Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
A fizika története Newtontól napjainkig
Ajánlott Szakok: fizika BSc, MSc-k
Kód: xxxn9209
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához

A fizika története Newtontól napjainkig
Heti 2 órás/2 kredites előadás
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Déli Tömb 1-820 Időpontja: szerda 16:00-17:30
 
Ajánlás:
Elsősorban fizikus és fizika tanár szakos hallgatóknak ajánlom, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a fizika története és a társadalommal való összefüggései iránt.
Előismeretek:
A klasszikus és modern fizika alapjainak, valamint az előző kurzus (A fizika története az ókortól Newtonig) tartalmának ismerete előny, bizonyos technikai részletek elhagyásával azonban a kurzus bármilyen természetudomány-szakos hallgató számára követhető.
Számonkérés:
D típusú kombinált vizsga: az utolsó órán vizsgazárthelyi; az ebből született megajánlott jegyet szükség esetén szóbeli vizsgán lehet javítani. A szóbeli vizsga tételei nem azonosak a vizsgazárthelyi kérdéseivel (utóbbiak rövidebben megválaszolhatóak lesznek).
Tematika:
A kollégium célja hogy bemutassa a fizikatörténetet a maga társadalmi-gazdasági-politikai-ideológiai összefüggéseivel együtt. 
 
Tematika:

 1. A klasszikus mechanika: A mechanika elvei. A mechanika paradigmává válása.
 2-5. A klasszikus mechanikai világkép felbomlása: Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwell-egyenletekig. A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig. Az újkori atomelmélet.
 6-10. A kvantumelmélet kifejlődése: Előzmények (hőmérsékleti sugárzás, entrópia, klasszikus statisztikus fizika, fajhő, fényelektromos és Compton-hatás stb.). A mátrix- és hullámmechanika kifejlesztése és értelmezése (Bohr, Heisenberg, de Broglie, Schrödinger). Következmények (a magfizika, részecskefizika, szilárdtestfizika stb. XX. századi elméleti és gyakorlati fejlődése).
11-12. A relativitáselmélet és a kozmológia a XX. században (a tér-idő és univerzum fogalmak átalakulása).
13. Vizsgazárthelyi.

 
Az órákon kivetített fóliák:
Az óra címe: Letöltés: Nyomtatáshoz:
1. A klasszikus mechanika.
2. Az elektromosság és mágnesesség I.
3. Az elektromosság és mágnesesség II.
4. Az elektromosság és mágnesesség III.
5. A hőtan.
6. Az anyag atomos szerkezete.
7. Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés.
8. Termodinamika és statisztikus fizika.
9. Az anyag diszkrét szerkezete I.
10. Az anyag diszkrét szerkezete II.
11. A relativitáselmélet története
12. A kvantummechanika "gyermekei"
     
     
     
     
     

 

Irodalom:
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy későbbi kiadások)

Szegedi Péter (szerk.): Fizikatörténeti szöveggyűjtemény

 • Ajánlott irodalom:
  •  Fényes Imre: A fizika eredete. Az egzakt fogalmi gondolkodás kialakulása (Kossuth 1980)
  •  Einstein-Infeld: Hogyan lett a fizika nagyhatalom? (Móra 1971)
  •  Newton: A Principiából és az Optikából. Levelek Bentleyhez (Kriterion, Bukarest 1981)
  •  Newton: A világ rendszeréről (Magyar Helikon 1977)
  •  I. Bernard Cohen: The Newtonian Revolution with illustrations of the transformation of scientific ideas (Cambridge University Press 1980)
  •  Sz. I. Vavilov: Newton (Szikra 1948)
  •  J. D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig (Gondolat-Kossuth 1977)
  •  Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein (Harvard Univ. Press, Cambridge 1973., 1974)
  •  S. Brush: The Kind of Motion we call Heat: A History of the Kinetic Theory of Gases in the 19th Century 1-2. (North-Holland, Amsterdam 1976., 1986)
  •  Ja. G. Dorfman: Vszjemirnaja isztorija fiziki sz nacsale XIX do szeregyinü XX vv (Nauka, Moszkva 1979)
  •  Jagdish Mehra (ed.): The Solvay Conferences on Physics (Reidel, Boston 1975)
  •  A. Pais: "Subtle is the Lord": The Science and Life of Albert Einstein (Oxford U. P., New York 1982)
  •  A. P. French and P. J. Kennedy (eds.): Niels Bohr: A Centenary volume (Harvard U. P., Cambridge 1985)
  •  Stephen G. Brush: The History of Modern Science: A Guide to the Second Scientific Revolution, 1800-1950 (Iowa State University, Ames 1987)
  •  B. L. van der Waerden: Sources of Quantum Mechanics (North-Holland, Amsterdam 1967)
  •  Jagdish Mehra-Helmut Rechenberg: The Historical Development of Quantum Theory 1-5- (Springer, New York 1982-87-)
  •  M. Jammer: The Conceptual Development of Quantum Mechanics (New York 1966)
  •  Abraham Pais: Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World (Oxford U. P., New York 1986)
  •  Jagdish Mehra (ed.): The Physicist's Conception of Nature (Reidel, Boston 1973)
  •  Marx György: Jövőnk az Univerzum (Magvető 1969)

  Hírek, információk:

   


  Utolsó frissítés: 2016. április 27.