Articles - Cikkek


Here is a selection from my recent publications. They can be downloaded as html, doc or pdf file. There might be small differences between the printed version and the drafts accessible here. Note that for copyright reasons a number of publications cannot be dowloaded from this site.

BOOKS

 

2005 The History of Vision, Colour, & Light Theories - Introductions, Texts, Problems. In: Bern Studies in the History and Philosophy of Science. Bern.

2004 Tudás az időben - Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Évkönyv, edited by M. Fehér, B. Láng and G. Zemplén. Budapest.

THESES

1998 M.Sc. Thesis: "GOETHEAN SCIENCE - Recent Topoi of Goethe Scholarship"

Microsoft Word
Chapters: 0(Contents) 1(in Hungarian)    2   3    4    5   6    7      9  10   11  12   13(Bibliography)

.pdf format
Chapters: 0(Contents) 1(in Hungarian)    2   3    4    5   6    7      9  10   11  12   13(Bibliography)

2002 PhD Thesis: An Eye for Optical Theory – Newton’s Rejection of the Modificationist Tradition and Goethe’s Modificationist Critique of Newton. (.pdf)

SELECTION OF ARTICLES

2005. Fazekas Péter, Zemplén Gábor. Molyneux kérdései – a reprezentáció filozófiai problémájától az intermodális transzferig. [Molyneux’s questions – from the philosophical problem of representation to intermodal transfer] Magyar Pszichológiai Szemle. [Hungarian Journal of Phsychology] LX/4 527-552.
Zemplén, G. Á. (2005) A Bécsi Kör romantikája. In Az ezerarcú elme - Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára, szerk. Lukács, Á., Racsmány, M., Gervain, J. és Kovács, K. Akadémiai Kiadó, Budapest.
2005. 'A Zemplén Család Száz Éve a Hazai Tudományban, Tudománytörténetben És Tudományfilozófiában'. In Tanulmányok a Természettudományok, a Technika És Az Orvoslás Történetéből, edited by É. Vámos and L. Vámosné Vigyázó. Budapest: Országos Műszaki Múzeum, Áron Kiadó. pp. 156-163.
2004 “A Hundred Years Make No Small Difference: Popularization of Science in Hungary at the Turn of Two Centuries” in Zemplén – The Scientist and the Teacher (On the life and works of Győző Zemplén (1879-1916), ed. László Kovács.) Studia Physica Savariensa XI. pp. 40-49.
2003 Preliminary Draft "Newton’s Rejection of the Modificationist Tradition" (pdf) from: Seising, Rudolf; Folkerts, Menso; Hashagen, Ulf; (Hrsg.): Form, Zahl, Ordnung. Studien zur Wissenschafts- und Technikgeschichte. Ivo Schneider zum 65. Geburtstag.Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Boethius: Texte und Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften)
2003
"Az elefántcsonttorony átépítése" (Gervain Judit -Z.G.) Világosság 2003/5-6
2002 Tudomány és Történet, pp. 384-413 (Typotex): "Megroppant szivárvány" (.html) .PDF file
2002 “Goethe on the Nature, Aim, and Limit of Scientific Investigation - The Janus Faces of Goethe.” Periodica Polytechnica
2000 Kognitív Tudomány tanulmánykötet (LK) "Kiút vagy zsákutca - naturalizált és evolúciós episztemológiák"
2000: 4-6, pp. 1-23 Magyar Filozófiai Szemle "Tudományok, történetek - Goethe és Kuhn a tudományfejlõdésrõl". .PDF file
2000/2 Pszichológiai Szemle: „Színvizsgálati paradigmák.PDF file
2000 BUKSZ: „A megfigyelõ megfigyelése” .html
2000 Asszonysorsok a 20. században konferencia kötete (megj. alatt) Zemplén Jolán .html
2000 Magyar Tudomány. 2000/4. „Homo delectans, avagy a szaktudományok elõtti tudós.html
1999/2 Periodica Polytechnica Goethe's pluralism: truth or a sip of the tongue?  .html
1999 2nd Int. PhD con., Miskolc Form as Movement - on Goethe's morpholgical works html
1999/12 Természet Világa Goethe mint természettudós bõvített vált.
1999 The Anachronist Review of G.E. Szõnyi's book on John Dee .html
 

TRANSLATIONS

Thomas F. Torrance. 2002. Polányi Mihály és a keresztény hit – személyes beszámoló. Polanyiana 11/1-2:167-176
Daniel Dennett. 2002. A tudat varázsa. Magyar Pszichológiai Szemle.
2002: "A szexus, az anatómia története és a reflexív tudományfilozófia" ("Sex, The History of Anatomy, and Self-Referential Philosophy of Science"), in Forrai Gábor and Margitay Tihamér, eds., Tudomány és Történet (Science and History) (Budapest: Typotex), pp. 90-117 (translated into Hungarian by Zemplén Gábor).

"JUVENILIA", Reviews

Albert Jaquard, Axel Kahn: A jövő nincs megírva – A gének titkai. Recenzió. Fabrice Papillon közreműködésével, Falus András könyvajánlójával. Fordította: Ádám Anikó, Györfi Réka. (Jószöveg Műhely Kiadó, 2003) Természet Világa 2004/1
Notes on Robin Dunbar's CO-EVOLUTION OF NEOCORTEX SIZE, GROUP SIZE AND LANGUAGE IN HUMANS (BBS)
ChemoNet Teázó - The Experiment as Mediator Between Object and Subject   (Goethean Epistemology)
Lélek és evolúció - Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Recenzió.” Természet Világa 2001/9 .PDF formátumban
Recenzió: Fehér Márta és Békés Vera, szerk. 2005. Tudásszociológia szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex. 376. old. 3200 Ft. Magyar Tudomány, 2006, (január), 125-127. o.
Zemplén, G. Á. (2004) Művészet vagy tudomány: Az érvelés mestersége. Margitay Tihamér. Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Typotex, Budapest. 2004. 569 o. Magyar Pszichológia Szemle, LIX, (4), 598-602.
 

Amennyiben kérdése megjegyzése van, kérem jelezze:
 
 

If you have comments or suggestions, email me at: zemplen@hps.elte.hu
 
 

Back to homepage - vissza a honlapra