Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
Az atombomba története
Ajánlott Szakok: fizika
Kód: xxxn9201
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
Az atombomba története 
Heti 2 órás (2 kredites) előadás.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Lágymányos Északi Tömb -1.85 (Harmónia terem) Ideje: kedd 16-17:30
 
Ajánlás:
Elsősorban fizika szakos hallgatóknak ajánlom, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a fizika története és a társadalommal való összefüggései iránt.
Előismeretek:
A modern fizika alapjainak ismerete előny, azonban a kurzus bármely szakos hallgató számára követhető.
Számonkérés:
D típusú kombinált vizsga az óra anyagából: az utolsó órán írt vizsgazárthelyi alapján megajánlott jegyet szóban lehet javítani.
Tematika:
A kollégium célja egy komplex eseménysorozaton keresztül bemutatni a fizika tudományának működését, a fejlődés hajtóerőit, szervezeti körülményeit, a politikával való kapcsolatát. A téma alkalmat ad a fizika és gyakorlat viszonyának, a tudósok ezzel kapcsolatos erkölcsi felelősségének vizsgálatára is.

Tematika:

1-3) A magfizika rövid története:
A radioaktivitás – szisztematikus kutatások és véletlen felfedezések. Tudományos iskolák.
Magmodellek. A magátalakítások elmélete és gyakorlata. Az urán bomlása.
A láncreakció. Levél az elnökhöz. A német bomba. Fizikusok és politikusok. Fizikusok egymásközt.
A Manhattan terv:
Az atomreaktor megépítése. Los Alamos. Katonák és fizikusok. Tudományos projektek.

4-5) A bomba ledobása és hatásai:
Hirosima és Nagaszaki:
A háborús helyzet.
A bombák ledobása. Politikusok, katonák és fizikusok.
A bombák hatása Japánban és az Egyesült Államokban 1945-től napjainkig.
A szovjet bomba:  Személyi kultusz és fizika. A bomba előállítása.

6) A hidrogénbomba:

Hidegháború.
Teller háborúi.
Az Oppenheimer-ügy.

7) A szovjet hidrogénbomba:
Fizika és polgárjogi mozgalom.

8-9)  A leszerelési tárgyalások logikája:
Kard és pajzs.

10) A nukleáris fegyverzet fejlesztésének fizikai elvei és gyakorlata:
Speciális célokra speciális bombák (neutronbomba stb.).

11) A hordozóeszközök fejlődésének stratégiai következményei.

12) Bombák, stratégiák és leszerelési tárgyalások a hidegháború végén. A “kishatalmak” bombái: Az iszlám bomba.
 
13) Vizsgazárthelyi.

Az egyes órákon vetített diák:
 
Téma letölthető nyomtatható
A magfizika rövid története 1.
A magfizika rövid története 2. A Manhattan-terv 1.
A Manhattan-terv 2. Hirosima és Nagaszaki 1.
Hirosima és Nagaszaki 2.
Hirosima és Nagaszaki 3. A szovjet bomba. A hidrogénbomba megépítése és a hidegháború kezdete 1.
A hidrogénbomba megépítése és a hidegháború kezdete 2. A szovjet hidrogénbomba.
Kard és pajzs 1.
Kard és pajzs 2.
Kard és pajzs 3.
Kard és pajzs 4. Speciális bombák speciális célokra. Bombák, stratégiák és leszerelési tárgyalások a hidegháború végén 1.
Bombák, stratégiák és leszerelési tárgyalások a hidegháború végén 2.
     
     
     
     
     

 

 • Ajánlott irodalom:
  • Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 és későbbi kiadások)
  • Braunbek, W.: Az atommag regénye (Gondolat, 1960)
  • Curie, E.: Madame Curie (Bibliotheca, 1957)
  • Herneck, F.: Az atomkorszak úttörői (Gondolat, 1969)
  • Kuhn, Th.: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, 1982 és későbbi kiadás)
  • Rhodes, R.: Az atombomba története (Park, 2013)
  • Marx Gy.: A marslakók érkezése (Akadémiai, 2000)
  • Lanouette, W.: Szilárd Leó (Magyar Világ, 1997)
  • Heisenberg, E.: Egy politika nélküli ember politikus élete (Holnap, 1993)
  • Rose, P. L.: Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project (University of California Press, 1998)
  • Groves, L. R.: Az atombomba születése (Kossuth, 1966)
  • Ovcsinnyikov, V.: Az A-bomba sztorija (Kossuth, 1985)
  • Oppenheimer, J. R.: Uncommon Sense (Birkhauser, 1984)
  • Strathern, P.: Oppenheimer (Elektra, 2000)
  • York, H. F.: The Advisors (Stanford University Press, 1986)
  • Broad, W. J.: Teller háborúja (Osiris, 1996)
  • In the matter of J. Robert Oppenheimer: Transcript of Hearing before Personnel Security Board and Texts of Principal Documents and Letters (The MIT Press, 1971)
  • Szaharov, A. D.: Trevoga i nagyezsda (Inter-Verszo, 1990)
  • Merle, R.: Malevil (Európa, több kiadás)
  • Wikipédia: hidegháború címszó és az ott található linkek

  Hírek, információk:
   

  Utolsó felfrissítés: 2016. december 8.