Oktaeder logo Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy


 
Az atombomba története
Ajánlott Szakok: fizikus, fizika tanár
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 
 

 
Az atombomba története 
Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET előadásként vehető fel.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Ideje: a 2002-2003/II. félév után meghirdetése bizonytalan
 
Ajánlás:
Elsősorban fizikus és fizika tanárszakos hallgatóknak ajánlom, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a fizika története és a társadalommal való összefüggései iránt.
Előismeretek:
A klasszikus és modern fizika alapjainak ismerete előny, azonban a kurzus bármilyen természettudomány-szakos hallgató számára követhető.
Számonkérés:
Kollokvium az óra anyagából vagy házidolgozat (esetleg referátum) valamilyen résztémából.
Tematika:
A kollégium célja egy komplex eseménysorozaton keresztül bemutatni a fizika tudományának működését, a fejlődés hajtóerőit, szervezeti körülményeit, a politikával való kapcsolatát. A téma alkalmat ad a fizika és gyakorlat viszonyának, a tudósok ezzel kapcsolatos erkölcsi felelősségének vizsgálatára is. A kollégium keretében több dokumentum- és/vagy játékfilm megtekintésére is mód nyílik.

Tematika:

1-3) A magfizika rövid története:
A radioaktivitás – szisztematikus kutatások és véletlen felfedezések (Becquerel, Curie).
[Film: Marie Curie rádiuma]
Paradigmák és anomáliák.
A radioaktivitás fiziológiai hatásai.
Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr) – tudományos iskolák (Rutherford, Bohr, Oppenheimer, Sommerfeld).
Magmodellek (Yukawa stb.).
A magátalakítások elmélete és gyakorlata (Einstein, Rutherford). Az urán bomlása (Hahn, Meitner). A láncreakció (Szilárd). Levél az elnökhöz (Einstein, Szilárd, Wigner). 
[Film: A jó német]

4-5) A Manhattan terv:
A német bomba (Hahn, Heisenberg). Fizikusok és politikusok. Fizikusok egymásközt (Bohr, Heisenberg).
Az atomreaktor megépítése (Fermi, Wigner).
[Film: Fat Man és Little Boy I. rész]
Los Alamos (Oppenheimer). Katonák és fizikusok. Tudományos projectek.
[Film: Fat Man és Little Boy II. rész]

6) Hirosima és Nagaszaki:
A háborús helyzet.
A bombák ledobása. Politikusok, katonák és fizikusok.
A bombák hatása Japánban és az Egyesült Államokban 1945-től napjainkig.
[Film: Hirosima I. rész]

7) A szovjet bomba:
Személyi kultusz és fizika (Blohincev). A bomba előállítása.
[Film: Hirosima II. rész]

8) A hidrogénbomba:
Hidegháború.
Teller háborúi.
Az Oppenheimer-ügy.
[Film: Titkok, hazugságok és atomkémek]

9) A szovjet hidrogénbomba:
Fizika és polgárjogi mozgalom (Szaharov).
[Film: Kurcsatov polgártárs]

10) A leszerelési tárgyalások logikája:
Kard és pajzs.
[Film: Másnap]

11) A nukleáris fegyverzet fejlesztésének fizikai elvei és gyakorlata:
Speciális célokra speciális bombák (neutronbomba stb.).
[Film: Atomkatonák]

12) A hordozóeszközök fejlődésének stratégiai következményei.

13) A “kishatalmak” bombái:
Az iszlám bomba.
 

 • Ajánlott irodalom:
  • Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 és későbbi kiadások)
  • Braunbek, W.: Az atommag regénye (Gondolat, 1960)
  • Curie, E.: Madam Curie (Bibliotheca, 1957)
  • Herneck, F.: Az atomkorszak úttörői (Gondolat, 1969)
  • Kuhn, Th.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1982 és későbbi kiadás)
  • Rhodes, R.: The Making of the Atomic Bomb (Simon and Schuster, 1988)
  • Marx Gy.: A marslakók érkezése (Akadémiai, 2000)
  • Lanouette, W.: Szilárd Leó (Magyar Világ, 1997)
  • Heisenberg, E.: Egy politika nélküli ember politikus élete (Holnap, 1993)
  • Rose, P. L.: Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project (University of California Press, 1998)
  • Groves, L. R.: Az atombomba születése (Kossuth, 1966)
  • Ovcsinnyikov, V.: Az A-bomba sztorija (Kossuth, 1985)
  • Oppenheimer, J. R.: Uncommon Sense (Birkhauser, 1984)
  • Strathern, P.: Oppenheimer (Elektra, 2000)
  • York, H. F.: The Advisors (Stanford University Press, 1986)
  • Broad, W. J.: Teller háborúja (Osiris, 1996)
  • In the matter of J. Robert Oppenheimer: Transcript of Hearing before Personnel Security Board and Texts of Principal Documents and Letters (The MIT Press, 1971)
  • Szaharov, A. D.: Trevoga i nagyezsda (Inter-Verszo, 1990)
  • Merle, R.: Malevil (Európa, több kiadás)

  Hírek, információk:
  Az előadás diái: 1. rész: a szovjet atombombáig
                          2. rész: a hidrogénbombától
  Az előadás egyetlen ppt file-ban (14 Mb!!!): atomb.ppt

  Utolsó felfrissítés: 2004. március 24.