Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi / szabadon választható tárgy


 

Szerepjáték - Filozófia és helyzetgyakorlatok
Ajánlott szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9338
Heti óraszám 2
Ajánlás szintje: választható tárgy
Oktató/Adminisztrátor Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom


Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 


 Szerepjáték - Filozófia és helyzetgyakorlatok
Heti 2 órás előadás, amely speciális előadásként is felvehető
 Oktató/Adminisztrátor:

Ropolyi László
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 


Helye: Lágymányos Északi tömb - 1.85 terem Ideje: kedd 6 - 8
 
Ajánlás:

A kurzus a TTK-n és az IK-n társadalomtudományi tárgyként és speciális előadásként is felvehető.
 

Előismeretek: ---
 
Számonkérés:
Jegyet szerezni a tematikához kapcsolódó dolgozattal lehet.
Tematika:

 


Tervezett  program és jegyszerzés:

 

Előzetes program:
1. alkalom - Bevezetés/Mérés
2. alkalom - Filozófia és megjelenés, képi világ
3. alkalom - Codex, valóság és játék
4.alkalom - Harcművészet, szerepjáték, szituációs játékok, világnézet
5. alkalom - 12. alkalom - A különböző Rendek működése, szemlélete, üzlete és etikája, majd helyzetgyakorlatok
13. alkalom - Zárás/mérés

A részletes program és a beadandóval kapcsolatos követelmények is megtalálhatóak a következő honlapon: szeminarium.orihalkon.eu illetve a fb-on: https://www.facebook.com/rpgszeminarium?fref=ts
Ugyanitt lesznek elérhetőek a letölthető anyagok, valamint a gyakorlati órára való jelentkezéssel kapcsolatos információk, és az egyéb hírek is.

 

A kurzuson maximum 3 hiányzás a megengedett, aki ennél többet hiányzik, nem fog jegyet kapni.
 

A kurzus elvégzéséhez az órákon való megjelenésen kívül egy egyeztetett témájú beadandó megírása és legkésőbb az utolsó órán való leadása  szükségeltetik, az egyeztetés a szeminarium@orihalkon.eu e-mail címre küldött levélben történik.
 

 

Néhány ajánlott irodalom:
 

 J. Huizinga: Homo Ludens (Universum Kiadó, Szeged, 1990)
Orpheusz c. folyóirat 9. (III. évfolyam 2-3.) játék különszáma 1992
H. Hesse: Az üveggyöngyjáték (Európa, Budapest, 1984)
Dosztojevszkij: A játékos

E. Berne: Emberi játszmák (Gondolat, Bp,)
Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei - Zeami mester művei szerint. Lélektani elemzés. (Gondolat, Budapest, 1988)
Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer (Gondolat, Bp. 1984)

Grastyán E.: A játék neurobiológiája (Akadémiai, Bp, 1985)
F. Jacob: A lehetséges és a tényleges valóság (Európa, Bpest, 1986)
M. Eigen, R. Winkler: A játék (Gondolat, Budapest, 1981)

Heim, Michael (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. New York & Oxford: Oxford University Press.
Heim, Michael (1998): Virtual Realism. New York & Oxford: Oxford University Press.
Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.
Rheingold, Howard (1991): Virtual Reality. New York: Summit Books.
Balogh T.: Lélek és játék (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991)
Susanna Millar: Játékpszichológia (Meacenas, Budapest, 1997)

Kapcsolódó web címek

Idősebb Pieter Bruegel: Gyerekjátékok c. képe
 (Ugyanaz másképp)


Ahuna, Cindy (2001): Online Game communities are social in nature. Switch 7(1): http://switch.sjsu.edu/v7n1/articles/cindy02.html (2001 június 28).
 


Hírek, információ
A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni lehet Ropolyi Lászlónál is Lágymányos, Déli tömb 1.504. szoba
Tel: 372 2500/6667 mellék vagy 372 2949 
Utolsó felfrissítés: 2015. február 4..
3