni.

Irodalom:
 
 
Kötelező irodalom
 

 J. Huizinga: Homo Ludens (Universum Kiadó, Szeged, 1990)
Orpheusz c. folyóirat 9. (III. évfolyam 2-3.) játék különszáma 1992

További általánosan ajánlott irodalom

H. Hesse: Az üveggyöngyjáték (Európa, Budapest, 1984)
Dosztojevszkij: A játékos


E. Berne: Emberi játszmák (Gondolat, Bp,)
Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei - Zeami mester művei szerint. Lélektani elemzés. (Gondolat, Budapest, 1988)
Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer (Gondolat, Bp. 1984)


Grastyán E.: A játék neurobiológiája (Akadémiai, Bp, 1985)
F. Jacob: A lehetséges és a tényleges valóság (Európa, Bpest, 1986)
M. Eigen, R. Winkler: A játék (Gondolat, Budapest, 1981)


Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press. Heim, Michael (1998): Virtual Realism. New York & Oxford: Oxford University Press.
Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.
Rheingold, Howard (1991): Virtual Reality. New York: Summit Books.
 

Kapcsolódó web címek

Idősebb Pieter Bruegel: Gyerekjátékok c. képe
 (Ugyanaz másképp)


Ahuna, Cindy (2001): Online Game communities are social in nature. Switch 7(1): http://switch.sjsu.edu/v7n1/articles/cindy02.html (2001 június 28).

 


Hírek, információ
A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni lehet Ropolyi Lászlónál
Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 2090 555/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2006. március 24..